Förhandsbesked

Om du ska åka utomlands och studera kurser i företagsekonomi är det viktigt att du får ett förhandsbesked för kurserna så att du vet att du kan tillgodoräkna dig dem när du kommer hem.

Notera att vi endast kan utfärda förhandsbesked för kurser inom företagsekonomi.

Förhandsbesked utfärdas endast till studenter som är antagna till utbytesstudier och endast innan en kurs påbörjas. Några av våra partneruniversitet vill att de definitiva kurserna väljs i god tid innan terminen börjar men flertalet tillämpar en add/drop period vid terminsstart. Först när du bestämt vilka kurser du vill läsa begär du att få förhandsbesked. Du ska heller inte begära förhandsbesked förrän tidigast två till tre veckor innan slutgiltigt kursval hos partneruniversitetet. 

Det som bedöms är:

 • att ämnet är Företagsekonomi
 • på vilken nivå kurserna är 
 • att de inte överlappar de kurser du läst tidigare vid Uppsala universitet inom ramen för ditt program  

Handläggningstiden för förhandsbesked är två till tre veckor. Vid behov, inkludera högst två extrakurser som du är intresserad av att läsa.

Åker du på utbyte genom Internationella Kansliet och avser läsa biämnen rekommenderar vi att du är noga i ditt val av kurser. Bedömning av företagsekonomiska kurser lästa på utbyte görs inte gentemot framtida kurser som du önskar läsa. Vi råder dig därför att vara noga med att välja kurser under ditt utbyte som är inom ett annat ämnesområde än eventuella kurser inom företagsekonomi som du avser läsa då du kommer hem för att undvika överlapp av kurser. 

Alla frågor gällande tillgodoräknande av kurserna ska skickas till examensenheten.

ansökan om förhandsbesked

Nedanstående uppgifter skickas till forhandsbesked@fek.uu.se

 • Namn och personnummer.
 • Utländskt universitet och planerad utbytestermin.
 • Vilken nivå du ska läsa på, t.ex. Fek B elller Fek C
 • Kursnamn, kurskod och kursbeskrivning som pdf fil eller direktlänk till varje kurs.
 • Kursvalsprocess, datum samt eventuell add/drop period.

Hur väljer jag kurser?

Du väljer kurser i enlighet med ditt värduniversitets processer.

Vad ska jag välja för kurser?

Var noga med att läsa igenom kursbeskrivningar. När du ska välja kurser vid det utländska universitetet bör du följa följande riktlinjer för att hitta kurser på rätt nivå:

 • Sökt nivå för utbytestermin (tex 15hp FEK-C+15hp Biämne).
 • Tänkt inriktning på eventuell uppsatskurs.
 • Vilket år kursen ges för värduniversitetets programstudenter.
 • Vilka förkunskaper som krävs (de flesta C-kurser har förkunskapskrav motsvarande B-nivå).
 • Specialisering/fördjupning av kunskaper.

Viktigt att betänka är även om innehållet överlappar tidigare lästa kurser (dessa kommer då inte att kunna ingå i samma examen)

 • Känns kursinnehållet bekant?
 • Har jag läst en liknande kurs tidigare?

Observera att det är ditt ansvar göra ett gediget arbete gällande kursinformation och kursval.