Vad händer efter att jag tackat ja?

Nominering

När den erbjudna utlandsstudieplatsen accepterats, nominerar vi på International Mobility Office dig till det utländska universitetets internationella koordinator och mailar en bekräftelse till dig efter att nomineringen har genomförts. Vi kommer att prioritera nomineringarna efter tidiga ansökningsdeadlines hos våra partneruniversitet. Du bör komma igång med din ansökan så fort du har blivit nominerad och fått ett mail från ditt värduniversitet med information om ansökan. Det kan dröja några veckor eller längre innan du hör något från oss och ditt värduniversitet. Allt beror på vilka deadlines partner universiteten har.

Efter nomineringen kommer värduniversitetet att kontakta dig med information om hur du ansöker till dem och deras deadline. Du skall sedan själv huvudsakligen sköta de fortsatta kontakterna med värduniversitetet inför avresan.

OBS! Kontrollera din e-post regelbundet så att du inte missar information. Det är extremt viktigt att se till att alla papper kommer in till universitetet i tid och detta är ditt ansvar!

Ansökan till ditt partneruniversitet

Värduniversitetet har blivit informerat om att du kommer att studera hos dem nästa termin och kommer att sända all information till dig via mail. Du skall efter nomineringen själv huvudsakligen sköta de fortsatta kontakterna med partneruniversitetet inför avresan. Observera att du måste ansöka i enlighet med värduniversitetets instruktioner för att bli antagen. Du måste själv ansvara för att du inte missar deras deadline samt bevaka att värduniversitetet skickar ansökningsinformation till dig (till kurser och/eller bostad). Många universitet har webbaserade ansökningsförfaranden. Kontrollera din e-post regelbundet och din ”skräppost”, så att du inte missar denna information.

Tips om ditt värduniversitet kräver något av följande dokument i ansökan:

  • Transcript of Records (studieresultatintyg) - kan laddas ned från studentportalen alternativt beställas i studentexpedition. Skicka även med ett registreringsintyg från nuvarande termin, då detta kan ha betydelse för din behörighet till kurser under utbytet.

  • Intyg om finansiering – kan du ladda ner från CSN eller få från din bank.

  • Språkintyg engelska – notera att vi förhandlat bort kravet om språkintyg vid många av våra partneruniversitet. Om detta ändå krävs så kan ett intyg beställas av Företagsekonomiska institutionen. Detta ska då godtas av våra partneruniversitet i stället för TOEFL/IELTS intyg.