Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp.

Terminstider läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

 • Period 1, 31 augusti - 30 september
 • Period 2, 1 oktober - 3 november
 • Period 3, 4 november - 7 december 
 • Period 4, 8 december - 17 januari

Vårterminen 2021

 • Period 1, 18 januari - 21 februari
 • Period 2, 22 februari - 28 mars
 • Period 3, 29 mars - 3 maj
 • Period 4, 4 maj - 6 juni

Terminstider läsåret 2021/2022

Hösttermin 2021

 • Period 1, 30 augusti – 30 september
 • Period 2, 1 oktober – 3 november
 • Period 3, 4 november – 7 december
 • Period 4, 8 december – 16 januari

Vårtermin 2022

 • Period 1 17 januari – 17 februari
 • Period 2, 18 februari – 23 mars
 • Period 3, 24 mars –1 maj
 • Period 4, 2 maj – 5 juni