Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av svenska kurser görs normalt inte när man ska ta ut en generell examen (Ekonomie kandidat och Filosofie kandidat är generella examina). Detta då det inte finns krav på att kurser ska ha specifika innehåll. När du ansöker om examen kan du välja att inkludera kurser från andra svenska lärosäten i din examen utan att göra tillgodoräknande. 

Om du ändå vill ansöka om tillgodoräknande av hel kurs är det till Examensenheten vid Uppsala universitet som du vänder dig. I dessa fall måste kurserna ha exakt överlappande innehåll. Som nämnts tidigare är det inte är nödvändigt med tillgodoräknande för att inkludera kurser i en generell examen.

Tillgodoräknande av utländska kurser sker hos Examensenheten vid Uppsala universitet 

Tillgodoräknande del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit godkända på moment som motsvarar delar som ingår i en annan kurs. För att ett tillgodoräknande del av kurs ska kunna göras måste innehållet i de båda kurserna överlappa varandra innehållsmässigt.

Tillgodoräknande del av kurs

Att göra ett tillgodoräknande av del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit godkända på moment som motsvarar delar som ingår i en annan kurs. Vanligtvis rör det sig om en oavslutad del i en kurs eller när en kurs läggs ner och inte längre går att avsluta. I dessa fall måste kurserna ha exakt överlappande innehåll.

Notera att du inte kan dubbelräkna poäng i en examen och att din möjlighet att få CSN-medel kan påverkas vid beviljande.

För dig som är registrerad på en kurs och vill ansöka om tillgodoräknande del av kurs kan processen se ut som följer. För att en bedömning ska kunna göras behöver det framgå vem du är, vad du har läst och tenterat samt till vilken kurs du önskar tillgodoräkna dig momentet. Detta styrks lättast genom att du fyller i en ansökan online. Du mejlar till kursadministrationen för att få länk till ansökan.

I ansökan bifogar du:

  • Kursplan med litteraturlista
  • Studieintyg över kursen

Ytterligare underlag kan också komma att begäras in i vissa fall. Det kan exempelvis handla om tentamensfrågor, instruktioner för inlämningsuppgifter och eventuella bedömningar av dessa. Dessa kompletterande underlag måste skickas in inom tre veckor från att de begärts in.

När du är registrerad på en kurs och får ett tillgodoräknande del av kurs så redovisas det i Ladok hur stor del av kursen som är tillgodoräknad samt från vilken kurs och lärosäte poängen kommer. 

Det är kursadministrationen vid Företagsekonomiska institutionen som handlägger ärendet och besvarar frågor.​ Beslut om tillgodoräknande del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen.

Senast uppdaterad: 2024-01-26