Reseberättelser Chung-Ang Ht

Ht22

Jag fick möjligheten att studera vid Chung-Ang University i Seoul (Sydkorea) under höstterminen 2022, vilket skulle visa sig bli ett minne för livet jag sent kommer att glömma. Under min utbytestermin i Seoul läste jag tre kurser på mastersnivå och två kurser på kandidatnivå, vilket motsvarar 30hp hemma i Sverige. Masterskurserna var väldigt lärorika och en grundläggande orsak till det var lärarnas engagemang, samt att det endast var ett 20-tal studenter i respektive kurs. Detta gjorde i sin tur att de skapades mycket mer utrymme för diskussion, vilket även lärarna pushade för. Kandidatkurserna var mer föreläsningsorienterade med fokus på enskilda uppgifter som skulle göras inför varje vecka (mer info nedan).

Kurserna i detalj

Leadership and organization (Masternivå, 3 credits):

Denna kurs var en av mina favoritkurser då läraren var väldigt engagerad och avsatte mycket tid av lektionerna till gruppdiskussion och specifika uppgifter i klassrummet kopplat till varje del av kursen. Inför varje lektion behövde man lämna in en förberedande uppgift kopplad till veckans lektion, vilket gjorde att samtliga studenter kunde delta aktivt i uppgifterna och dess diskussionsmoment. Utöver detta hade vi två större inlämningar med tillhörande presentationer (beroende på resultatet av dessa skulle man få göra en sista tenta, det vill säga, VG på inlämningarna = inget final exam).

International economics & trade (Masternivå, 3 credits):

Detta var en kurs inom Nationalekonomi. Kursen innehöll bland annat ämnen som Absolute Advantage, Comparative Advantage, Intra-Industry Trade, The Political Economy of Trade, Trade Policy Analysis, WTO, PTA, ME & FDI, GVC etcetera. Kursen var intressant och läraren var likt andra lärare på universitet väldigt engagerad i ämnet. Examinationstillfällena bestod av en individuell och en grupp presentation, samt två tentor på 1 timme vardera (MT och Final).

Financial Market in digital era (Masternivå, 3 credits):

Detta var också en av mina favoritkurser, vilket grundade sig främst i lärarens otroliga engagemang och nyfikenhet. Läraren var väldigt flexibel och uppdaterar kursmaterialet utefter rådande situation i omvärlden, det vill säga, hennes material var nästintill uppdaterat i realtid. Kursen byggde mycket på diskussion om de rådande trenderna inom FinTech, vilket gjorde kursen väldigt intressant. Examinationstillfällena bestod av en individuell midterm-presentation som man sedan utvecklade till en större rapport som även den skulle presenteras under finalsperioden.

Korean History and Culture (Kandidatnivå, 3 credits):

Denna kurs hölls via Zoom då vi var för många elever. Kursens innehåll var väldigt intressant och läraren var väldigt insatt i Koreas historia. Läraren talade mycket om historien från hennes eget perspektiv och gav oss mycket eget ansvar till att läsa de material som hon tillhandahöll oss med. Lektionerna bestod i majoriteten av fallen av mindre gruppuppgifter kopplat till respektive del av den koreanska kulturen och historien. Utöver lektionerna gav hon oss mindre hemläxor att slutföra inför respektive lektion. Examinationstillfällena bestod av inlämningsuppgifter och en gruppresentation under finalsperioden.

Korean Culture and Art (Kandidatnivå, 3 credits):

Denna kurs var tänkt att innehålla mycket gruppdiskussioner, men på grund av den stora mängden studenter valde läraren att hålla vanliga föreläsningar. Läraren var väldigt engagerad i ämnet och kunde nästintill allt om den Koreanska Popkulturen, vilket gjorde föreläsningarna väldigt intressanta. Föreläsningarna innehöll koreansk samtidshistoria och fokuserade mycket på hur den koreanska popkulturen påverkar och har påverkat deras samhälle. Kursen hade endast en större inlämningsuppgift under finalsperioden.

Mottagande

Under första dagen på skolterminen anordnade Universitetet en gemensam introduktionsföreläsning för utbytesstudenterna. Innan introduktionsföreläsningen blev man indelad i grupper med tillhörande faddrar. Faddergrupperna fick sedan på eget initiativ anordna aktiviteter, vilket tyvärr gjorde att engagemanget var nästintill obefintligt. Orsaken till att det inte hade planerats några aktiviteter var på grund av Covid-19.  Förhoppningsvis blir nästa års introduktion mer välplanerad då dem inte har covid-19 att tänka på (peppar peppar).

Boende

Universitetet erbjuder deras utbytesstudenter boende på Campus, vilket jag skulle rekommendera om man åker själv. Detta då de jag kände som bodde på skolan berättade om hur pass mycket enklare det var att lära känna andra studenter om man bodde på skolan. Kostanden för att bo i dormitoriet låg på cirka 10000 SEK för hela terminen. Hur som helst så valde jag att fixa eget boende då jag åkte på utbytesterminen samtidigt som min partner. Vi valde att bo i Hongdae via AirBnB. Om du planerar att hitta eget boende kan jag verkligen rekommendera Hongdae eller Sinchon då du kommer att ha nära till Han river (vattnet), uteliv och andra sevärdheter. OBS! Boenden i Hongdae och Sinchon är väldigt populära så det gäller att vara ute i god tid!

