Reseberättelser SMU Vt

Vt22-1

Jag läste sammanlagt tre kurser under min termin på Singapore Management
University (SMU), sammanlagt 22,5 hp. De allra flesta läste fyra kurser (30hp). Detta
beslut grundade sig i att jag ville ha mycket tid över till att resa och upptäcka
Singapore. De tre kurserna som jag läste var följande:

Corporate Banking
Denna kurs handlade om bankers relationer till företag. Vi studerade grundligt frågor
och teorier kring säkringar, lån, derivatinstrument med mera. Kursen gav en god
insikt i hur banker arbetar, med ett fokus på krediter och finansierings möjligheter för
företag. Kursens tempo var medelsvår. Det var väldigt mycket text att ta in under
föreläsningarna, men inget ohanterbart. Rekommenderar dock starkt att ta denna
kurs om du är intresserad av finans och bankvärlden.

Operation Management
Operation Management var en ganska svår kurs. Högt tempo, med en lärare som
hade stora svårigheter med pedagogiken. Denna kurs är endast lämplig för dig som
är stark i matematik. Kursen handlar i stora drag om hur man med hjälp av
matematik kan förbättra ett företags prestationer, och då stort fokus på just
produktion. Då jag inte är särskilt bra i matematik, var denna kurs en ganska
påfrestande börda, men även denna kurs var i slutändan hanterbar med lite slit.

International Business
Det här var i särklass den allra bästa kursen som jag läste. Tempot var ganska högt,
med presentationer varje vecka och mycket att läsa inför varje föreläsning. Som
namnet antyder, handlar kursen om företags tillvägagångssätt för att expandera sig
internationellt. Kursen ger goda förståelser för kulturer, normer, geografi och andra
samhällsvetenskapliga förutsättningar som företag måste ta hänsyn till. Läraren som
jag hade var väldigt skicklig i sin pedagogik och upplägg kring kursen. Stort fokus på
att upprepa tidigare teorier som vi gått igenom, så de ej föll i glömska. Sedan på vår
“tenta” blev det relativt enkelt då allting var färskt.

Val av kurser samt startdatum

Processen för att välja kurser var en relativt komplicerad då man använde sig av
fiktiva pengar för att kunna buda på kurser. Man får mycket material som förklarar
hur allting går till när man söker till universitetet. Jag rekommenderar starkt att se
över vilka kurser universitetet har att erbjuda innan du gör dina val. Många
intressanta kurser är svåra att hitta. Jag började mina kurser den 7:e januari och
slutade i slutet av april.

Jämförelse Uppsala och Singapores universitet

Som ni alla vet använder sig Uppsala av stora klasser, uppemot 150 personer vid
varje föreläsning. I Singapore var vi ungefär 45 personer i varje klass. Denna realitet
gör det självklart mycket enklare att få en personlig koppling och relation med sin
professor. Att ställa frågor och få återkoppling blir avsevärt mycket smidigare och
professorerna är mer medvetna om vem du är i Singapore. Sedan är professorerna i
Singapore på en mycket högre nivå i både kunskap och pedagogik än i Uppsala,
detta kan ju grunda sig i framförallt den enorma löneskillnaden.

Examinationerna är även de mycket mer kunskapsprövande i Singapore än vad de
är i Uppsala. I Singapore lägger man mindre fokus att memorera formler och
uträkningar som man ändå glömmer efter en vecka, och större fokus på att
studenten får med sig en övergripande förståelse för ämnet i fråga. Detta var
självklart mycket positivt. För att summera det hela är Singapore Management
University bättre än Uppsala universitet.

Mottagande

Mottagandet var ganska bristfälligt i min mening. Vi fick en guidad tur med buss kring
staden, och det var typ allt. De har inte alls samma upplägg kring nationer som vi har
i Uppsala, och studentlivet är ganska torrt. De har många aktiviteter som man kan
pröva på. Jag prövade innebandy. De var duktiga på att ge bra med information kring
förberedelser och andra administrativa åtaganden.

Boende

Jag bodde med tre andra studenter från Uppsala, i en ganska stor lägenhet, centralt
i Singapore. Det kostade drygt 10 000 kr per skalle för detta, men det är dyrt med
boende i Singapore. Universitet erbjuder inget boende så detta får du ordna på eget
initiativ. Det är relativt enkelt att lösa dock, det är många utlandsstudenter som är i
samma situation som du.

Ekonomi

Det allra mesta i Singapore är billigare än i Sverige, framförallt att äta ute är avsevärt
mycket billigare. De flesta luncher kostar kring 30-40 kronor. Jag lagade nästan
aldrig mat. Alkohol är lika dyrt som i Sverige dessvärre, köpa i butik kan t.o.m. vara
dyrare. Du kommer inte klara dig på ditt studiebidrag om du vill leva bra i Singapore.
Jag spenderade mer än 100 000 kronor under min tid i Singapore, resor inkluderat.
Var beredd på att pengar kommer försvinna om du vill ha roligt, men det är SÅ värt
det! Du kommer aldrig uppleva något liknande i ditt liv, och pengar går att få tillbaka
men inte upplevelser som dessa. Spara pengar inför ditt utbyte!

