Ansökningsprocess för kandidatstudenter

Utbyte söks för en termin och antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna.

Det finns två ansökningsomgångar för studenter på kandidatnivå

 • januari-februari för utbyte under en hösttermin
 • augusti-september för utbyte under en vårtermin

Innan du ansöker bör du noga gå igenom informationen om partneruniversitet för att försäkra dig om att de universitet som du söker till har de kurser som du är intresserad av att läsa. 

Så här ansöker du

Ansökan sker online. Sista ansökningsdag till höstterminen 2024 är 11 februari. Ansökan öppnar 3 januari 2024.

Se till att du väljer det formulär som heter Application for outgoing students - Department of Business Studies.

Ansökan Ht 2024

Platslista Ht 2024

Inkludera nedanstående dokument i din ansökan:

Handlingsplan för eventuella tidigare lästa oavslutade kurser. Redogör för hur du planerar att hantera oavslutade, ej längre pågående kurser i ett separat dokument (exempelvis i ett Worddokument). Om du inte har några oavslutade kurser sedan tidigare behöver du inte lämna in någon handlingsplan.

Personligt brev (ca 1 A4) innehållandes följande:

 • presentation av dig själv på svenska eller engelska
 • akademisk motivering varför du vill studera vid det universitet du valt i första hand
 • akademisk motivering till utlandsstudiernas ämnesinriktning
 • redogörelse för hur de utländska universitetens terminstider, tentamensperioder med mera, passar in i studierna vid Uppsala universitet och de terminstider som vi har
 • övriga meriter, exempelvis språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet

Det personliga brevet kommer läsas av International Mobility Office och utgör en del av urvalet i ansökan om utbytesstudier. 

Var noga med att skicka in alla dokument då ofullständiga ansökningar ej handläggs.

Att tänka på

 • Om terminstiderna hos värdsuniversitetet överlappar Uppsala universitets är det viktigt att du tar kontakt med respektive lärare gällande tentor och dylikt. Du måste få godkännande från läraren att du kommer sent till kursen.
 • Reseberättelser från tidigare studenter ger bra tips som berör allt från kursutbud, upplägg av lektioner, boende, studentlivet med mera. Läs dessa. Du hittar dem på sidan med aktuella utbyten.
 • Finns krav gällande visum, hälsoundersökningar och annan dokumentation till din utbytesplats? Eventuella kostnader i samband med denna dokumentation står studenten själv för.
 • Vill du bli revisor, se över Revisorsinspektionens krav för revisorer på deras hemsida.

Resultat av uttagning

Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig under urvalsprocessen via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.

Anslag över fördelning av utbytesplatser mejlas till ansökande studenter i enlighet med datum på platslistan. Erbjuds du en utbytesplats måste du tacka ja till den inom angiven tid annars förlorar du din plats.

Restuttagning

Om restplatser finns kan de studenter som sökt utbyte i tid men inte blivit erbjuden en plats, samt de som tackat nej till sin tilldelade plats, ansöka om en restplats genom att lämna en ny prioriteringslista.

Om du har avsagt dig en erbjuden plats och väljer att söka en restplats deltar du i en helt ny sökomgång och väljer därmed bort den plats som du tidigare tilldelats. Platser för restuttagning anslås i enlighet med datum publicerade på platslistan.

Senast uppdaterad: 2024-01-02