Tentamensdatum

Förändringar till följd av beslut om distansundervisning: Från och med den 18 mars sker all undervisning och examination vid universitetet på distans. 

Tentamensdatum för period 3 och 4 anslås under hösten.

Målsättningen är att samtliga tentor skall ges samma dag och tid som redan meddelats. På grund av omställningen till distans kan det komma att ske förändringar och det är svårt för oss att svara på exakt vilken form din tenta kommer att ha. Det kan dröja ett tag innan all information finns. Du hittar alltid den senaste informationen på kursens lärplattform.

Anmälan till tentamen sker som vanligt senast 12 dagar innan tentamenstillfället via Studentportalen/Ladok. Alla som är anmälda till en tenta kommer att kontaktas via sin studentmejl vid eventuella förändringar.

Vid frågor kontakta info@fek.uu.se

Datum Tid Kurskod Kursnamn
2020-09-30 09-11 2FE253 Finansiering
Se kursens sida i Studentportalen 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, period 1-2
2020-10-08 08-10 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt
2020-10-23 09-13 2FE412 Management and Control
2020-10-26 08-12 2FE157 Introduktion till företagande och organisering
2020-10-28 14-17 2FE255 Ekonomistyrning
Se kursens sida i Studentportalen 2HR124 Bolags- och obeståndsrätt
Se kursens sida i Studentportalen 2HR114 Handelsrättslig översiktskurs, period 1-2
2020-11-03 08-11 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt
2020-11-03 08-12 2FE872 Accounting Theory
Se kursens sida i Studentportalen 2FE414 Externredovisning