Ekonomi

Min uppfattning är att man kan klara sig på CSN under sitt utbyte i Sydkorea. Generellt är levnadskostnaderna lägre än i Sverige. Trots detta är vissa saker dyrare som exempelvis matvaror. Detta gör att de flesta väljer att äta ute då det oftast är billigare än att laga egen mat.

I och med att vi fixade eget boende så var vår boendekostnad högre i jämförelse med det man betalade för att bo på campus. Vår hyra låg på cirka 12000 SEK / Månad, det vill säga, 6000 SEK per person.

Fritid

Jag valde att gå med i ett Innebandylag (Seoul Vikings) i början av terminen. Utöver innebandyträningar så höll laget i flertalet aktiviteter utanför innebandyn och som utbytesstudent var det verkligen de bästa jag gjort då jag fick chansen att lära känna flertalet koreaner, samt folk från andra delar av världen.

Utöver det så anordnade våra lärare (på masterskurserna) några aktiviteter med klassen, vilket var väldigt uppskattat. Skolan höll även i flertalet aktiviteter senare under terminen, vilket jag hört var väldigt lyckat. Exempelvis höll dem i en väldigt stor festival med konserter av några av Koreas största popstjärnor.

Övrigt

Ett tips är att ansöka om residence card så fort som möjligt då det tog flera månader innan vi fick vårt. Detta gjorde att vi inte kunde resa utanför landet de fyra första månaderna då man behöver det för att lämna landet. Inför vårt utbyte hade de ändrat rutinerna och det fanns knappt någon information om hur man gick till väga för att själv ansöka om kortet. Skolan rekommenderar att man söker via deras gruppansökningsomgång, vilket jag inte skulle rekommendera då det förlänger hela processen avsevärt. Alltså är mitt tips att man själv skapar ett konto på https://www.hikorea.go.kr och bokar en tid redan innan man åker till Korea.

Helhetsintryck

Sammanfattningsvis kan man säga att jag uppskattade min utbytestermin i Sydkorea enormt mycket och skulle rekommendera samtliga att välja just Sydkorea som land under utbytet.

Ht21

Trots rådande Covid-19 pandemi gick det att åka på en utbytestermin till Sydkorea – och det är bland det roligaste jag gjort i livet! Jag studerade fem kurser på Chung-Ang University som motsvarade fulla 30poängsstudier i Seoul, Sydkorea, under HT2021. Undervisningen var på distans men trots det befann jag mig på plats i Seoul då universiteten tar emot studenter och det är tillåtet att bo i landet som utbytesstudent. Tre av kurserna som jag läste var inom GSIS och var på masternivå och sedan läste jag två kurser inom general education, som motsvarade kurser på kandidatnivå. Svårigheten på kurserna var varierande, där kurserna på masternivå var mindre strikta sett till närvarokrav och snarare hade mer krav på eget ansvar. Masterkurserna var ganska små sett till antal elever, vilket ledde till intima och intensiva diskussioner och reflektioner. Kandidatkurserna bestod mer av föreläsningar, enklare hemläxor. Här var det mer fokus på att lyssna och anteckna, än att delta i faktiska diskussioner under lektionstid. Nedan kommer jag förklara vilka kurser jag läste och vad man kunde lära sig här:

 • Opportunities and Challenges in Developing Nations (Master) En mycket intressant NEK-kurs på masternivå där vi gick igenom korruption, ojämställdhet (ekonomisk, social, etc.) och hållbarhet påverkar länder (specifikt utvecklingsländer och varför dessa länder fortfarande har problem idag). Examinationerna för kursen bestod av flera presentationer, en midterm exam och en final exam. Denna kurs var väldigt interaktiv med intressanta diskussioner då professorn ständigt försökte skapa tankeställare hos oss studenter.
 • International Economics and Trade (Master) Denna kurs var också en NEK-kurs på masternivå. I denna kurs gick vi bland annat igenom trade theory, purchasing power parity (PPP), historia av handel internationellt (Bretton Woods, växelkurser, golden standard, m.m.) och international trade agreements. Professorn var väldigt engagerad och tyckte själv att ämnet var intressant. Examinationstillfällena för kursen bestod av inlämningar varje vecka som täckte olika kapitel ur kurslitteraturen, midterm exam och final exam.
 • Integrated Marketing Communication (Master) En lite annorlunda kurs för min del eftersom jag främst läst finans- och NEK inriktningar på kandidaten och mastern hittills. Jag tänkte dock att det kan bli intressant att lära sig lite mer om marknadsföring då det alltid är relevant och viktigt att kunna. Denna kurs bestod av föreläsningar där professorn visade många exempel på olika former av marknadsföring, tagna från verkligheten (dvs. visade många olika reklamfilmer för att enkelt kunna demonstrera vilken marknadsföringsteknik som används samt hur olika brands/företag positionerar sig genom sin marknadsföringsstrategi). Denna kurs var väldigt annorlunda från vad jag tidigare läst men jag tycker att den var otroligt givande och intressant. Examinationstillfällena för denna kurs bestod av case, midterm exam och final exam.
 • Introduction to Korean Studies (Kandidatnivå) En kurs jag valde för att lära mig mer om Korea. Kursen bestod av många elever men eftersom professorn själv var väldigt intresserad av denna kurs fick man ändå stor möjlighet att kunna fråga det man ville veta mer om och faktiskt få utförliga förklaringar. Kursen täckte ämnen som bland annat Koreas kultur, ekonomi, populärkultur, historia, mat, etc. Denna kurs var väldigt strikt gällande närvaro och hade examinationer bestående av inlämningar och final exam.
 • Elementary Korean (Kandidatnivå) En riktigt bra kurs att ta om man ska vistas i/bo i Korea samtidigt som man studerar! Det var väldigt roligt att kunna plugga lite koreanska samtidigt som man var där eftersom man hade mycket användning av de ord/fraser man lärde sig, samt kunde förenkla sin vardag lite mer. I kursen går man igenom enklare grammatiska regler, alfabetet, lär sig läsa och skriva. Kursens examinationstillfällen bestod av inlämningar, midterm exam och final exam. Det är väldigt givande att kunna läsa/förstå lite koreanska när man är på plats eftersom det kan vara rätt svårt att kunna göra sig förstådd på engelska i samhället.

