Förhandsbesked för kurser inom företagsekonomi

Om du ska åka utomlands och studera kurser i företagsekonomi är det viktigt att du får ett förhandsbesked på kurserna du ska läsa. Detta för att du ska kunna tillgodoräkna dig dem när du kommer hem. Vi ger endast förhandsbesked för kurser inom företagsekonomi.

Förhandsbesked utfärdas enbart till studenter som är antagna till utbytesstudier vid Uppsala universitet och endast innan en kurs påbörjas. Först när du bestämt vilka kurser du vill läsa begär du att få förhandsbesked. Vissa partneruniversitet vill att de definitiva kurserna väljs i god tid innan terminen börjar, medan andra tillämpar en add/drop period vid terminsstart. Du ska inte begära förhandsbesked förrän tidigast två till tre veckor innan slutgiltigt kursval hos partneruniversitetet. 

Det som bedöms är:

  • att ämnet är företagsekonomi
  • kursens nivå
  • att kursen inte överlappar de företagsekonomiska kurser du läst tidigare vid Uppsala universitet.

Åker du på utbyte genom Enheten för internationell mobilitet och avser läsa biämnen rekommenderar vi att du är noga i ditt val av kurser. Bedömning av företagsekonomiska kurser lästa på utbyte görs inte gentemot framtida kurser som du önskar läsa. Vi råder dig därför att vara noga med att välja kurser som är inom ett annat ämnesområde än de kurser inom företagsekonomi som du avser läsa efter utbytet. Detta för att undvika innehållsmässigt överlapp av kurser. 

Frågor gällande tillgodoräknande av kurser skickas till Examensenheten vid Uppsala universitet.

ansökan om förhandsbesked

Nedanstående uppgifter skickas till forhandsbesked@fek.uu.se

  • Namn och personnummer.
  • Utländskt universitet och planerad utbytestermin.
  • Vilken nivå du ska läsa på, exempelvis Fek B eller Fek C
  • Kursnamn, kurskod och kursbeskrivning som Pdf-fil eller direktlänk till varje kurs.
  • Kursvalsprocess, datum samt eventuell add/drop period.

Handläggningstiden för förhandsbesked är två till tre veckor. Vid behov, inkludera högst två extrakurser som du är intresserad av att läsa.

Senast uppdaterad: 2023-06-19