Aktiviteter

Jag var inte involverad i några aktiviteter alls på SMU. Det finns som sagt många
möjligheter, men det roliga finns utanför universitetet. Se dock till att bekanta dig
med övriga utbytesstudenter för att vid ett tidigt stadie bygga upp ett “nätverk” av
vänner. Beroende på dina preferenser och intressen så är detta förstås relativt. Jag
föredrar de mer hedonistiska tidsfördriven och då är det bättre att söka bekantskap
med andra utbytesstudenter. Om du däremot är väldigt intresserad av studier så
föreslår jag att bekanta dig med de singaporianska studenterna. Självklart är det av
stor vikt att du balanserar dessa två, och ser till att du först och främst klarar dina
studier, men det är väldigt sällan något problem för utbytesstudenter.

Helhetsintryck

För att summera det hela kan jag bara säga att min tid i Singapore var en av de
bästa tiderna i mitt liv. Resorna, studierna, vännerna, upplevelserna osv. var
magiska. Var redo på att det är väldigt, väldigt varmt och fuktigt i Singapore och
lämna dina långbyxor hemma!

Övriga tips

Se till att du finner ett boende med människor som ger ett intryck av att vara
ansvarsfulla, men samtidigt avslappnade. Jag hade väldigt tur med mina
rumskamrater, men de finns de som inte hade lika tur. Se även till att vara
“översocial” i början så du får många vänner. Lycka till och ha roligt!

Vt22-2

Jag läste vid Singapore Management University VT 22. Det började med att vi fick mejl från deras incoming där det stod information om hur allt kommer att gå till samt hur kursvalsprocessen gick till.

Kursvalprocessen går till så att alla studenter får 100 Credits som man får disponera som man vill. Då vi ska läsa fyra kurser så ska de räcka till fyra kurser. Kurserna har inget specifik pris utan det beror från termin till termin. Generellt så finns det mer och mindre eftertraktade kurser och de ”kostar” då mer eller mindre. Det finns historik på vad personen som använde minst antal Credits kom in med på kursen från förra terminen och medel vad studenter valde att lägga på den. Man får buda på kurser i flera omgångar och de som du får kan du droppa. Men kom ihåg att det blir färre och färre platser efter varje omgång då de blir fulla och går inte att söka längre.

Man får även planera sitt schema själv och se till så att lektionerna och examineringarna inte krockar. Väldigt många kurser har också grupparbeten och presentationer där man får redovisa inför klassen vad man kommit fram till och sedan bemöta kritik och motivera sin presentation/text.

Operations Management OPIM201

Professor Low är väldigt kunnig inom ämnet och har mycket erfarenhet från tidigare jobb. På kursen lär man sig hur man ska optimera flöden och skapa ett bra flöde genom en fabrik genom att räkna på svaga punkter i kedjan som utgör fabriken. Man får även lära sig göra forecasts och kunna planera inventory utefter det. Det är väldigt mycket matte och skulle säga att det var den svåraste kursen jag läste på SMU.

Healthcare Management ECON155

Dr Chan var min favoritprofessor och det här var min favorit kurs. Dr Chan är väldigt bra på att få alla att bli engagerade och han fokuserar mycket på att man ska lära sig innehållet på riktigt i stället för att glömma det direkt efter tentan. I kursen får man lära sig hur man ska hantera kriser, planera för dem och kunna förbättra situationen så att det inte uppkommer kriser. Det kom väldigt många gästföreläsare från med olika sjukhusrelaterade erfarenheter och förklarade hur det vi lärde oss tillämpades i praktiken. Det här var den lättaste av mina kurser.

Strategic Thinking ECON241

Professor Jingyi var väldigt kunnig men tyvärr så kunde vi inte ha den här kursen på plats och den genomfördes på zoom. Vi hade en läxa varje vecka med problem som hörde till den veckans föreläsning och den räknades in till en del av betyget. Det man går igenom är hur olika agents hade reagerade och agerat i olika situationer som olika typer av val och hur man ska lösa hur man ska fördela hus eller organ till de som behöver. En väldigt teoretisk kurs med många modeller. Den var näst lättast av alla mina kurser.

Corporate Banking FNCE229

Dr Davin jobbar fortfarande och lär ut på sin fritid, detta gjorde att lektionen låg mellan kl. 19 och 22 på kvällen. Det man får lära sig i den här kursen är att förstå hur alla olika sektioner inom corporate banking fungerar och hur bankerna är uppbygga, hur de ska göra för att ta rätt beslut och hur de ska möta hot mot dem som kommer med teknologin. En väldigt givande kurs men det var någorlunda svårt att ta komprimera föreläsningarna då han sa väldigt mycket och hans slides är väldigt texttunga.  Det här var den näst svåraste kursen jag hade.

