Efter utbytet

Som avslutning på ditt utbyte finns några saker för dig att göra.

Betyg på dina utlandsstudier

Universitetet du studerat vid utfärdar ett intyg över dina studieresultat, Transcript of records. Många universitet väljer att skicka intyget direkt till oss på institutionen och vi kontaktar dig när ditt intyg har kommit. Om det dröjer, kontakta värduniversitetet för att ta reda på om de skickar studieresultatet direkt till dig. Försäkra dig i så fall om att de har din hemadress. Meddela oss om ditt Transcript of records skickas direkt till dig. 

CSN-bidrag efter utbytet

Om du har fått studiemedel från CSN under dina utlandsstudier är det viktigt att du skickar in intyg över dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag. För mer information, se CSN's hemsida.

Tillgodoräkning av dina utlandsstudier

Du ansöker om att få dina kurser från utbytesterminen tillgodoräknade hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Om du vill tillgodoräkna en kurs du inte fått förhandsbesked på, måste du bifoga kursbeskrivningar med din ansökan.

Tänk på att tillgodoräknandet måste vara klart till sista ansökningsdag om du vill använda poängen från ditt utbyte i ditt meritvärde för kommande antagningar, till exempel ansökan till masterutbildning. 

Dela med dig av dina erfarenheter

Du som varit på utbyte är den som har bäst kunskap om ditt värduniversitet. Vi är därför tacksamma om du vill komma och berätta om dina erfarenheter på informationsmötet som anordnas inför en ansökningsperiod. Du behöver inte förbereda någon presentation eller ta med något material, utan du berättar kort om din utbytestermin. Funderingar kring exempelvis boende, kurser, kursvalsprocess och språk är vanliga hos blivande utbytesstudenter.

Vi mejlar ut en förfrågan om du kan delta i ett informationsmöte efter ditt utbyte. 

Reseberättelse

Alla studenter som åker på utbyte genom Företagsekonomiska institutionen ska skriva en reseberättelse om sin utbytestermin. De är till stor hjälp för framtida utbytesstudenter. Reseberättelserna publiceras på vår hemsida och om du inte vill att din text ska publiceras meddelar du oss detta. Skicka in din reseberättelse till outgoing@fek.uu.se i Word-format.

Tips för reseberättelsen

Senast uppdaterad: 2023-06-15