Registrering, tidigt och sent avbrott samt omregistrering

Registrering sker från det att andra antagningsbeskedet kommit och stänger ungefär en vecka innan terminsstart. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats. Du måste anmäla att du vill registrera dig även om du är villkorsantagen. Registrering sker på Studentportalen. Nedan hittar du utförlig information om registrering, tidigt och sent avbrott samt omregistrering vid Företagsekonomiska institutionen.

Registrering

Tidigt avbrott/sent avbrott

Omregistrering

Registrering

Registrering för dig som är antagen

Vi tillämpar webbregistrering via Studentportalen för alla våra kurser. Webbregistrering är en bekräftelse på att du vill ta din plats i anspråk och gå kursen, en sorts upprop på webben. Registrering sker mellan vissa datum, som du hittar i Studentportalen. Datumen står även på det e-postmeddelande du får från institutionen efter att det andra antagningsbeskedet kommit. Se till att bevaka din skräppost då våra mejl ibland hamnar där.

Registrering för villkorsantagna

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

 • Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se (master@fek.uu.se för antagna till magister- och masterprogram) senast sista registreringsdag.
 • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

Registrering för reserver

Om vi kan erbjuda plats till reserver sker detta via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. E-post skickas ut två dagar efter registreringsdeadline till eventuella reserver som kan erbjudas plats. Om du erbjuds en plats har du två dagar på dig att ta din plats i anspråk. Observera att vi alltid gör överintag på våra kurser och program vilket betyder att om en student som hoppar av en kurs/program under terminens gång ersätts inte platsen.

Om du har en VI-märkning (antagen med villkor) på antagningsbeskedet sker registrering i två steg:

 • Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se (master@fek.uu.se för antagna till magister- och masterprogram) senast sista registreringsdag, vilket framgår av det e-postmeddelande där du erbjudits plats på kursen.
 • Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast terminstartsdagen kl. 08:00 för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen, samt 08:00 vid kursstart för kurser som börjar under andra halvan av terminen.

På vår sida om reservantagning kan du hitta mer information om reservantagning.

Tidigt avbrott/ Sent avbrott

Lika viktigt som det är att registrera sig på kurs/er man vill gå, är det att göra tidigt avbrott om man ändrar sig. Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter terminsstart (kursstart om du inte läser en hel nivå, utan en kurs som börjar senare på terminen) kommer du att kunna söka kursen på nytt en kommande termin.

Om du hör av dig efter tre veckor efter termins/kursstart, lägger vi in ett sent avbrott på den kursen. Du kan då inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli ansöka om omregistrering, vilket du gör hos kursadministrationen vid Företagsekonomiska institutionen.

 • Gör du ett tidigt avbrott från ett program du blivit nyantagen och registrerat dig på aktuell termin kan du söka programmet på nytt.
 • Gör du ett tidigt avbrott från en kurs kan du söka kursen igen framöver.
 • Avbrott från program innebär att du avsäger dig din plats på programmet och får därefter inte fortsätta läsa kurser inom programmet.
 • Sent avbrott på kurs innebär att du inte kan söka kursen igen utan endast kan avsluta kursen genom omregistrering.

Läser du en enskild kurs kan du själv lägga in avbrott i Ladok, eller höra av dig till oss på studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen så gör vi det åt dig. Skicka då med namn, personnummer samt namnet på kursen det gäller.
Läser du ett kurspaket eller ett program kan du lägga in avbrott i Ladok, men du måste också höra av dig till studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen då paketet eller programmet måste avaktiveras av oss. Du kan såklart höra av dig till studievägledningen och låta dem göra hela avbrottprocessen åt dig. Kom ihåg att du alltid ska skicka med namn, personnummer samt namnet på kursen det gäller.

Tidigt avbrott/sent avbrott på kurspaket

Gör du ett avbrott på ett kurspaket påverkar det alla kurser som ingår. Tre veckor från terminsstart eller tre veckor från kursstart är de tider som styr vilken typ av avbrott det blir.

Tidigt avbrott på hela kurspaketet måste det ske senast tre veckor efter terminsstart. Då kan du söka hela paketet på nytt.
Ansökan till kurspaketet inför en senare termin sker på antagning.se.

Avbrott senare än tre veckor efter terminsstart påverkar kurserna inom paketet olika. Kurser du redan avslutat inom paketet påverkas inte, men det kan bli sent avbrott på en kurs (om du hör av dig efter att tre veckor har gått på kursen) och tidigt avbrott på en annan inom paketet (inom tre veckor från kursens start eller om den inte börjat än.)
Avslutande av kurserna i framtiden har därför olika tillvägagångssätt. Du kan behöva omregistrera dig på en kurs med sent avbrott men måste söka om hela kurspaketet för att avsluta en kurs med tidigt avbrott.

För att exemplifiera detta väljer vi kurspaketet Företagsekonomi A, 30 hp, som består av tre kurser: Marknadsföring och organisation I, Redovisning samt Kalkylering. Gör du ett sent avbrott på kursen Redovisning påverkas inte Marknadsföring och organisation I, då den är avslutad, men det blir ett tidigt avbrott på kursen Kalkylering, då denna ännu inte börjat.

 • På kursen Redovisning har du gjort sent avbrott och då är det omregistrering i mån av plats som gäller.
 • På kursen Kalkylering, 7,5 hp har du gjort tidigt avbrott och du måste då söka om hela kurspaketet om 30 hp och endast registrera dig på denna 7,5 hp kurs.

Tidigt avbrott och sent avbrott görs hos studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen. Du mejlar oss ditt namn, personnummer samt namnet på kurspaketet. 

Omregistrering

Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Du kontaktar Studentexpeditionen vid Företagsekonomiska institutionen för information om möjligheterna till omregistrering samt hur du kan avsluta en tidigare påbörjad kurs. Önskemål om omregistrering tas emot under perioden:

 • Inför en hösttermin: 1 augusti fram till sista registreringsdag
 • Inför en vårtermin: 1 december fram till sista registreringsdag

Har du intyg på militärtjänstgöring, sjukdom eller föräldraledighet ska du bifoga dessa så att du kan bli prioriterad för omregistrering.