Skillnader mot Uppsala

Den största skillnaden mellan Uppsala och SMU är att i stället för att det är en föreläsare som pratar i 2-3h och enstaka frågor så är det på SMU mindre klasser med runt 30–40 personer där man sitter som i seminarium varje lektion. Professorn ställer aktivt frågor för att man ska kunna visa att man lyssnar och kan bidra till diskussionen, det är även en del av betygen som man får. Jag hade 1 lektion varje vecka i varje ämne och varje lektion i alla fyra kurser var tre timmar långa. Som utbytesstudent så uppmuntrades jag ofta av professorerna att prata om skillnader och likheter med Sverige och Europa. Alla lärare är väldigt kunniga inom sina områden och har ofta jobbat med det som de undervisar under många år. Jag hade mid-terms och final-exam i alla mina kurser men det beror också på vilka kurser elever väljer att läsa, det står i kursbeskrivningen när man väljer kurser. På midterms så var det som en mindre tenta där man ofta fick använda sig av ett ”cheat sheet” där du får skriva vad du vill men det ska också lämnas in efter examineringen. Alla finals var som en tenta i Uppsala. På sättet de lär ut i mindre grupper så lärde jag mig mer än sättet på UU och det var väldigt hög kvalité på studierna. Alla har med sin egen dator eller surfplatta och antecknar på dem. Vid biblioteket på campus så fanns det väldigt bra och väldigt många studieplatser.

Mottagande

Innan jag terminen började så anmälde jag mig på en kortare rundtur av staden där jag tillsammans med andra utbytesstudenter fick åka till olika stadsdelar.  Alla som är från Singapore på Universitetet är väldigt måna om att utbytesstudenter ska ha en trevlig vistelse och är alltid väldigt hjälpsamma om man frågar dem om något.

Boende

Jag och tre andra från Uppsala hyrde en lägenhet som låg väldigt centralt, 10 min promenad från Little India och cirka 10 minuter gång till campus. Det funkade väldigt bra och det var väldigt bekvämt att bo nära SMU och det fanns bra och billiga matalternativ i närheten. Min rekommendation är att bo nära då SMU är väldigt centralt och då bor man centralt också, men om det inte är ett alternativ så rekommenderar jag att bo så att det enkelt går att ta sig till skolan med buss eller tunnelbana på ett snabbt och effektivt sätt

Ekonomi

Generellt sett så är prisbilden samma som i Sverige förutom när det kommer till boende där det är dyrare i Singapore men mat är å andra sidan billigare. Jag sökte utökat CSN och det funkade, jag var tvungen att använda lite sparade pengar varje månad då vi gjorde många saker som kostar som att till exempel resa.

Fritid

Vi testade att gå med i olika sporter och alla utbytesstudenter är välkomna oavsett tidigare erfarenhet och det går väldigt smidigt och lätt att gå med i en grupp med något som man vill pröva på. Det anordnas väldigt mycket aktiviteter om man är sugen på att göra det.

Tips som jag vill dela med mig av är att det går att använda bankkortet till att betala med i deras bussar och tunnelbana men trots det så är ett annat tips att om du ska äta billigt men väldigt bra mat så ska man äta vid hawker centers, men de accepterar bara cash. Sedan om buss eller tåg inte går eller är aktuellt så är grab/gojek vilket är deras Uber väldigt billigt om man åker några stycken tillsammans.

Sammantaget så är jag väldigt nöjd med min termin i Singapore på Singapore Management University. Det är en fantastisk stad där man kan se och uppleva mycket. Maten är väldigt billig och god. Alla utbytesstudenter är väldigt trevliga och många är alltid sugna på att hitta på något på kvällarna och helgerna. Mitt sista tips är att uppskatta tiden du är där för den går förbi väldigt fort!

Vt22-3

Jag läste vid Singapore Management University VT 22. Det började med att vi fick mejl från deras incoming där det stod information om hur allt kommer att gå till samt hur kursvalsprocessen gick till. Kursvalprocessen går till så att alla studenter får 100 Credits som man får disponera som man vill. Då vi ska läsa fyra kurser så ska de räcka till fyra kurser. Kurserna har inget specifik pris utan det beror från termin till termin. Generellt så finns det mer och mindre eftertraktade kurser och de ”kostar” då mer eller mindre. Det finns historik på vad personen som använde minst antal Credits kom in med på kursen från förra terminen och medel vad studenter valde att lägga på den. Man får buda på kurser i flera omgångar och de som du får kan du droppa. Men kom ihåg att det blir färre och färre platser efter varje omgång då de blir fulla och går inte att söka längre. Man får även planera sitt schema själv och se till så att lektionerna och examineringarna inte krockar. Väldigt många kurser har också grupparbeten och presentationer där man får redovisa inför klassen vad man kommit fram till och sedan bemöta kritik och motivera sin presentation/text.

Kurser

Operations Management OPIM201: Professorn är väldigt kunnig inom ämnet och har mycket erfarenhet från tidigare jobb. På kursen så lär man sig hur man ska optimera flöden och skapa ett bra flöde genom en fabrik genom att räkna på svaga punkter i kedjan som utgör fabriken. Man får även lära sig göra forecasts och kunna planera inventory utefter det. Det är väldigt mycket matte och skulle säga att det var den svåraste kursen jag läste på SMU.