Covid-19 i Korea

Just nu i skrivande stund pågår det en rådande pandemi i världen och det gäller även i Korea. Korea är mer strikt sett till pandemi och istället för rekommendationer har landet inför faktiska restriktioner. Följer man inte dessa restriktioner införs det sanktioner (ex. utvisning, bötfällning) och det är strikta regler i landet. Ansiktsmask var absolut obligatoriskt på alla offentliga platser och fick endast tas av vid bordet på en restaurang. Handsprit var tillgängligt överallt och för att komma in på restauranger/caféer krävs idag antingen ett negativt PCR-test eller covidbevis. Det ska numera gå att översätta europeiska covidbevis till koreanska och görs på Public Health Centers gratis. Det är viktigt att hålla koll på nya restriktioner och vad som gäller i landet, dessa skickas i regel även ut av universitetet. Jag upplevde inte någon större problematik av Covid-19 pandemin i Korea utan jag kände mig snarare mycket tryggare i Korea sett till att alla följer regler och restriktioner så väl.

Boende

Det finns möjlighet att bo i dormitory på campus på Universitetet och detta är förmodligen det absolut billigaste alternativet då kostnaden för hela terminen ligger på ungefär 10 000 SEK. Dock finns det regler för curfew och annat, så vill man hellre bo utanför campus och välja själv vart/hur man vill bo, så finns även den möjligheten tillgänglig. Jag själv valde att bo off-campus där jag hyrde en lägenhet via Airbnb i Gangnam området och trivdes riktigt bra där. Det var nära till bra kommunikationer, ett lugnt område och mitt Airbnb var nyrenoverat med en fantastisk värd som tog väldigt väl hand om mig. Enligt andra utbytesstudenter som jag talade med verkade det som att det är vanligt med väldigt trevliga och hjälpsamma värdar i Korea, kanon!

Fritid och aktiviteter

Vad kan man då göra i Korea trots Covid-19? Jo, i princip allt om man är vaccinerad! Eftersom undervisningen var på distans var det möjligt att åka till andra städer (jag besökte till exempel Busan, Jeju (Koreas paradisö) och Gyeongju (en UNESCO-märkt kulturstad, otroligt vacker). Det fanns mycket att besöka i Seoul (palats, restauranger, caféer och mycket vackra bergsutsikter (i Korea är det väldigt populärt att hikea – testa gärna det när du är här). Min bild av Seoul är att det alltid fanns något nytt att se, göra och uppleva – för övrigt, du behöver inte oroa dig, det är ett väldigt tryggt och säkert land. En rolig aktivitet som jag gjorde mycket av med mina vänner var att besöka ”boardgame cafés” där man betalar en liten summa för att få låna massa roliga brädspel och kan köpa sig något att dricka/snacks medan man spelar spel ihop. För den som gillar träning så kan jag informera om att det var enkelt att gå med i ett gym (om man gillar att träna), för de som bor på dormitory har universitetet ett gym som man har tillgång till. Dessvärre var det stängt under covid-19 pandemin för de studenter som för tillfället bodde på campus. Jag gick med i ett gym nära mitt hem och jag kunde bli medlem precis så länge som jag ville utan bindningstid eller krav på medlemskap i minst 1 år (vilket det är på många ställen i världen). Utöver det kan jag även rekommendera att testa på Koreas martial art – Taekwondo!

Ekonomi

Det gick att äta för billig peng och de som bor på dormitory har tillgång till mealplan som var väldigt prisvärt. Om man vistades på universitetet kunde man äta lunch här på cirka 25-30kr och här fanns många olika rätter att välja på. Även om man ville gå på restaurang eller café fanns det många prisvärda alternativ. CSN täcker gott och väl utbytet men allt beror på hur man planerar och vilka vanor man har. Jag upplevde dock en chock sett till priset på frukt och grönt – mycket dyrare än i Sverige.

Några avslutande ord

Korea är ett tryggt land med ett trevligt folk och jag trivdes väldigt bra här. Jag upplevde att människor över lag var väldigt trevliga och det kändes lugnt att vistas här som utbytesstudent, trots språkbarriären som fanns. Det fanns mycket möjligheter till roliga aktiviteter och det var enkelt att skaffa kompisar på campus. Studierna i Korea var intressanta och det erbjöds ett stort kursutbud på Chung-Ang University som man kunde välja mellan – allt beror i slutet av dagen på vad du tycker är kul och vad som skulle passa dig bäst

Ht19 - 1

Under Ht 2019 studerade jag vid Chung-Ang University i Seoul Sydkorea. Jag läste under terminen tre kurser i GSIS som låg på mastersnivå och två kurser inom general education som motsvarade en kandidatnivå. Alla kurser gav 3 credits vilket motsvarade 6 hp i Sverige och gav då sammanlagt 30 hp. De kurser som jag tog varierade i svårighet då kurserna på mastersnivå var mer avslappnade och mindre strikta när det gällde närvaro. Dessutom var klasserna mycket mindre och mer intima och framfördes i mer diskussionsform än föreläsningsform. General education kurserna var intressanta men bestod mest av föreläsningar utan några höga krav på individuellt arbete, med inkluderade finals mot slutet av kurserna. Jag går in mer i detalj om kurserna nedan.

