Praktisk information

Antagning.se

Genom att du har tackat ja till din utlandsstudieplats via Företagsekonomiska institutionen så ska du inte ansöka om studier via antagning.se för nästkommande termin då du kommer att befinna dig i ditt värdland. Ansökan görs enbart till ditt utbytesuniversitet och du kommer att bli registrerad för utbyte i Ladok senare under terminen.

CSN

För information om ansökan om studiemedel vid utbytesstudier se CSN:s hemsida.  Att du är antagen till utbytesstudier kan CSN se i Ladok, så du behöver inte bifoga "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram" i din ansökan. Det är en god idé att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång om du har tänkt att ansöka om studiemedel till terminen efter ditt utbyte. Läs mer om detta på CSN:s hemsida.

Försäkring

Under utbytesperioden är du försäkrad hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet. Försäkringen gäller i det land du ska studera i från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut samt vid direkt resa till och från landet under denna period. För utbytesstudier utanför Europa kan du beställa ditt Medical Insurance Card (MIC) från oss på International Mobility Office då du vet dina terminstider (eller andra obligatoriska datum). Det är viktigt att du läser och förstår vad försäkringen omfattar. Försäkringen heter ”Student UT” och finns beskriven på Kammarkollegiets hemsida.

Vissa utbytesuniversitet kräver att du också tecknar och betalar för en lokal försäkring.

Du som läser i Europa måste ha med dig ett European Health Insurance Card som gäller i första hand, kortet beställer du från Försäkringskassan före avfärd och är gratis.