Healthcare Management ECON155: Läraren var min favoritprofessor och det här var min favorit kurs. Läraren är väldigt bra på att få alla att bli engagerade och han fokuserar mycket på att man ska lära sig innehållet på riktigt i stället för att glömma det direkt efter tentan. I kursen får man lära sig hur man ska hantera kriser, planera för dem och kunna förbättra situationen så att det inte uppkommer kriser. Det kom väldigt många gästföreläsare från med olika sjukhusrelaterade erfarenheter och förklarade hur det vi lärde oss tillämpades i praktiken. Det här var den lättaste av mina kurser.

Strategic Thinking ECON241: Professorn var väldigt kunnig men tyvärr så kunde vi inte ha den här kursen på plats och den genomfördes på zoom. Vi hade en läxa varje vecka med problem som hörde till den veckans föreläsning och den räknades in till en del av betyget. Det man går igenom är hur olika agents hade reagerade och agerat i olika situationer som olika typer av val och hur man ska lösa hur man ska fördela hus eller organ till de som behöver. En väldigt teoretisk kurs med många modeller. Den var näst lättast av alla mina kurser.

Corporate Banking FNCE229: Läraren jobbar fortfarande och lär ut på sin fritid, detta gjorde att lektionen låg mellan kl. 19 och 22 på kvällen. Det man får lära sig i den här kursen är att förstå hur alla olika sektioner inom corporate banking fungerar och hur bankerna är uppbygga, hur de ska göra för att ta rätt beslut och hur de ska möta hot mot dem som kommer med teknologin. En väldigt givande kurs men det var någorlunda svårt att ta komprimera föreläsningarna då han sa väldigt mycket och hans slides är väldigt texttunga.  Det här var den näst svåraste kursen jag hade.

Jämförelse av UU och SMU

Den största skillnaden mellan Uppsala och SMU är att i stället för att det är en föreläsare som pratar i 2-3h och enstaka frågor så är det på SMU mindre klasser med runt 30–40 personer där man sitter som i seminarium varje lektion. Professorn ställer aktivt frågor för att man ska kunna visa att man lyssnar och kan bidra till diskussionen, det är även en del av betygen som man får. Jag hade 1 lektion varje vecka i varje ämne och varje lektion i alla fyra kurser var tre timmar långa. Som utbytesstudent så uppmuntrades jag ofta av professorerna att prata om skillnader och likheter med Sverige och Europa. Alla lärare är väldigt kunniga inom sina områden och har ofta jobbat med det som de undervisar under många år. Jag hade mid-terms och final-exam i alla mina kurser men det beror också på vilka kurser elever väljer att läsa, det står i kursbeskrivningen när man väljer kurser. På midterms så var det som en mindre tenta där man ofta fick använda sig av ett ”cheat sheet” där du får skriva vad du vill men det ska också lämnas in efter examineringen. Alla finals var som en tenta i Uppsala. På sättet de lär ut i mindre grupper så lärde jag mig mer än sättet på UU och det var väldigt hög kvalité på studierna. Alla har med sin egen dator eller surfplatta och antecknar på dem. Vid biblioteket på campus så fanns det väldigt bra och väldigt många studieplatser.

Mottagande

Innan jag terminen började så anmälde jag mig på en kortare rundtur av staden där jag tillsammans med andra utbytesstudenter fick åka till olika stadsdelar.  Alla som är från Singapore på Universitetet är väldigt måna om att utbytesstudenter ska ha en trevlig vistelse och är alltid väldigt hjälpsamma om man frågar dem om något.

Boende

Jag och tre andra från Uppsala hyrde en lägenhet som låg väldigt centralt, 10 min promenad från Little India och cirka 10 minuter gång till campus. Det funkade väldigt bra och det var väldigt bekvämt att bo nära SMU och det fanns bra och billiga matalternativ i närheten. Min rekommendation är att bo nära då SMU är väldigt centralt och då bor man centralt också, men om det inte är ett alternativ så rekommenderar jag att bo så att det enkelt går att ta sig till skolan med buss eller tunnelbana på ett snabbt och effektivt sätt.

Ekonomi

Generellt sett så är prisbilden samma som i Sverige förutom när det kommer till boende där det är dyrare i Singapore men mat är å andra sidan billigare. Jag sökte utökat CSN och det funkade, jag var tvungen att använda lite sparade pengar varje månad då vi gjorde många saker som kostar som att till exempel resa.

Fritid

Vi testade att gå med i olika sporter och alla utbytesstudenter är välkomna oavsett tidigare erfarenhet och det går väldigt smidigt och lätt att gå med i en grupp med något som man vill pröva på. Det anordnas väldigt mycket aktiviteter om man är sugen på att göra det.

Tips som jag vill dela med mig av är att det går att använda bankkortet till att betala med i deras bussar och tunnelbana men trots det så är ett annat tips att om du ska äta billigt men väldigt bra mat så ska man äta vid hawker centers, men de accepterar bara cash. Sedan om buss eller tåg inte går eller är aktuellt så är grab/gojek vilket är deras Uber väldigt billigt om man åker några stycken tillsammans.