 • Financial Markets & Fin-Tech (Master) Detta var definitivt min favoritkurs då vi hade en väldigt trevlig professor som var duktig på att föra diskussioner med klassen samt gav en bra uppdaterad syn inom området. Kursen började med att ge en bakgrund inom finansiella marknader men med tanke på att de som deltog inom kursen redan hade en uppfattning om finansiella marknader kunde vi justera till ett högre focus på fin-tech. Examinationen av kursen bestod av en midtermpresentation samt en finalrapport som också skulle presenteras. Båda arbetena var väldigt flexibla där man hade möjligheten att välja vad man ville skriva om och presentera. Arbetena utfördes individuellt.
 • Global Business (Master) Denna kurs var bra och intressant med examination i form av två större grupparbeten med presentation och rapport, samt några mindre uppgifter i form av en presentation och litteratursammanfattning. Nackdelen som jag kunde känna med denna kurs var instruktionerna man fick inför uppgifterna, då instruktionerna som gavs under föreläsningarna oftast inte stämde överens med vad som stod i studieguiden. Detta skapade lite förvirring för många.
 • Global Governance and Management (Master) Detta var en kurs som innehöll en stor del av klassdiskussioner samt grupparbeten för både midterm och finals. Under finalsperioden hade man också en individuell hemtenta utöver en grupp presentationen. Professorn för kursen var trevlig och duktig på att uppmuntra till diskussion i klassen. Det tog ett litet tag att vänja sig med dialekten men efter ett tag så kändes det som att man kunde förstå det mesta professorn föreläste om.
 • Contemporary Korean Society (Kandidat) Detta var en trevlig kurs med en professor som bott en stor del av sitt liv i USA vilket gjorde att föreläsningarna var väldigt lätta att följa språkligt. Det här var en kurs som gav en god grundläggande bild över viss koreansk sociologi som gav stöd i när man diskuterade Korea inom andra kurser. Examinationen bestod av ett individuellt researchpaper och en grupp presentation under finalsperioden.
 • Korean History and Culture (Kandidat) Detta var en kurs som hjälper en att få en god övergripande bild av Koreas historia från deras stenålder fram till nutid. Klassen bestod av 90 personer och är oftast väldigt stor. Föreläsningarna består av att professorn tallar mycket från eget perspektiv utan några hjälpverktyg som PowerPoint. Det kunde vara lite svårt att följa om man är van vid visuella hjälpmedel under föreläsningarna men jag skulle ändå rekommendera kursen för dess intressanta innehåll. Examinationen bestod av en salstenta under finalsperioden.

Ankomst

Det fanns många möjligheter att bli väl mottagen av vad skolan kallade Global Ambassadors vilka bestod av elever som frivilligt tog hand om utbytesstudenterna. De hjälpte till när det gällde de flesta frågor som inte rörde studierna och fanns nästan alltid tillgängliga om man hade frågor. Om man ville så kunde man också bli mottagen av Global Ambassadors på flygplatsen och delta i olika aktiviteter som anordnades med de designerade Global Ambassadors. I början av terminen blev man väl informerad av Office of International Affairs samt Global Ambassadors om den kommande terminen.

Boende

Skolan erbjuder boende i dormitory men det finns självklart möjligheter att hitta boende på egen hand då många tog upp kontakt innan och samhyrde lägenheter eller fann andra billiga lösningar utanför campus. Jag valde att bo på dormitoriet då det var en simpel och billig lösning som gav snabbare möjlighet till att lära känna folk, om man nu inte hade folk som man redan kände på plats. Kostnaden för att bo på dormitory under terminen låg på ungefär 10 000 SEK.

Fritid och Aktiviteter

När det gäller fritid och aktiviteter så fanns det alltid något att göra om man var öppen för att testa nya saker och utforska nya platser. Det fanns vissa som blev fast på campusområdet och föredrog att spendera mestadels av tiden där. Jag skulle rekommendera att se sig omkring så mycket som möjligt då du alltid kommer ha något nytt att uppleva under hela terminens gång om man väljer det. Det anordnades också många aktiviteter av olika grupper på skolan som var öppna för alla som ville delta.

Transport runt omkring i staden var väldigt prisvärd samt enkel och effektiv. Tunnelbanesystemet kunde föra en runt hela staden och gick under många timmar av dygnet snabbare än taxi. Taxi var dock också väldigt billigt och ett bra substitut när man inte hade tillgång till tunnelbanan. Om man gillar att hålla sig aktiv så fanns det många möjligheter för det i Seoul och runt campus.

På dormitoriet så har du tillgång till gym från kl. 6.00-22.00 och det innehar det mesta man kan tänkas behöva med frivikter, några motionscyklar, löpband och andra träningsmaskiner. Om man nu inte känner för att spendera tid inne på ett gym så finns det bra tillgänglighet till trevliga löp- och cykelvägar längs Han floden som bara tar 10 minuter att ta sig till genom promenad. Under sommarperioden så är det vanligtvis väldigt mycket folk runt floden under dagar och kvällar men är inte lika populärt under tidiga morgnar. För de som tycker om att cykla så finns det goda möjligheter att hyra cyklar på flera olika platser runt om floden.

