Behörighet och urval för kandidatstudenter

Den som varit på utbyte tidigare genom Uppsala universitet, som har tackat ja till utbyte genom Internationella Kansliet eller som har skrivit under en utbytesöverenskommelse och söker utlandsstudier en andra gång kommer att prioriteras lägre vid uttagningen.

För att få söka utbytesstudier krävs att du, vid söktillfället, läst och avklarat minst:

 • 60 hp, varav minst 30 hp från Uppsala Universitet
 • 30 hp Företagsekonomi A
 • Vara registrerad på minst 15 hp vid Uppsala universitet under termin före förväntad utbytestermin
 • Språk: 30 hp A-nivå eller motsvarande om du vill läsa kurser som hålls på annat språk än engelska.

Observera att vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka kandidater som är lämpliga för de aktuella partneruniversiteten beroende på sökt nivå och universitet samt total studiesituation (exempelvis vid oavslutade kurser). Vi förbehåller oss även rätten att kalla till intervju för att kontrollera språkkunskaper och vid oklarheter kring ansökan.

Vi rekommenderar att studerande på kandidatnivå söker utbyte på Fek C-nivå (Fek C 15 hp + 15 hp biämne).

Urval

 • Grupp 1: Studenter som avser studera Fek C 15 hp + biämne 15 hp under utlandsterminen och avser studera Fek C 15 hp uppsats + biämne 15 hp efter hemkomsten. 
 • Grupp 2: Studenter som avser studera Fek B 30 hp under utlandsterminen (endast då Fek avses läsas som huvudämne för examen). 
 • Grupp 3: Studenter som avser studera biämne 30 hp under utlandsterminen.

Rangordning inom urvalsgrupp 1 sker enligt följande principer:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A och 30 hp Fek B eller registrering på Fek B terminen före utresa.
 2. Studenter som vid söktillfället inte har 90 hp men avklarade 30 hp Fek A och 30 hp Fek B eller registrering på Fek B terminen före utresa.

Rangordning inom urvalsgrupp 2 och 3 sker enligt följande principer:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A terminen före utresa.
 2. Studenter som vid söktillfället har 60 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.

Vad händer i en konkurrenssituation?

Om flera studenter sökt en studieplats till ett och samma universitet rangordnas ansökningarna efter följande kriterier:

 1. VG på avklarade kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet eller motsvarande.
 2. Varit buddy åt utbytesstudent via Uppsalaekonomerna. Information om hur du ansöker om att bli buddy finns på Uppsalaekonomernas webbplats.
 3. Övriga meriter, exempelvis sökandens motiv, personligt brev, ansökans allmänna kvalitet, språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet samt involvering i ideella organisationer.

Vänligen notera att studenter vid Campus Gotland hamnar i urvalsgrupp 1 om studenten väljer att åka ut under termin 5 inom Kandidatprogrammet i Företagsekonomi och i urvalsgrupp 3 om studenten väljer att åka ut under termin 4 inom Kandidatprogramet i Företagsekonomi.