Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs, med uppdelad examination innehållandes en tentamen, läggs ned ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. Nedan listas kurser där uppsamlingsexamination erbjuds, tidpunkt för dessa samt hur och när du senast ska anmäla dig. Avslutningsvis listas nedlagda kurser som ej längre går att avsluta.

Handelsrätt kandidatnivå

2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp
(gavs sista gången Ht19 – förändrade examinationsmoment från Vt20)

Dugga:

 • Tillfälle 3/3: Uppsamlingsdugga ges som hemtentamen den 25 februari 2021, kl 9:00-12:00. Anmälan till dugga är öppen 14/12 - 17/2 och skickas via e-post till info@fek.uu.se. Instruktion om hur dugga går till mejlas ut några dagar innan skrivningsdagen.

Tentamen:

 • Tillfälle 3/3: Uppsamlingstentamen ges som hemtentamen den 27 mars 2021, kl 9:00-15:00. Anmälan till tentamen är öppen 14/12 - 18/3 och skickas via e-post till info@fek.uu.se. Instruktion om hur tentamen går till mejlas ut några dagar innan skrivningsdagen.

2HR121 Arbetsrätt II, 15 hp
(gavs sista gången 
Ht19 – förändrade examinationsmoment från Vt20)

 • Tillfälle 2/3: Uppsamlingstentamen ges som hemtentamen den 22 maj 2021, kl 9:00-15:00. Anmälan till tentamen är öppen 1/2 - 13/5 och skickas via e-post till info@fek.uu.se. Instruktion om hur tentamen går till mejlas ut några dagar innan skrivningsdagen.
 • Tillfälle 3/3: Under Ht21 - datum meddelas senare.

2HR120 Marknad och avtal, 15 hp
(gavs 
sista gången Vt20)

Redovisning:

 • Tillfälle 2/3: Pågår under perioden 22 februari - 25 mars 2021. Anmälan skickas till kursadministratör helena.bouveng@fek.uu.se senast 10 februari. Instruktion om hur arbetet med redovisningsuppgiften ska genomföras mejlas ut i i mitten av februari.
 • Tillfälle 3/3: Under Ht21 - datum meddelas senare.

Tentamen:

 • Tillfälle 2/3: Uppsamlingstentamen ges som hemtentamen den 20 februari 2021 klockan 9:00-13:00. Anmälan till tentamen är öppen 7 december - 10 februari och skickas via e-post till info@fek.uu.se. Instruktioner om hur tentamen går till mejlas ut några dagar innan skrivningsdagen.
 • Tillfälle 3/3: Under Ht21 - datum meddelas senare.

Företagsekonomi kandidatnivå

2FE411 Accounting and Finance, 15 hp

För dig som har ENDAST tentamen kvar:

 • Tillfälle 2/3: Vt21 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Ht21 - datum ej fastställt

För dig som inte har fullgjort kursens samtliga obligatoriska moment:
Kontakta info@fek.uu.se för information om hur kursen kan slutföras under Ht20, Vt21 och Ht21. 

2FE025 Företagsekonomi A/B, 5 hp

 • Tillfälle 2/3: Hemtentamen mellan 1 mars och 15 mars. Anmälan till tentamen är öppen fram till den 22 februari och skickas via e-post till info@fek.uu.se.
 • Tillfälle 3/3: Ht21 - datum ej fastställt

2FE150 Marknadsföring och organisation I, 15 hp

För dig som har ENDAST TENTAMEN, 4hp, kvar:

 • Tillfälle 2/3: Uppsamlingstentamen den 22 mars 2021 klockan 10-15. Anmälan till tentamen är öppen fram till den 10 mars och skickas via e-post till info@fek.uu.se.
 • Tillfälle 3/3: Under Ht21 - datum meddelas senare.

För ÖVRIGA:
Kontakta info@fek.uu.se för information om hur kursen kan slutföras under Ht20, Vt21 och Ht21.

2FE251 Marknadsföring och organisation II, 15 hp

 • Tillfälle 1/3: 26 februari 2021. Mer information meddelas senare.
 • Tillfälle 2/3: Under Ht21 - datum meddelas senare.
 • Tillfälle 3/3: Under Vt22 - datum meddelas senare.

Företagsekonomi avancerad nivå

2FE888 Affärsplan - katalysator, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Vt21 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Ht21 - datum ej fastställt

2FE886 Strategiskt entreprenörskap, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Vt21 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Ht21 - datum ej fastställt

2FE884 Upptäckten och utvecklingen av affärsidéer

 • Tillfälle 2/3: Vt21 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Ht21 - datum ej fastställt

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs för sista gången Ht18

 • 2FE890 Foundations of Entrepreneurship, 7,5 hp
 • 2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 hp
 • 2FE898 Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE899 Reading Course in Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE892 Successful Communication, 7,5 hp

Gavs för sista gången Vt18

 • 2FE225/8FE225 International Marketing, 15 hp
 • 2FE221/8FE221 Marketing, Consumers and Companies B, 7,5 hp
 • 2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 credits

Gavs för sista gången Ht17

 • 2FE893 Managing the Growing Firm I, 7,5 hp

Gavs för sista gången Ht16

 • 2HR121 Arbetsrätt II (Ht16 och tidigare)
 • 2FE024/8FE124 Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp

Gavs för sista gången Vt16

 • 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt (Vt16 och tidigare)
 • 2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp
 • 2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp
 • 2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies, 7,5 hp
 • 2FE806/8FE806 Business Strategy, 7,5 hp
 • 2FE826/8FE826 Cross Cultural Management, 7,5 hp
 • 2FE834/8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks, 7,5 hp
 • 2FE825/8FE825 Industrial Marketing, 7,5 hp
 • 2FE808/8FE808 Internationalisation Strategy, 7,5 hp
 • 2FE852 Investigating International Business, 7,5 hp
 • 2FE804/8FE804 Management, Analysis and Action, 7,5 hp
 • 2FE846/8FE846 Management Controlling, 15 hp
 • 2FE809/8FE809 Managing Contemporary Organisations, 7,5 hp
 • 2FE816 Managing the MNC: Structure, Control and Influence, 7,5 hp
 • 2FE849/8FE849 Marketing Research, 7,5 hp
 • 2FE857 Organisations in a Global Society, 7,5 hp
 • 2FE805/8FE805 The International firm in a Global Economy, 7,5 hp
 • 2FE847/8FE847 The Role and Techniques of a Controller, 15 hp

Gavs sista gången Vt15

 • 8FE400 Marknad och organisation (uppdragsutbildning), 15 hp

Gavs för sista gången Ht14

 • 2FE863 Auditing regulation 7,5 hp
 • 2FE838 Internal Auditing 7,5 hp
 • 2FE836 Public Sector Accounting and Auditing 7,5 hp
 • 2FE862 Responsibility Analysis 7,5 hp
 • 2HR129 Börs- och värdepappersrätt 15 hp

Gavs för sista gången Vt14

 • 2FE254 Ekonomisk styrning 15 hp
 • 2FE425 Accounting Issues, 15 hp
 • 2FE426 Marketing, Organisation and International Business 15 hp

Senast uppdaterad: 2021-01-26