Utlandsstudier

Vill du uppleva mer av världen och bredda din internationella erfarenhet? Vi har utbyte med omkring 40 universitet i ett 20-tal länder.

Vem kan söka?

Utbytesplatser kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är antagna till

  • Ekonomie kandidatprogrammet
  • de tvååriga masterprogram som ges vid institutionen
  • studier i företagsekonomi som fristående kurs
  • studerande vid andra program där företagsekonomi ingår

Du måste också uppfylla behörighetskraven.

Vi erbjuder utbytesplatser på Business Schools och andra företagsekonomiska institutioner. Vill du läsa företagsekonomi under ditt utbyte är det via oss du söker. Du kan även söka utbyte via Uppsala universitets Enheten för internationell mobilitet, som har en större bredd vad gäller utbytesplatser och valfria kurser. 

Ansökan till utbytesstudier Ht23 är nu öppen!

Du hittar mer information samt länk till ansökan här. Ansökan stänger 5 februari kl 23.59.

International Mobility Office har extra öppet för studievägledande samtal fredagen 3 februari kl 9.00-17.00. Samtal bokas som vanligt via institutionens mötesbokning, men vi har öppet för drop-in-samtal kl 15.00-16.00 på telefonnummer 018-471 68 01.

Kontakt

International Mobility Office

John Fhager och Emmelie Brun

E-postoutgoing@fek.uu.se 

Telefon- och Zoom-mottagning

Viktiga datum
  • 13 januari - ansökan öppnar för Ht23
  •  5 februari, kl. 23:59 - deadline för ansökan till utbyte Ht23.
  • 1 mars, kl 12:00 - beräknad publicering av resultat i ansökan till utbyte Ht23.
Senast uppdaterad: 2023-02-02