Tidigt/sent avbrott

Lika viktigt som det är att registrera sig på kurs/er man vill gå, är det att göra avbrott om man ändrar sig.  Avbrott från en kurs eller ett program innebär att du avsäger dig din plats och därefter inte får fortsätta läsa kursen/programmet.

Tidigt avbrott

Avbryter du dina studier inom tre veckor efter terminsstart (kursstart om du inte läser en hel nivå, utan en kurs som börjar senare på terminen) är det ett tidigt avbrott. 

Gör du ett tidigt avbrott, från en kurs eller ett program du blivit nyantagen och registrerat dig på, kan du söka kursen/programmet på nytt.

​Sent avbrott

Om du avbryter dina studier efter tre veckor efter termins-/kursstart, blir det ett sent avbrott. Det innebär att du inte kan söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du ansöka om omregistrering, vilket du gör till kursadministrationen på info@fek.uu.se.

Tidigt/sent avbrott på kurspaket

Gör du ett avbrott på ett kurspaket påverkar det alla kurser som ingår i kurspaketet. Det är tidpunkten när du gör ditt avbrott som styr om det blir ett tidigt eller sent avbrott.

Tidigt avbrott på hela kurspaketet måste ske senast tre veckor efter terminsstart. Då kan du söka hela paketet på nytt. Ansökan till kurspaketet inför en senare termin sker på antagning.se.

Avbrott senare än tre veckor efter terminsstart påverkar kurserna inom paketet olika. Kurser du redan avslutat inom paketet påverkas inte, men det kan bli sent avbrott på en kurs (om du hör av dig efter att tre veckor har gått på kursen) och tidigt avbrott på en annan inom paketet (inom tre veckor från kursens start eller om den inte börjat än.) Hur du avslutar kursen i framtiden har därför olika tillvägagångssätt. Du kan behöva omregistrera dig på en kurs med sent avbrott men måste söka om hela kurspaketet för att avsluta en kurs med tidigt avbrott.

Exempel

För att exemplifiera detta väljer vi kurspaketet Företagsekonomi A, 30 hp, som består av tre kurser: Introduktion till företagande och organisering 15 hp, Redovisning 7,5 hp samt Kalkylering, 7,5 hp. Gör du ett sent avbrott på kursen Redovisning påverkas inte Introduktion till företagande och organisering, då den redan är avslutad - men det blir ett tidigt avbrott på kursen Kalkylering, då denna ännu inte börjat.

  • På kursen Redovisning har du gjort sent avbrott och då är det omregistrering i mån av plats som gäller.
  • På kursen Kalkylering, 7,5 hp har du gjort tidigt avbrott och du måste då söka om hela kurspaketet om 30 hp och endast registrera dig på denna 7,5 hp kurs.

Hur gör jag avbrott?

Läser du en enskild kurs kan du själv lägga in avbrott i Ladok, eller höra av dig till oss på studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen via e-post, studievagledning@fek.uu.se, så gör vi det åt dig. Skicka då med namn, personnummer samt namnet på kursen det gäller.

Läser du ett kurspaket eller ett program kan du lägga in avbrott i Ladok, men du måste också höra av dig till studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen via e-post, studievagledning@fek.uu.se, då paketet eller programmet måste avaktiveras av oss. Du kan såklart höra av dig till studievägledningen och låta dem göra hela avbrottsprocessen åt dig. Kom ihåg att du alltid ska skicka med namn, personnummer samt namnet på kurspaketet/programmet det gäller.

Senast uppdaterad: 2022-08-25