Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs, med uppdelad examination innehållandes en tentamen, läggs ned ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. Nedan listas kurser där uppsamlingsexamination erbjuds, tidpunkt för dessa samt hur och när du senast ska anmäla dig. Avslutningsvis listas nedlagda kurser som ej längre går att avsluta.

Företagsekonomi kandidatnivå

2FE025 Företagsekonomi A/B, 5 hp

 • Tillfälle 3/3: Inlämning av hemtenta 7 januari 2022. Sista anmälningsdatum 19 december till info@fek.uu.se

2FE157 Introduktion till företagande och organisering, 15 hp

För dig som saknar godkänt betyg på Modul 1 (inlämningar och seminarier), 6 hp: 
Kontakta info@fek.uu.se för information om hur kursen kan slutföras under Vt22 och Ht22.

För dig som saknar godkänt betyg på Modul 2 (tentamen), 9 hp:

 • Tillfälle 2/3: Vt22
 • Tillfälle 3/3: Ht22

2FE251 Marknadsföring och organisation II, 15 hp

 • Tillfälle 3/3: Tentamen 3 juni 2022 samt inspelad uppgift 3-6 juni 2022. Anmälan öppnar under våren 2022.

Företagsekonomi avancerad nivå

2FE886 Strategiskt entreprenörskap, 7,5 hp

 • Tillfälle 3/3: Uppsamlingstentamen 13 - 14 januari 2022. Anmälan till tentamen skickas till info@fek.uu.se senast 30 december.

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs sista gången Vt20

 • 2FE411 Accounting and Finance, 15 hp
 • 2FE150 Marknadsföring och organisation I, 15 hp

 • 2HR120 Marknad och avtal, 15 hp (gavs sista gången Vt20)

Gavs sista gången Ht19

 • 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp (förändrade examinationsmoment från Vt20)
 • 2HR121 Arbetsrätt II, 15 hp (förändrade examinationsmoment från Vt20)
 • 2FE884 Upptäckten och utvecklingen av affärsidéer
 • 2FE888 Affärsplan - katalysator, 7,5 hp

Gavs sista gången Ht18

 • 2FE890 Foundations of Entrepreneurship, 7,5 hp
 • 2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 hp
 • 2FE898 Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE899 Reading Course in Organisation Theory, 7,5 hp
 • 2FE892 Successful Communication, 7,5 hp

Gavs sista gången Vt18

 • 2FE225/8FE225 International Marketing, 15 hp
 • 2FE221/8FE221 Marketing, Consumers and Companies B, 7,5 hp
 • 2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 credits

Gavs sista gången Ht17

 • 2FE893 Managing the Growing Firm I, 7,5 hp

Gavs sista gången Ht16

 • 2HR121 Arbetsrätt II (Ht16 och tidigare)
 • 2FE024/8FE124 Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp

Gavs sista gången Vt16

 • 2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt (Vt16 och tidigare)
 • 2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp
 • 2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp
 • 2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies, 7,5 hp
 • 2FE806/8FE806 Business Strategy, 7,5 hp
 • 2FE826/8FE826 Cross Cultural Management, 7,5 hp
 • 2FE834/8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks, 7,5 hp
 • 2FE825/8FE825 Industrial Marketing, 7,5 hp
 • 2FE808/8FE808 Internationalisation Strategy, 7,5 hp
 • 2FE852 Investigating International Business, 7,5 hp
 • 2FE804/8FE804 Management, Analysis and Action, 7,5 hp
 • 2FE846/8FE846 Management Controlling, 15 hp
 • 2FE809/8FE809 Managing Contemporary Organisations, 7,5 hp
 • 2FE816 Managing the MNC: Structure, Control and Influence, 7,5 hp
 • 2FE849/8FE849 Marketing Research, 7,5 hp
 • 2FE857 Organisations in a Global Society, 7,5 hp
 • 2FE805/8FE805 The International firm in a Global Economy, 7,5 hp
 • 2FE847/8FE847 The Role and Techniques of a Controller, 15 hp

Gavs sista gången Vt15

 • 8FE400 Marknad och organisation (uppdragsutbildning), 15 hp

Gavs sista gången Ht14

 • 2FE863 Auditing regulation 7,5 hp
 • 2FE838 Internal Auditing 7,5 hp
 • 2FE836 Public Sector Accounting and Auditing 7,5 hp
 • 2FE862 Responsibility Analysis 7,5 hp
 • 2HR129 Börs- och värdepappersrätt 15 hp

Gavs sista gången Vt14

 • 2FE254 Ekonomisk styrning 15 hp
 • 2FE425 Accounting Issues, 15 hp
 • 2FE426 Marketing, Organisation and International Business 15 hp

Senast uppdaterad: 2021-11-18