Ekonomi

Det behöver inte vara dyrt att vistas i Sydkorea då jag skulle säga att levnadskostnaderna överlag är lägre än i Sverige. CSN täckte utbytet men detta beror på hur man planerar att bo och spendera sin tid.

Mitt intryck överlag

Väldigt trevligt land och stad att vistas i som utbytesstudent med många möjligheter för intressanta studier och trevliga festligheter på fritiden. Jag skulle starkt rekommendera att spendera din utbytestermin i Sydkorea.

Ht19 - 2

Under HT19 studerade jag min utbytestermin på Chung-Ang University i Seoul, Sydkorea. Studieupplägget är lite annorlunda från hur det är i Sverige. Jag läste 5 kurser på kandidatnivå samtidigt, vilket innebar 15 credits i Sydkorea och motsvarade 30 HP i Sverige. (Vill man får man läsa 6 kurser eller 18 credits som utbytesstudent under en termin) Kurserna hade 3 lektionstimmar i veckan som är obligatoriska. Missar man ett visst antal lektioner under terminen riskerar man att bli underkänd. Av mina 5 kurser läste jag 4 stycken på Fek C nivå och 1 kurs som biämne.

 • Business Communication (Fek C): Kursen ska handla om hur man kommunicerar inom verksamheter. Första halvan av denna kurs upplevde jag handlade mest om hur man använder engelska för att kommunicera. Alltså lite engelskalektion. Andra halvan gick igenom många saker jag redan lärt mig under mina terminer i Uppsala, till exempel SWOT analys. Ingen mid-term eller final i denna kurs utan man skrapade ihop poäng under kursens gång via quizzes och inclass assignments.
 • Integrated Marketing Communication (Fek C): En kurs där man får lära sig att ta fram en marknadsföringsplan. Vänligt givande och intressent kurs. Läraren var otroligt duktig och engagerade eleverna enormt. Detta var nog min favoritkurs under min termin i Seoul. Examination sker via mid-term, finals och ett grupprojekt.
 • Management Information Systems (Fek C): Är en kurs där man får lära sig hur IT fungerar och används för att optimera verksamheten i en organisation. Kursen har en intressent innehåll men läraren stod bokstavligt talat enbart och pratade utan att interagera med eleverna vilket gjorde att lektionerna blev otroligt tråkiga. Examination sker via mid-term och final där man får ta med sig ett ’’cunning paper’’, alltså en sorts fusklapp. Den får enbart vara en A4-sida och den måste skrivas för hand.
 • Operations Management (Fek C): Hur man ska styra processer för att öka effektivitet och optimera flöden. Läraren var duktig och engagerade eleverna med olika räkneexempel. Examination sker via Assignments, pop-quizzes, midterm och final.
 • Web Development (Fek C): En kurs där man får lära sig grundläggande webbproduktion. En kurs jag såg väldigt mycket fram emot men som inte uppfyllde mina förväntningar. Läraren var extremt dålig på engelska vilket gjorde det otroligt svårt att hänga med på hand 3 timmar långa lektioner. Examination sker via assignments, midterm och final.

Mottagande

Universitetet erbjuder upphämtning på flygplatsen och skjuts till skolområdet. Då vi åkte ner ungefär en vecka innan deras upphämtningsdatum så utnyttjade vi inte detta. Innan man ankommer till Sydkorea så blir man tilldelad en GLAM, vilket agerar som en slags fadder.

Boende

Jag bodde inte på universitetsområdet under min termin då min flickvän flyttade med mig. Ett korridorsrum kostar cirka 10000 kr för hela vistelsen. Vi fick kontakt med en mäklare via facebookgruppen ’’Housing in Seoul’’. Han visade oss lägenheter i området Gangnam, nära en tågstation som låg på samma linje som skolans station. Kostnaden för den blev runt 10000 kr i månaden plus en månadshyra i deposition som vi fick tillbaka vid avresa.

Ekonomi

Generellt sett så är det billigare att leva i Korea än i Sverige. Mat på skolområdet är extremt billigt och kostar inte mer än 30 kr. Eftersom vi bodde i lägenhet var merkostnadslån nästan ett måste för att vi skulle kunna göra allt vi ville göra under terminen.

Fritid

Seoul är en stad där det alltid finns något att hitta på. Allt från tvättbjörnscafé, till att spela spel på PCBang (Koreanskt internetcafé). Koreansk mat är något man verkligen ska passa på att uppleva. Korean Barbecue är nog det jag kommer sakna mest med Sydkorea. Skolan anordnar även olika utflykter som man kan anmäla sig till. Från Seoul kan man även passa på att resa runt i Asien. Vi tog en tur till Tokyo, Japan under november men hade planer på 3-4 länder till som inte blev av (Se Tips nedan, varför)

Tips

Har man planer att resa under sin utbytestermin bör man boka möte för att skaffa ett så kallat ARC (Alien Registration Card). Detta är ett slags koreanskt ID kort du behöver för att kunna lämna landet och sedan komma in i det igen. Problemet med detta är att processen är helt ORIMLIG. Alla utbytesstudenter får denna information samtidigt i samband med att skolan börjar. Därav blir det extremt många som ska få ut ett samtidigt. Jag bokade mitt möte så fort jag fick informationen, det var 1,5 månad senare. När jag väl hade mötet så skulle det ta 6 veckor för ID-kortet att komma. Så när jag fick kortet i mitten på november så hade vi inte jättemycket tid kvar att utnyttja till resor. Mitt tips är att kontakta International Office så fort som möjligt och boka detta möte. Om möjligt, innan avresa men annars så fort man ankommit till Korea.