Sammantaget så är jag väldigt nöjd med min termin i Singapore på Singapore Management University. Det är en fantastisk stad där man kan se och uppleva mycket. Maten är väldigt billig och god. Alla utbytesstudenter är väldigt trevliga och många är alltid sugna på att hitta på något på kvällarna och helgerna. Mitt sista tips är att uppskatta tiden du är där för den går förbi väldigt fort!

Vt19 - 1

Kurser

 • Marketing Research (MKTG103) Generellt sett den svåraste kursen jag läste under terminen, mycket på grund av att jag inte riktigt fattade vad kursen skulle innebära. Det är en statistik kurs som kräver att man skall ha läst grundläggande statistiken. Vi jobbade på en programvara så kallad SPSS där man hanterar olika statistiska siffror och information. Varje vecka fick vi ny information (siffror) där vi byggde på från tidigare – så att slutet av kursen blev det en stor projekt där det handlade om att inte bara skaffa grafer utan även lösningar samt hur man kan hantera denna information i en organisation. En ganska krävande kurs men väldigt lärorik och användbar.
 • Economics of Globalisation (ECON113) Denna kurs fick jag ”ofrivilligt” efter en krånglig ”bidding system” för kurserna. Jag ville egentligen läsa Digital Marketing men hade tyvärr inte tillräckligt med ”pengarna” så att det fick bli en globaliseringskurs. Det jag ångrar mest är väl för att denna inte kommer kunna tillgodoräknas som FEK kurs, dock väldigt intressant då professorn vi hade i kursen var extremt duktig och kunnig även så eleverna. Många heta diskussioner angående ekonomi på en global nivå samt dem ”typiska” ekonomiska teorierna och begreppen tillämpas på dessa händelser (oftast med hjälp av grafer). Inte många inlämningar eller läxor jämfört med dem andra kurserna. En ganska lätt kurs som kan skötas om man är påläst, intresserad av nyheter och diskussioner.
 • Operations Management (OPIM201) Om man är ute efter en ganska ”enkel” kurs är detta ett förslag. Kursen handlar mestadels om hur man hanterar organisationens olika delar och hur man kan effektivisera det på bästa möjliga sätt. Lätta beräkningar och ganska självklara lösningar. Kursens innehåll kopplas med dem stora kända globala organisationer och hur dessa har startats upp samt vad hemligheten är bakom ett sådant globalt företag.
 • Retail Management (MKTG219) Min absoluta favorit kurs med favorit professor och kursplan. Jag gillade hur kursen var upplagd, vi hade två stora gruppuppgifter och en tenta. Kursen kräver att man kan hantera dem grundläggande marknadsföringsteorierna (Kotler är a och o i kursen) men även hur man kan använda det på verkliga händelser och hur det ses ut från en detaljhandels perspektiv. Jag skulle säga att det är en nyanserad marknadsföringskurs som tar hänsyn till moderna handel perspektiven samt hur dessa förhållanden ser ut runt om i världen.

Alla mina kurser bestod av finals och gruppuppgifter. I någon av kurserna hade jag även midtermtest. I SMU är det ett krav att man är närvarande och aktiv på lektionerna, i många av dem sitter teacher assistant (TA) och skriver ord för ord vad man säger. Slutet av terminen utgörs detta som en del av betygen. I varje kurs finns det mindre grupper som utgör din ”klass” där det består av 30-40 personer. Föreläsningssalarna är utformade som en cirkelhalva, mest för att man ska kunna diskutera utan att det ska kännas konstigt. För mig kändes det väldigt ovant att sitta i mindre grupp och vara hela tiden aktiv i diskussionerna men man vänjer sig till slut. Lärarna är väldigt engagerade och kunniga i sina ämnen och många av dem har arbetat eller arbetar med det dem håller på, vilket är extremt kul och gör lektionerna mycket mer intressant. Eleverna på skolan är mycket ambitiösa och tar skolan på stort allvar.

Boende

Redan innan vi åkte ner så fixade vi boendet. Eftersom SMU ligger väldigt centralt så finns det tyvärr inte tillgång till studentboende därför får man hitta det ”privat”. Det finns olika mäklare ”agents” som hjälper att hitta boende i utbyte av betalning. Var noga med att diskutera alla kostnader, betalningar och datum osv. Dem kan vara mycket krångliga och sega med dessa. Jag tog kontakt med 5 andra svenskar där vi delade på en 3a. Väldigt fräscht residens med tillgång till pool, gym och uteplats. I hyran ingick städning varje vecka, men elräkningen hade en gräns och därefter tillkom extra avgift (man är i stort behov av AC 24/7).

Ekonomi

Det är nog nästan intill omöjligt att jobba extra i Singapore och levnadsstandarden är ganska hög. Hyra, resor till närliggande städer, utgång, mat och andra kostnader – jag lyckades göra av med 20 000kr varje månad. Det är ganska normalt att man betalar 6000-7000 i hyra, mat är relativt billigt jämfört med Sverige där en lunch kan kosta mellan 30-40 kronor. Utgång och alkohol är i princip på samma nivå som Sverige men det anordnas många event på klubbarna där man kan komma undan lite billigare.

