Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp.

Periodindelning för kurser inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Periodindelning läsåret 2022/2023

Hösttermin 2022

 • Period 1: 29 augusti – 29 september
 • Period 2: 30 september – 2 november
 • Period 3: 3 november – 6 december
 • Period 4: 7 december – 15 januari

Vårtermin 2023

 • Period 1: 16 januari – 16 februari
 • Period 2: 17 februari – 22 mars
 • Period 3: 23 mars –27 april
 • Period 4: 28 april – 4 juni

Periodindelning läsåret 2023/2024

Hösttermin 2023

 • Period 1: 28 augusti – 28 september
 • Period 2: 29 september – 1 november
 • Period 3: 2 november – 5 december
 • Period 4: 6 december – 14 januari

Vårtermin 2024

 • Period 1: 15 januari – 15 februari
 • Period 2: 16 februari – 20 mars
 • Period 3: 21 mars –25 april
 • Period 4: 26 april – 2 juni

Senast uppdaterad: 2022-08-25