Helhetsintryck 

Korea är ett helt fantastiskt land med en väldigt annorlunda kultur mot Sverige. Mitt utbyte överträffade mina förväntningar. Passa på och ta chansen att uppleva Sydkorea.

Ht19 - 3

Jag studerade 5 kurser, då jag åkte min sista termin på kandidaten och redan skrivit min uppsats så fanns många restriktioner om vad jag fick och inte fick läsa, då jag inte kan tillgodoräkna mig en kurs jag redan läst. Kursernas svårighet varierade mycket beroende på lärare så det går inte att lägga en konkret nivå på kursernas svårighet.

Studieupplägget på Chung-Ang skilde sig mycket från det i Uppsala. Till att börja med var svårighetsgraden på samtliga av mina kurser mycket lägre än de i Uppsala, examinationerna varade i endast 1 timme per gång och var på en väldigt ytlig nivå. 10 % av slutbetyget baserades på fysisk närvaro på lektionerna, och man fick frånvara endast vid 3 lektionstillfällen totalt. Varje ämne hade föreläsningar om 3 timmar per vecka och var då i ett 3-timmarsblock. Inga diskussioner eller seminarier förekom, utan läraren pratade på i drygt 3 timmar sen var det dags för nästa lektion. Jag la upp mina lektioner så att jag endast hade lektioner tisdag, onsdag och torsdag. Detta så jag skulle kunna resa i Korea och gå på äventyr utan att det skulle gå ut över plugget.

 • Business Communications, kurskod 30644-03 Denna kurs var den enda business kursen jag kunde ta som inte krockade med tidigare kurser. Kursen gick igenom olika sätt att kommunicera och teorierna bakom. Tyvärr inte så djupdykande som jag hoppats men läraren var otroligt duktig och kompetent. Denna kurs var även den enda kursen jag hade som blandade både utbytesstudenter och koreaner. Jag hittade mina koreanska vänner i den klassen. Inte tidskrävande förutom närvaro vid lektionerna. Hade inga finals eller mid-terms i denna klass, men små tester hela terminen efter avslutade avsnitt.
 • Elementary Korean Language, kurskod 43022-05 Detta var en kurs i grundläggande koreanska. De lärde ut alfabetet, lite grammatik och vardagliga fraser, så som ”vad heter du?” ”vart kommer du ifrån?” med mera. Denna kurs var den som flest utbytesstudenter tog och det gavs runt 10 klasser med samma innehåll men olika lärare vid olika tillfällen med cirka 40 studenter i varje klass. Lärarna, baserat på min upplevelse likväl som mina vänners i andra klasser, hade bra engelska. Den mest tidskrävande kursen jag läste i Korea då studier utanför klassrummet förväntades. Denna kurs hade både mid-terms och final exam.
 • Korean and Global Business, kurskod 48154-01 Denna kurs var en kurs med fokus på nationalekonomi, makro-perspektivet, som utgick ifrån Korea, och inleddes med mycket historia om Koreas ekonomiska utveckling, hur andra länder påverkat Koreas produkter och tjänster för att sen gå vidare till hur Korea påverkar världsekonomin i dagens läge. Läraren var otroligt kompetent och intressant och talade mycket från egna erfarenheter. Då han är väldigt gammal har HAN svårt att höra om man pratar med honom, men så länge man gick fram och pratade med honom var det inga svårigheter att kommunicera. Rekommenderar denna kurs. Inte tidskrävande alls utöver närvaro vid lektionerna och väldigt lärorik. Två uppsatser skrev jag under terminen totalt och det var en för mid-term och en för finals.
 • Korean Culture and Art, kurskod 48156-02 Om du gillar K-pop och K-drama så är denna kurs för dig. Majoriteten av lektionerna fokuserade på K-pop och dess påverkan på Korea och omvärlden. Läraren var från USA och Korea och pratade därmed flytande engelska. Endast inför mid-terms krävdes arbete utanför klassrummet då mid-term var en powerpoint presentation som jag hade tillsammans med 4 andra studenter. Finals var ett prov som varade i 1,5 timme. Vi fick under denna kurs även möjlighet att inte närvara vid ett lektionstillfälle och istället göra något ”kulturellt” då jag och mina kurskompisar gick till en matmarknad och skrev en rapport om detta.
 • Korean History and Culture, kurskod 48157-01 Denna kurs handlade om Koreas historia genom tiden och hur Koreas kultur påverkats av andra länder genom tiden. En intressant kurs i teorin, men i praktiken så var läraren inte så pedagogisk och snöade ofta in på orelaterade ämnen under oproportionerligt lång tid. Däremot så bjöd han in två gästtalare under slutet av terminen, en var en Nordkoreansk flykting som studerade vid vårt universitet, och den andre var en FN-ambassadör för Sydkoreansk handel. Mycket intressanta besökare. Kursen är i sin helhet värd att läsa trots att läraren var disträ då jag lärde mig mycket om Koreas historia och utveckling. Inte tidskrävande utanför lektionerna förutom inför final exams. Vi hade inte någon mid-term exam.

