Utlandsstudier

Är du sugen på att uppleva mer av världen? Vill du bredda din internationella erfarenhet? Företagsekonomiska institutionen har samarbete med omkring 40 universitet i ett 20-tal länder.

Vem kan söka?

Utbytesplats genom Företagsekonomiska institutionen kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är antagna till Ekonomie kandidatprogrammet, våra tvååriga masterprogram eller till studier i företagsekonomi som fristående kurs. Studerande vid andra program där företagsekonomi ingår kan också söka. Om du planerar att läsa Företagsekonomi under utbytet är det via oss du ska söka, då vi har utbyte med Business Schools och andra Företagsekonomiska institutioner.

Behörighetskriterier samt urval för kandidatstudenter 
Behörighetskriterier samt urval för masterstudenter (engelsk text)

Vill du däremot läsa valfria kurser finns det generella avtal som Uppsala universitetet har, vilka är öppna för alla studenter vid universitetet. Det är Avdelningen för internationalisering (f.d. Internationella kansliet) som administrerar dessa utbyten. Deras ansökningsperioder och urvalsregler skiljer sig dock åt från våra.

Vart kan du åka?

Vi har samarbete med omkring 40 olika universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. Vi erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika. Våra utbyten är främst med olika Business Schools varför vi förutsätter att du tänker läsa företagsekonomi under ditt utbyte. I den mån det är möjligt kan du dock läsa någon kurs i ett relaterat ämne.

Jordglob

Så här söker du

Det finns två ansökningsomgångar för studenter på kandidatnivå; januari-februari och augusti-september. För studenter på något av institutionens masterprogram sker ansökan i januari-februari. Utbyte söks för en termin under direkt följande termin.
Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna.

Ansökningsprocessen för kandidatstudenter
Ansökningsprocessen för masterstudenter (engelsk text)

Aktuell lista med sökbara platser samt deadline Ht20

Restuttagning

I de fall då inte alla platser tilldelats ges de studenter som har sökt utbyte inom deadline men inte blivit erbjudna ett av sina sju val samt studenter som valt att tacka nej till sin tilldelade plats möjligheten att lämna in en ny prioriteringslista för att ansöka om restplatser. Om du har avsagt dig en erbjuden plats och väljer att söka i restuttagningen kommer du därmed att delta i en helt ny sökomgång och väljer därför bort den plats som du tidigare tilldelats och garanteras inte heller en ny plats. Platser för restuttagning anslås i enlighet med datum publicerade på platslistan.

Erbjuden plats

Vilka som erbjuds en utbytesplats anslås efter stängd ansökningsomgång tillsammans med instruktioner om hur du tackar ja eller nej till erbjuden plats. Om du tackar ja skriver du under en överenskommelse om utbytesstudier. Vänligen notera att överenskommelsen är bindande och då du registrerats på utbyte kommer du inte att bli antagen till kurser vid Uppsala universitet under samma termin.
När du tackat ja och lämnat in din överenskommelse nominerar vi dig till partneruniversitetet och därefter tar du själv över kontakten med utbytesuniversitetet.

Erbjuden utbytesplats

Vad händer när du tackat ja?

Praktisk information om utbyte

När du valt vilka kurser du ska läsa är det också viktigt att du ansöker om förhandsbesked.

Sök förhandsbesked

Efter utbytet

För att avsluta ditt utbyte måste du skriva en reseberättelse, tillgodoräkna dig dina utbytesstudier samt ansöka om CSN.

Efter utbytet

Vanliga frågor om utbytesstudier

Har du frågor om utbytesstudier? Vi har samlat vanliga frågor på ett ställe, så titta där innan du kontaktar International Mobility Office, kanske hittar du svaret på dina frågor.

FAQ om utbyte

Kontakta International Mobility Office

Mottagningstider: Måndag och torsdag 10-12, tisdag och onsdag 12.30-14.30
Adress: Kyrkogårdsgatan 10, ingång C

E-post: outgoing@fek.uu.se
Telefon: 018-471 1407 (EU/EES), 018-471 6801 (utanför EU)