Efter utbytet

Reseberättelse

Alla studenter som åker på utbyte genom Företagsekonomiska institutionen ska skriva en reseberättelse om sin utbytestermin. Dessa publicerar vi på vår hemsida och de är till stor hjälp för framtida utbytesstudenter. Om du inte vill att din text ska publiceras på vår hemska meddelar du oss detta. Skicka in din reseberättelse till outgoing@fek.uu.se i PDF-format.

Tips för reseberättelsen

Erasmus Learning Agreement, Changes to the Original Learning Agreement

Om du varit på utbyte inom Erasmus och gjort ändringar av kurser efter att du lämnat in Learning Agreement måste du skicka in dessa ändringar. Du fyller i Changes to the Original Learning Agreement och skickar det till outgoing@fek.uu.se.

Betyg på dina utlandsstudier

Ditt värduniversitet kommer att utfärda ett intyg över dina studieresultat, Transcript of records. Många av våra partneruniversitet väljer att skicka intyget direkt till Uppsala universitet. Vi kontaktar dig när ditt intyg har kommit så att du kan komma och hämta det. Om det dröjer ska du i första hand kontakta ditt värduniversitet. Ta reda på om ditt värduniversitet skickar ditt intyg över studieresultat direkt till dig och försäkra dig då om att de har din hemadress. Meddela oss om ditt Transcript of records skickas direkt till dig. 

Tillgodoräkning av dina utlandsstudier

För att få dina kurser från din utbytestermin tillgodoräknade ska du ansöka om det hos examensenheten. Tänk på att du måste ha kursbeskrivningar för kurser som du inte har fått förhandsbesked på.

Dela med dig av dina erfarenheter!

Vi har informationsmöten i samband med varje ansökningsperiod. Det är du som har den bästa kunskapen om ditt värduniversitet och vi är därför tacksamma om du tar dig tid att komma till informationsmötet för att kort berätta om dina erfarenheter av utbytesterminen.

Meddela outgoing@fek.uu.se senast en vecka innan mötet om du kan medverka eller inte. Du behöver inte förbereda någon presentation eller ta med något material utan du berättar kort om din utbytestermin. Funderingar kring exempelvis boende, kurser, kursvalsprocess och språk är vanliga hos blivande utbytesstudenter.

CSN-bidrag efter utbyte

Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag. Du måste göra detta oavsett om du tillgodoräknar dina studier vid Uppsala universitet eller ej.

Om du ska söka CSN för fortsatta studier i Sverige efter ditt utbyte är det viktigt att din fullständiga ansökan med betyg/intyg inkommer till CSN senast fyra veckor efter terminsstart för att CSN ska kunna bevilja studiemedel för hela terminen. Du behöver inte vänta på att transcript i original ska komma utan det räcker med att du har ett betygsutdrag. Det kan till exempel vara en skrämdump från studentportal eller motsvarande. Det som måste framgå av dokumenten är följande:

  1. Kursens namn
  2. Datum för kurs
  3. Ditt namn

Om något av ovanstående skulle saknas på intyget kan du kontakta din koordinator på värduniversitetet och be om ett intyg med signatur på de uppgifter som saknas. Vi rekommenderar dig som ännu inte kommit hem från dina utbytesstudier att få med dig någon typ av betygskopia alternativt transcript redan innan du åker hem.