Erbjuden plats

Efter du blivit erbjuden och tackat ja till din utbytesplats är det dags för nominering och kontakt med det universitet du ska åka till.

Nominering

När du tackat ja till erbjuden plats nominerar vi på International Mobility Office dig till partneruniversitetet. Du får en bekräftelse via mejl att nomineringen har genomförts. Nomineringar med tidiga ansökningsdeadlines prioriteras. 

Det kan dröja några veckor eller längre innan du hör något från oss och ditt värduniversitet, allt beror på vilka deadlines partneruniversiteten har. Efter nomineringen sköter du själv huvudsakligen de fortsatta kontakterna med partneruniversitetet. Ansvaret ligger på dig att skicka in alla ansökningshandlingar i tid innan sista ansökningsdatum. 

Ansökan till partneruniversitet

Efter att du blivit nominerad kontaktar partneruniversitetet dig med information och instruktioner om hur du gör din ansökan till partneruniversitetet. Dokument som kan behöva bifogas i ansökan är:

  • Transcript of Records (intyg över studieresultat). Skicka även med ett registreringsintyg från nuvarande termin, då detta kan ha betydelse för att styrka din behörighet till kurser under utbytet.

  • Intyg om finansiering – kan du ladda ner från CSN eller få från din bank.

  • Språkintyg engelska – notera att vi förhandlat bort kravet om språkintyg vid många av våra partneruniversitet. Om detta ändå krävs kan ett intyg beställas via outgoing@fek.uu.se. Detta godtas istället för TOEFL/IELTS-intyg.

Vissa universitet och länder kan även ställa krav på ex. läkarintyg, vaccin m.m. så se till att ha god framförhållning och hålla dig uppdaterad.

Learning Agreement (Erasmus)

Det är obligatoriskt för alla utresande Erasmusstudenter att fylla i och lämna in ett Learning Agreement innan/under utbytesperioden. Learning Agreements ska signeras av studenten, värduniversitetet och International Mobility Office. Mer information skickas till berörda studenter via mejl och finns också att läsa på Uppsala universitets centrala Erasmussida. Observera att du inte behöver fylla i och lämna in det innan du vet vilka slutgiltiga kurser du ska läsa. Kontakta oss om ditt värduniversitet vill att du skickar in det innan.

  1. Du fyller i sida 1-3 samt signerar på sidan 3, Section to be completed before the mobility.
  2. När du har skrivit under ska värduniversitet skriva under på sidan 3.
  3. Därefter skannar du in dokumentet och skickar det till International Mobility Office, outgoing@fek.uu.se. Vi skriver sedan på det och skickar dig en inskannad kopia. Det är vi på Företagsekonomiska institutionen som har arkiveringsskyldighet och därför är det viktigt att vi får dessa sist.

Ändringar i Learning Agreement

Sker ändringar av kurser efter att du lämnat in Learning Agreement fyller du i Changes to the Original Learning Agreement och skickar det till outgoing@fek.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-11-29