Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp.

Periodindelning för kurser inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Periodindelning läsåret 2023/2024

Hösttermin 2023

 • Period 1: 28 augusti – 28 september
 • Period 2: 29 september – 1 november
 • Period 3: 2 november – 5 december
 • Period 4: 6 december – 14 januari

Vårtermin 2024

 • Period 1: 15 januari – 15 februari
 • Period 2: 16 februari – 20 mars
 • Period 3: 21 mars –25 april
 • Period 4: 26 april – 2 juni

Periodindelning läsåret 2024/2025

Hösttermin 2024

 • Period 1: 2 september - 2 oktober
 • Period 2: 3 oktober - 5 november
 • Period 3: 6 november – 6 december
 • Period 4: 7 december – 19 januari

Vårtermin 2025

 • Period 1: 20 januari – 19 februari
 • Period 2: 20 februari – 24 mars
 • Period 3: 25 mars –29 april
 • Period 4: 30 april – 8 juni

Senast uppdaterad: 2023-06-19