Utlandsstudier

Vill du uppleva mer av världen och bredda din internationella erfarenhet? Vi har utbyte med omkring 40 universitet i ett 20-tal länder.

Vem kan söka?

Utbytesplatser kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är antagna till

  • Ekonomie kandidatprogrammet
  • de tvååriga masterprogram som ges vid institutionen
  • studier i företagsekonomi som fristående kurs
  • studerande vid andra program där företagsekonomi ingår

Du måste också uppfylla behörighetskraven.

Vi erbjuder utbytesplatser på Business Schools och andra företagsekonomiska institutioner. Vill du läsa företagsekonomi under ditt utbyte är det via oss du söker. Du kan även söka utbyte via Uppsala universitets Enheten för internationell mobilitet, som har en större bredd vad gäller utbytesplatser och valfria kurser. 

Kontakt

International Mobility Office

Emmelie Brun

E-postoutgoing@fek.uu.se 

Telefon- och Zoom-mottagning

International Mobility Office har sommarstängt från 8 juli och återkommer 14 augusti 2023. Trevlig sommar!

Viktiga datum
  • 7 augusti - ansökan öppnar för Vt24
  • 7 september, kl. 12:00 - deadline för ansökan till utbyte Vt24.
  • 18 september, kl 12:00 - beräknad publicering av resultat i ansökan till utbyte Vt24.
Senast uppdaterad: 2023-06-01