Dormitory

Skolan erbjuder boende i korridorsrum. Jag rekommenderar att du söker detta om du inte känner någon annan som ska till Seoul eller Chung-Ang, även om boendet inte är optimalt i storlek och utformning så hade många som kom ”ensamma” svårare att få vänner när de inte bodde i dormsen. Rummen är cirka 20 kvm och delas med en annan student. Min rumskamrat var från Taiwan och var uppe till 04.00 varje natt, och jag gick upp tidigt för att antingen plugga eller gå på äventyr, det var med andra ord inte oproblematiskt. Men jag köpte öronproppar och en ögonbindel, och då var de flesta av mina problem lösta, rekommenderar starkt att införskaffa.

I början på terminen kan man önska en kompis som man vill flytta in med, har man inte någon man känner som ska till Chung-Ang och bo i dormsen så kan man ändå önska att få bo med en person från samma land som en själv alternativt något annat land man känner sig bekväm med. I rummet finns det två sängar, två skrivbord med hyllor och en garderob, samt toa och dusch. Jag personligen studerade aldrig vid skrivbordet utan gick alltid ner till studieutrymmet i dormsen där alla mina vänner också pluggade.

Dormsen har ett system med penalty-points som de skrämmer upp studenterna med, men det är verkligen inget problem. Man har 20 poäng man kan samla under en termin. Överskrider man detta blir man utkastad, men det krävs MYCKET för att få penalty points. Det enda jag gjorde för att få penalty points var att komma hem efter curfew (det vill säga mellan 01.00 och 05.00) och då har man fortfarande 3 stycken ”varningar” man får innan man faktiskt börjar samla på sig penalty points. Ingen fara med andra ord.

Ska du bo i dormsen så rekommenderar jag att du tar ut den mängd won som krävs för hyran innan du anländer till Korea. Det kostar cirka 10 000 SEK att bo i dormsen en termin. Man kan betala sin hyra kontant till banken och de tar inte emot banköverföringar från utländska banker.

Träning

I dormsen finns även ett gym. Det är litet och rätt sunkigt men gratis, så där gymmade jag, men det finns även ett ”betalgym” i byggnad 309 som är nyrenoverat och fräscht. Många köpte gymkort där.

Campus

På campus finns massvis av restauranger och butiker. I dormsen finns det ett café, två snabbköp, varav det ena har öppet nästan hela tiden, det finns två skolmatsalar som serverar frukost, lunch och middag varje dag. Maten kostar runt 4000 won, cirka 25 kr. I 310 byggnaden, där jag var nästan alltid, finns det 4 olika restauranger, en skolmatsal och ett café.

Att lämna campus var något jag gjorde nästan varje måltid. Bara vid front-gate fanns det över 50 restauranger i den lilla delen av Seoul där skolan ligger. Massor av bra koreansk mat, curryställen, all you can eat korean BBQ, pizza, you name it och så har Heukseok en restaurang för det. Var inte rädd för att gå in i en obskyr trappuppgång, för där finns minst en superhärlig restaurang! Och då har jag inte ens gått in på alla härliga restauranger i centrala Seoul! Det är ett sant matparadis. En billig rätt utanför universitetet ligger runt 10 000 won, i Itaewon är 15 000 billigt men 20 000 mer förekommande.

Transport

10 minuter från Campus ligger det en tunnelbana som tar dig vart du än behöver i hela Seoul. Du kan antingen promenera dit, ta campusbussen som är gratis hela vägen till ”Sangdo Station”, alternativt en vanlig buss, från ”back gate” till tunnelbanestationen ”Heuksok”. Taxis är också löjlig billigt. MEN AKTA DIG för att bli scammad i början! Nej det kostar INTE 30 000 won att åka från Itaewon till Hukseok. Ta en taxi som använder taxameter.

Fritid

Utelivet pendlade mellan den lokala lilla baren ”YOLO ONNA” som ligger på en bakgata i Heukseok, eller så tog vi oss till Itaewon eller Hongdaes för nattklubbar, barer och annorlunda restauranger.

Under helger och dagar då vi inte hade skola så reste jag runt till olika Koreanska städer, Busan eller ön Jeju var mina två favoriter. Åk dit. Hela Seoul är sen omgivet av berg så det blev mycket vandring i bergen med mina vänner. Bakom Campus ligger en liten skog och ett litet berg man kan röra sig runt i utan problem och där brukade jag jogga innan det blev kallt. Seoul ligger bra till geografiskt om du vill resa i Asien med korta flyg till bland annat Hongkong, Tokyo, Peking, Taiwan och Filippinerna. Utnyttja detta om du har ekonomin för det då det i många av dessa städer räcker med att åka 3-4 dagar.

Ekonomi

Det går absolut att leva billigt i Seoul, men jag rekommenderar att spendera lite pengar på maten, då det är så lyxigt att kunna äta ute för så låga priser. Du klarar dig absolut på CSN hela terminen, och till och med pengar över. Men vill du resa så bör du spara lite.

Slutsats

Jag trivdes otroligt bra i Sydkorea! Jag personligen blev däremot inte så chockad av kulturskillnaderna då Sydkorea är mer likt Sverige än andra asiatiska länder. Jag gillade verkligen mina utbyteskompisar, staden och alla äventyr jag fick möjlighet att åka på. Vill du ha något annorlunda som ingen tidigare gjort rekommenderar jag verkligen att du åker till Chung-Ang i höst. Det är helt underbart!

Ht18

Jag studerade vid Chung-Ang University under höstterminen 2018 i Seoul, Sydkorea. Jag studerade 15 HP inom Fek C med inriktning på Management och Control samt 15 poäng valfria kurser, jag körde även dessa inom företagsekonomi. Det blev sammanlagt fem kurser i det sydkoreanska systemet som alla då skulle motsvara sex högskolepoäng styck.