Resa till närliggande länder kan man hitta rätt billigt och lika så boenden. Se verkligen till att resa så mycket som möjligt. Jag lyckades lägga upp mina kurser måndagar och tisdagar så resten av veckan var jag ledig och kunde därför resa iväg. Utländska stunder är mycket styrda av schemat när man väljer kurserna. Eftersom Singapore är en ganska liten stad så lyckas man alltid hamna på ”rätt” plats med ”rätta” människor. Utelivet är verkligen ingen besvikelse och det finns mycket man kan göra som turist.

Jag är verkligen så himla nöjd med min resa och dem jag bodde med. Vi reste ihop och hittade på mycket roligt ihop. Så tveka inte och välj Singapore och framförallt SMU!

Vt19 - 2

Kursval

Kursvalsprocessen ”Boss Bidding” är komplicerad och sker i 3 olika omgångar. Den första omgången sker ca en månad innan terminsstat, den andra och tredje under de första veckorna på SMU. Innan dessa perioder drar igång gäller det att läsa på om kursinnehåll och statistik från tidigare terminer om antal sökande och mycket det är rimligt att ”betala” för varje kurs (med tilldelade, fiktiva SMU-$). SMU kommer att förse dig mycket information om bland annat detta. Läs igenom allt och lägg mycket research och tanke i förväg på vad du vill söka för kurser samt vilka dagar kurserna är på. Det är även viktigt att ha kontakt med Fek:en ang. vilka kurser som anses vara Fek C, överlappning av kurser både som man tidigare haft och i framtiden vill läsa på UU. SMU har inget direkt system för vilken ”svårighetsgrad” en kurs är, som exempel vi har med Fek A, B, C och så vidare.

De guidelines som finns är:

 1. Finns förkunskapskrav/pre-requisites? Då har kursen mest troligt en högre nivå.
 2. Kursens sifferbeteckning, från 002-102-202-302, ju högre hundratal desto högre nivå.

Detta stämmer dock inte alltid. Det bästa sätt att faktiskt få information gällande kursers svårighetsgrad är att läsa kursbeskrivningar, undersök schema (det finns prel. schema för alla kurser i samma fil som för kursbeskrivningarna) och fråga tidigare studenter. Finansierings och programmeringskurser har generellt sätt en väldigt hög nivå.

Mottagande

Terminen börjar tidigt på SMU. Första skoldagen för mig var den 7 januari och introduktionsdagen var redan den 2 januari. Man fick bra information, kände sig säker och visste vem man skulle fråga om det var något. Aktiviteter utöver studierna fanns det gott om, dock inte speciellt mycket fester för utbytesstudenter utan det ordnade vi själva. Man kan anmäla sig till ”Host & Buddy Program” då blir man tilldelad en lokal student och en alumni från SMU. Det var roligt men tar rätt mycket tid så läs på om vad det innebär innan anmälan.

Studiekultur

Något som blev tydligt för mig under introduktionsdagen då jag för första gången träffade andra utbytesstudenter på SMU, var att mångas inställning till sin utbytestermin egentligen inte var att plugga utan det var att resa, träffa vänner och festa. De utbytesstudenter som läste på SMU var ofta intressanta och drivna vilket blev stimulerande, men plugga gjorde de flesta två dagar i veckan, gärna måndagar-tisdag eller tisdag-onsdag. SMU är ett universitet av hög klass och något att ta tillvara på. Jag hade seminarium två dagar i veckan, spenderade vanligtvis ytterligare två dagar i biblioteket och var ledig tre till fyra dagar per vecka och hittade en bra balans mellan studier och nöje. Mängden plugg varierade förstås när det i perioder kunde bli intensivt med grupparbeten, inlämningar, midterms och exams. Kvalitén och nivån på utbildningen är hög på SMU. All undervisning sker genom interaktiva seminarier på 3.5 timmar en gång i veckan per kurs. Det är diskussioner under dessa seminarier och nästan varje seminarium ombads jag att berätta om hur saker och ting fungerade i Sverige. Inför seminariet krävdes ofta förberedelser. Betyg sätts utifrån en normalfördelningskurva och singaporianerna är högpresterande. Det är inte ovanligt att de pluggar 16 timmar per dag inklusive helger och tar en tupplur i biblioteket, allt för att få så bra betyg som möjligt.

