Tips för reseberättelse

När du avslutat ditt utbyte ska du skriva en reseberättelse. Du behöver inte följa denna mall till punkt och pricka. Det är däremot till stor hjälp för framtida studenter om du speciellt kan beskriva kursvalsprocessen och hur du upplevde kurserna. 

Reseberättelsen får vara kreativ och rolig, men inte innehålla personnamn eller personangrepp. Skicka in din reseberättelse till outgoing@fek.uu.se i Pdf-format. Reseberättelserna kommer att publiceras på vår hemsida. Vi förbehåller oss rätten att korta ner samt ta bort olämpligt innehåll.

Att skriva en reseberättelse

Fakta

 • Ange läsår och utbytesuniversitet. 
 • Vilka ämnen läste du (inriktning/nivå/arbetsbelastning) samt hur upplevde du dem?
 • Beskriv kursvalsprocess och datum.

Studier

 • Ange i stora drag skillnaderna i studie- och undervisningssystemet mellan Uppsala universitet och ditt utbytesuniversitet. Vilka är för- och nackdelarna med respektive system enligt din mening? Hur genomfördes undervisningen (stora föreläsningar/mindre grupper/seminarier och liknande)?
 • Har du haft bra och engagerade lärare?
 • Hur är relationen lärare/student vid ditt utbytesuniversitet jämfört med Uppsala universitet?
 • Vad tycker du om examinationsformerna vid ditt utbytesuniversitet? Är kraven som ställs vid examination högre eller lägre än vid Uppsala universitet?
 • Hur bedömer du nivån/kvaliteten på studierna i jämförelse med dina studier vid Uppsala universitet?

Mottagande

 • Beskriv hur du mottogs vid ditt utbytesuniversitet. Blev du väl omhändertagen vid ankomsten/under din studieperiod?
 • Anordnades speciella mottagningsprogram för utländska studenter?

Boende

 • Beskriv ditt boende (korridor, rum, lägenhet, privat- eller universitetsboende). Var du nöjd med ditt boende? Ge tips till kommande utbytesstudenter!

Ekonomi

 • Var levnadskostnaderna högre eller lägre än i Sverige?
 • Räckte studiemedlet?
 • Vad betalade du i hyra?
 • Jobbade du extra?

Fritid

 • Är du nöjd med de aktiviteter som anordnades vid ditt utbytesuniversitet?
 • Anordnades speciella aktiviteter för utländska studenter?
 • Fanns det möjligheter till fritidsaktiviteter?

Helhetsintryck

 • Summera dina intryck från utbytesåret.  

Övrigt

 • Inkludera övriga tips som kan hjälpa en framtida utbytesstudent.
Senast uppdaterad: 2021-12-13