Studieuppehåll och studieavbrott

Om du studerar vid Företagsekonomiska institutionen på Campus Uppsala och du behöver göra uppehåll i dina studier kan du ansöka om studieuppehåll. 

Studieuppehåll

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du läser på något av institutionens program och anger andra skäl i din ansökan, så som till exempel göra omtentor, prova på ett annat program eller arbeta, så kommer en individuell bedömning om studieuppehåll att göras. 

Studieuppehåll innebär att du pausar din plats och har platsgaranti efter studieuppehållet under förutsättning att söker, tackar ja och registrerar dig i tid. Studieuppehåll på Ekonomie kandidatprogrammet innebär att du står kvar på programmet och att urvalet till respektive termin sker efter terminstillhörighet, det vill säga dina aktiva terminer inom programmet. 

Magister- och masterprogrammen följer en låst studiegång och det är därför begränsat när du kan återuppta studierna efter ett uppehåll.

Du ansöker enklast om studieuppehåll eller begär studieavbrott genom att fylla i blanketten. Blanketten fylls i online och mejlas till den e-postadress som finns angiven på blanketten. Vill du förlänga uppehållet måste du lämna in en ny ansökan.

Ansökan uppehåll kandidatnivå

Ansökan uppehåll masternivå

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till Överklagandenämnden som prövar ärendet.

Studieavbrott

Begär du studieavbrott avsäger du dig din plats på programmet. Detta innebär att du inte längre kan studera på programmet. För att få vägledning kring hur du istället slutför dina studier, kontaktar du studievägledningen via e-post:

Begäran avbrott kandidatnivå

Begäran avbrott masternivå

Etappavgång för magisterexamen

Vill du avbryta det tvååriga masterprogrammet för att ta en magisterexamen om 60 hp ska du lämna in en begäran om studieavbrott. Under "orsak" anger du ettårig magister. Om du ansöker senast den 15 oktober är du garanterad magisteravgång. Ansökningar som inkommer efter 15 oktober bedöms individuellt utifrån tillgången på handledare. 

Etappavgång magister

Senast uppdaterad: 2021-11-01