Ansökningsprocess för kandidatstudenter

Det finns två ansökningsomgångar för studenter på kandidatnivå; januari-februari och augusti-september. Utbyte söks för en termin och utresa sker direkt följande termin. Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna. En restuttagning kommer att utlysas.

Innan du ansöker bör du noga gå igenom informationen om partneruniversitet på vår hemsida för att försäkra dig om att de universitet som du söker till har de kurser som du är intresserad av att läsa. 

Så här ansöker du

Steg 1.

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret online samt bifoga nedanstående dokumentation. Länken är endast öppen under ansökningsperioden.

Online ansökningsformulär

Personligt brev innehållande:

 • presentation av dig själv på svenska eller engelska
 • akademisk motivering varför du vill studera vid det universitet du valt i första hand
 • akademisk motivering till utlandsstudiernas ämnesinriktning
 • redogörelse för hur de utländska universitetens terminstider, tentamensperioder etc. passar in i studierna vid Uppsala universitet och de terminstider som vi har
 • övriga meriter, exempelvis språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet

Steg 2.

Fyll i och lämna in en fysisk kopia av ansökningshandlingarna. Ansökan lämnas till Företagsekonomiska institutionens studentexpedition. Utanför öppettider lämnas ansökan i den svarta postboxen. Inkludera nedanstående dokument:

 • Ansökningsblankett för utlandsstudieplats kandidat (pdf)
 • Personligt brev
 • Studieintyg om du läst vid annat lärosäte än Uppsala Universitet
 • Handlingsplan för tidigare lästa oavslutade kurser. Redogör för hur du planerar att hantera oavslutade kurser i ett separat dokument (exempelvis word-dokument).

För studenter vid Campus Gotland gäller följande:
Följ steg 1 som ovan. För steg 2 mejla in skannade ansökningshandlingar (se ovan under Steg 2) till outgoing@fek.uu.se senast deadline. Som student vid Campus Gotland hamnar du i urvalsgrupp 1 om du väljer att åka ut under termin 5 inom Kandidatprogrammet i Företagsekonomi och i urvalsgrupp 3 om du väljer att åka ut under termin 4 inom Kandidatprogramet i Företagsekonomi.

Observera att ansökan har två steg! Det är viktigt att du bifogar samtliga ansökningshandlingar då endast kompletta och i tid inkomna ansökningar handläggs.

Tänk på!

 • Om terminstiderna hos värdsuniversitetet överlappar Uppsala universitets är det viktigt att du tar kontakt med respektive lärare gällande tentor och dylikt. Du måste få godkännande från läraren att du kommer sent till kursen.
 • Tänk noga över din studieinriktning och se över värduniversitetets kursutbud, antingen via reseberättelser eller universitetens hemsidor. Det är viktigt att du ser till att det finns de kurser du är intresserad av att läsa.
 • Reseberättelserna ger många bra tips som berör allt från kursutbud, upplägg av lektioner, boende, studentlivet m.m. Läs dessa!
 • Se över värduniversitets krav gällande visum, hälsoundersökningar och annan dokumentation. Eventuella kostnader i samband med denna dokumentation står studenten själv för.
 • Det är studenten själv som ansvarar för att i tid ansöka till sitt värduniversitet, ordna boende, visum, flygbiljetter och annat. 
 • Vill du bli revisor, se över Revisorsinspektionens krav för revisorer på deras hemsida.

Vad händer efter att jag har lämnat in min ansökan?

Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig under urvalsprocessen via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.

Beslut om utbytesplats fattas efter sista ansökningsdatum i enlighet med datum på platslistan. Erbjuds du en utbytesplats måste du aktivt tacka ja till den inom angiven tid annars förlorar du din plats.