Studieuppehåll och studieavbrott

Studerande vid Företagsekonomiska institutionen som läser på Ekonomie kandidatprogrammet eller något av våra magister- och masterprogram kan beviljas studieuppehåll från sitt program.

Studieuppehåll

Om du ansöker om studieuppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller militärtjänstgöring är du garanterad uppehåll. Det finns även möjlighet att beviljas studieuppehåll för att till exempel göra omtentor, arbeta eller bedriva breddningsstudier. Studieuppehåll medför att du står kvar på samma termin inom programmet och att urvalet till respektive termin sker efter terminstillhörighet, det vill säga dina aktiva terminer inom programmet.

Du återupptar dina studier genom att söka kurser till nästa termin. Magister- och masterprogrammen följer en låst studiegång och det är därför begränsat när du kan återuppta studierna efter ett uppehåll.

Vill du förlänga uppehållet måste du lämna in en ny ansökan.

Studieavbrott

Begär du studieavbrott avsäger du dig din plats på programmet. Detta innebär att du inte längre kan studera på programmet. För att få vägledning kring hur du istället slutför dina studier, kontaktar du studievägledningen på kandidat- eller avancerad nivå vid Företagsekonomiska institutionen.

Etappavgång för att ta en magisterexamen

Vill du avbryta det tvååriga masterprogrammet för att ta en magisterexamen om 60 hp ska du lämna in en begäran om studieavbrott. Under "orsak" anger du ettårig magister. Ansökan ska vara inlämnad till studievägledningen på masternivå senast den 15 oktober.

Ansökan

Du ansöker enklast om studieuppehåll eller begär studieavbrott genom att fylla i nedanstående blankett. Blanketten fylls i online och mejlas till studievägledningen, vilkas e-postadress anges på blanketten.

Ansökningsblankett för studieuppehåll/studieavbrott kandidatnivå (pdf)

Ansökningsblankett för studieuppehåll/studieavbrott masternivå (pdf)