Mina kurser

För att få ihop 30 hp ska man på SMU läsa 4 kurser. Jag hade tidigare under min studietid läst 12 hp utöver ekonomprogrammet och valde därför att läsa 3 kurser (istället för fyra) för mer tid att resa och upptäcka Singapore. De kurser jag läste var:

 • OBHR231 The Mosaic of Leadership- Paul Lim Min favoritkurs. Om du är intresserad av Ledarskap- läs denna! Jag lärde mig mycket och professor Lim var kompetent, personlig och skapade en härlig stämning. Denna var för studenter som läste sin sista termin och hade ledarskapserfarenhet vilket bidrog till att diskussionerna blev intressanta. Förutom ett aktivt deltagande under seminarier så hade vi: en relativt omfattande gruppuppgift, en essay och ett final exam.
 • OBHR201 Human Capital Management- Jared Nay Kursen gav en bra översikt av vad human capital management innebär och dess olika delar, alltifrån rekrytering, löneförhandling, personlighetstyper, motivation etc. Professorn Nay var bra och han växte under terminen. Svårighetsgraden var medel. Vi hade två grupparbeten, mindre uppgifter under terminens gång samt ett final exam,
 • LAW001 Ethics & Social Responsibility- Chandra Mohan Denna kurs var under skolans juridiksektion, men gav mig som business student en spännande insikt i juridikens etik som i många fall sammanfaller med företagets. Här var det korruption, etiska normer och internationella olikheter som diskuterades. Dr. Chandra Mohan var sträng och inte som någon annan professor jag har haft. Under varje seminarium frågade han en personligen vad man ansåg om ett specifikt ämne eller bad en berätta om någon av de artiklar vi fått som förberedelse till seminariet. Det var under kursen två individuella presentationer (5 min och 8 min + 5 min frågestund), en omfattande essay och ett final exam. Detta var den kurs jag under veckorna såg fram emot minst, men såhär i efterhand är jag glad att jag tog den och lärde mig mycket. Att i 3.5 timmar vara på helspänn om vilket svar eller analys man skulle få dra detta seminarium…

Boende

Majoriteten av de utbytesstudenter som läser på SMU bor i delad lägenhet. I Singapore är det relativt dyrt att bo och därför är det både smart och kul att dela. Om du blir antagen till SMU kommer du att bli tillagd i en Facebook grupp för utbytesstudenter och här är det lätta att hitta boendekamrater. Jag blev kontaktad av en finsk tjej, som hade kontaktat två killar från Wien och två tjejer från Paris. Vi hittade boende tillsammans med hjälp av Steven See, en populär och pålitlig real estate agent (+65 9129 8282). Vi bodde i Citron Residence som är ett nybyggt lägenhetskomplex precis bredvid City Square Mall, nära Little India och 10 min med buss eller tunnelbana till SMU. Citron Residence hade ett magiskt och lugnt poolområde på taket, ett litet gym och en terrass där det var perfekt att ha middagar eller fester. För en möblerad lägenhet med tre sovrum, två badrum, kök, vardagsrum och balkong betalade vi 4200 SGP $ per månad, alltså ca 5000 kr per person per månad. Cityscape, City Square Residence och Sophia Residence är andra populära lägenhetskomplex för SMU-studenter.

Jag hade turen att hamna med rumskompisar som var riktigt fina och vi umgicks och reste tillsammans. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla har olika syn och inställning till städning, fester, vänner på besök eller en obäddad säng etc. Ett tips är att ha ett ärligt och smått obekvämt Skypesamtal innan ni bestämmer om ni ska bo tillsammans i fem månader eller inte. Jag skulle vilja dela med mig av att även om det kan kännas lite för spännande att bo med till en början okända studenter från olika delar av världen, är det så kul och givande. På SMU var det flera svenska studenter från olika universitet och i många fall delade de boende vilket gjorde att det pratades mycket svenska och mest lärde känna varandra. Det kan vara tänkvärt att bädda för att träffa människor från andra länder och att prata så mycket engelska man kan.

Resor

Under min utbytestermin reste jag till Bangkok, norra Thailand, Bali, Lombok, Langkawi i Malaysia och norra Vietnam. Om du åker på vårterminen kommer du att ha ledigt under Chineese New Year och Recess Week (som egentligen är en studievecka men utbytesstudenter åker ofta utomlands) så passa på att planera in längre tripper under dessa perioder. Från Singapore finns det gott om billiga flygbiljetter till fantastiska närliggande platser.

Ekonomi

I Singapore kan man både leva billigt eller spendera hur mycket pengar som helst. Det är vanligt att äta på food courts, sk. ”Hawkers center” där man hittar bra mat och priser ligger mellan 3-6 $. Vill man äta på restaurang är det något dyrare än i Sverige. Alkohol är dyrare än hemma, både i butiker, restauranger och barer. Något att spara in på är att boka dit- och hemresa så snart man vet start- och slutdatum.

Fritid

Tråkigt behöver man inte ha i Singapore, det finns gott om saker att hitta på! Många hikeställen i djungelmiljö, Sentosa Island, kringliggande öar perfekta för en dagsutflykt, shopping och museum är bara några av de alla saker man kan hitta på. Nattlivet kokar med många skybars och klubbar. Marquee är en nyöppnad och galet bra klubb, gå dit! 

Oavsett vart eller vad du pluggar så kommer din utbytestermin kanske inte bli som du tror men du kommer att komma hem med nya perspektiv, vänner och minnen. Exempelvis så visade sig en av mina rumskompisar från Wien vara rätt intressant, jag blev stört-kär och nu sitter vi i en lägenhet i Frankfurt där jag spenderat sommaren med att läsa på ytterligare ett spännande universitet. Ha det gott och lycka till!