 • Management information systems: En kurs om hur IT används inom organisationer och företag. En mycket intressant kurs men som jag hade hoppats skulle involvera mer information om hur systemen fungerar, inte bara om hur de används. Duktig professor som tog kursen väldigt seriöst och ville att vi skulle förstå innehållet väl.
 • Corporate Finance: En enligt mig lite svårare variant av finansieringen här på UU, dessa kurser tror jag dock överlappar så det är inte rekommenderat att läsa oavsett.
 • Business Communications: Hur man ska kommunicera på rätt sätt inom organisationer, innehöll även mycket generella tips för skrivande och hur du uttrycker dig på ett bra sätt. Väldigt engagerad och bra professor men kursen i sig tyckte jag kändes ganska meningslös då den till stor del var anpassad till studenter med en relativt låg nivå av engelskkunskaper.
 • Operations management: Hur man ska administrera företagets processer på ett bra sätt för att öka effektivitet, detta gäller både i produktion, logistik och större företagsbeslut. Jag gillade denna kurs men professorn var dålig på muntlig engelska och använder inte PowerPoint eller liknande för att hjälpa till att förmedla innehållet, stundtals väldigt förvirrande exakt vad han gick igenom.
 • Personnel management: En kurs som behandlade Human Resources på ett väldigt brett perspektiv, dels från hur företag ska attrahera rätt personal, behålla den, administrera den och så vidare. Mycket intressant innehåll med en professor som tyvärr drar ner kursen lite, det kändes ofta som han inte riktigt själv visste vad han menade och bara läste högt från slides och ur boken.

Studier

Det sydkoreanska systemet för studier på universitetsnivå påminner till stor del om det vi i Sverige har i gymnasiet. Du har fler inbokade lektionstimmar och närvaro på dessa är obligatoriskt men du förväntas inte lägga lika mycket tid på studierna hemma. Tentamen sker två gånger per termin i samtliga kurser men är mycket kortare, cirka 1h per tillfälle. Överlag upplevde jag att nivån på studierna och tentamina var lägre överlag än vid Uppsala universitet. Vissa kurser stack ut från detta så enligt mig verkar det bero till stor del på enskilda professorer och hur de sköter sina egna ämnen. Tyvärr låg fokus oftast enbart på att vi skulle lyssna på professorn som höll föreläsning, det var sällan någon diskussion eller uppgifter som skulle göras.

Mottagande

Skolan använder sig av ett faddersystem av så kallade Global Ambassadors, dessa tar hand om utbytesstudenterna med allt från dokumentation och pappersarbete till att arrangera middagar och utflykter. De kommer hjälpa er med exakt allt och har du några frågor kan du alltid skriva till dem, de finns alltid tillgängliga. Hur bra din upplevelse med detta system är utöver nödvändigheter verkar tyvärr bero mycket på vilken ”GLAM” du tilldelas. Min GLAM arrangerade middagar och aktiviteter hela terminen ut medan andra knappt såg av sin efter första veckan. Jag personligen hade ett mycket bra mottagande och hade sedan löpande kontakt med min GLAM under resten av min tid i Sydkorea.

Boende

Boende erbjuds av skolan i deras dormitorium: Blue Mir Hall, detta är ett väldigt prisvärt och smidigt alternativ som jag rekommenderar. Du får betala en klumpsumma på cirka 10000kr för hela terminen och Seoul är annars en relativt dyr stad att bo i om du ska hitta eget boende. Du kommer få en rumskamrat som troligtvis också är från Sverige och det kan även vara ett bra sätt att hitta någon att upptäcka Seoul med. Rummet är ganska litet så det kan kännas trångt och det kan vara svårt att få vara ifred. Utöver det problemet så är allt fräscht med bra badrum, AC och golvvärme. Varje person får en egen säng, garderob och skrivbord med hyllor, det kändes tillräckligt men ibland gick man till biblioteket eller liknande bara för att få vara ensam ett tag.

I Blue Mir Hall och den sammankopplade byggnaden ligget det två affärer, gym, studiesalar, en food court, en cafeteria och ett café. Campus överlag har allt du kan tänkas behöva oavsett om det är kurslitteratur, frisörsalong, bank, ett flertal restauranger, etc. Utöver det så ligger stadsdelen Heukseok precis utanför campus, där finns tunnelbana, mängder med barer och restauranger samt större butiker.

Ekonomi

Levnadskostnaderna i Sydkorea är generellt sett lägre än i Sverige, framförallt kan du hitta mat och alkohol till låga priser om man letar sig till de lite mindre ställena. Däremot är vissa saker t.ex. hygienprodukter och liknande ungefär lika dyrt som hemma. Jag upplevde inte att det var några problem att få pengarna att räcka men om du vill behandla perioden som en semester och framförallt kanske resa runt i Asien så kan det vara bra att lägga undan lite pengar för sådant i förväg.

Fritid

Seoul är en fantastisk stad att befinna sig i och här kan du hitta allt, även värt att nämna att jag och många andra utbytesstudenter passar på att resa runt i Asien under terminen när man redan befinner sig i närheten. Skolan kommer anordna en del aktiviteter men utöver det som min GLAM fixade och några fester så var jag tyvärr inte med på så mycket.

Helhetsintryck

Denna utbytestermin har varit fantastisk. Jag kan inte rekommendera denna chans mer om jag försökte, skolan är bra, landet är bra, människorna jag har mött är fantastiska. Ta chansen och upplev något helt nytt. 


Är du intresserad av att läsa fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-01