Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp.

Terminstider läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

 • Period 1, 2 sept - 2 okt
 • Period 2, 3 okt - 5 nov
 • Period 3, 6 nov - 8 dec
 • Period 4, 9 dec - 19 jan

Vårterminen 2020

 • Period 1, 20 jan - 19 feb
 • Period 2, 20 feb - 25 mars
 • Period 3, 26 mars - 30 april
 • Period 4, 1 maj - 7 juni

Terminstider läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

 • Period 1, 31 aug - 30 sept
 • Period 2, 1 okt - 3 nov
 • Period 3, 4 nov - 7 dec
 • Period 4, 8 dec - 17 jan

Vårterminen 2021

 • Period 1, 18 jan - 21 feb
 • Period 2, 22 feb - 28 mars
 • Period 3, 29 mars - 3 maj
 • Period 4, 4 maj - 6 juni