Vt19 - 3

Precis som många andra studenter fick jag turen att uppleva en utbytestermin till Singapore genom Uppsala Universitet. Resan var kort men många fina minnen har etablerats och nya vänner har jag fått där några kommer få vara med mig resten av livet. För er som nu har i åtanken att plugga utbytes till Singapore eller någon annanstans hoppas jag att ni kan ta del av min berättelse och kan använda det till eran fördel.

Hur börjar en utbytesresa. Först behöver man ansöka via sitt lärosäte ett antal potentiella destinationer efter olika preferenser och bli tilldelad en plats. När man väl fått en destination går man igenom en del pappersarbeten och registreringar, till exempel VISA ansökan, boende, administrationsavgifter etc. Man kommer att behöva avsätta lite tid åt sånt under studiernas gång men det löser sig då man alltid får tillräckligt med instruktioner.

När man väl tagit sig igenom dessa steg kommer man i Singapores fall ansöka sina kurser genom ett system som kallas för “boss system”. Till en början verkar det komplicerat men man vänjer sig efter lite orientering i systemet. Man har generellt 3 chanser på att buda på X antal kurser. För att buda har man tillgång till 100 fiktiva dollar. Man får vara lite taktiskt vid budgivning och man kan genom systemet se föregående bud för att uppskatta ungefär vad respektive kurs ligger på. Det är viktigt att man är ute i god tid och planerar vad man vill läsa för att undvika problem. Se även till att det inte överlappar med tidigare kurser eller framtida.

Bostadsfrågan

Till en början ville jag dela lägenhet med andra studenter världen över men tanken försvann då vissa av dem var oseriösa med att bo och hörde inte av sig. Var därför i god tid ute med att se till att du får en lägenhet och du betalar din förtidsbetalning så att du inte kan förlora din plats. Istället fick jag ansöka till ett hostel – Dwell student som Singapore management har hyrt sig in hos. Min erfarenhet av Dwell student var faktiskt inte positivt av många skäl men vissa orsaker var bland annat trafikljud, liten yta, små sängar, smutsigt. Jag betalade cirka 772 SG som motsvarar ungefär 5400 kr för mitt rum och en sak att ha i åtanken är att SMU är ansvariga för hyran.

Singapore Management University - SMU

Universitetet är verkligen fint och stort. I universitetet finns det massor av restauranger, bageri, klinik samt ett relativt bra gym. De har ungefär 5 byggnader som ligger nära varandra och en av byggnader har tillgång till en pool som många studenter använder för att motionssimma- (snarare än chilla). Maten på SMU är billigt men du har tillgång till en rad olika foodcourts i närområdet om du inte skulle vilja käka på skolan.

Kurser

Jag läste fyra kurser:

 • Italian, intro to Political & Policy Studies, Leadership Seminar With CEOs och Strategic Management Accouting. Italian – ITAL 201 Professorn är en otrolig fin person som varje lektion skapar trevlig atmosfär i klassen och får studenterna engagera sig. Hon ger en del hemuppgifter och testar studenterna för att se om de har gjort hemläxan genom att konversera på italienska. För vissa kan detta vara jobbigt men om man säger till henne skulle hon ha förståelse att möjligtvis inte utsätta någon för jobbiga situationer. Man har ungefär 6 quiz, läsförståelse, lyssna och grammatikförståelse. Svårighetsgrad är relativ svår då tempot är högt och missar man några lektioner blir det lätt att man halkar efter. Kursen är på 1,5 timmar x 2, det vill säga måndag och onsdag. Jag upplevde kursen som väldigt lärorik och rolig!
 • Political & Policy Studies - POSC 003 Professorn har besökt Sverige och kan skoja med svenska studenter genom att säga, “hej hur läget”. Han är väldigt avslappnad och trevlig, gillar att skämta och har en väldigt god förmåga att undervisa om ämnet. kursen är 3 timmar en gång i veckan och svårighetsgraden är hög då det är många begrepp, teorier, och annat som man måste ha kännedom om vid prövning. Man har ett grupprojekt - 30 % samt en tentamen som motsvarade 50 % av betyget, resterande 20 % motsvarade närvaron och hur aktiv man var. Bra kurs.
 • Leadership with CEOs – 233 Här var vi ca 70 studenter som blev indelade i grupper redan första dagen och skulle hålla i två redovisningar under kursens gång och slutligen skriva en essä om ämnet samt länka det till vad gästerna - CEO (VD) hade pratat om varje lektion. Cirka 13 VD:ar besökte klassen de sista 45 minuter av tiden kursen var och pratade om sina erfarenheter samt gav studenter tips inför framtida val. Jag tyckte att kursen var okej men inte jättekul då många var oengagerade och pysslade med sina telefoner och datorer under tiden andra höll i sina redovisningar eller när en CEO pratade. Svårighetsgrad medelsvår (Företagsekonomi C)
 • Strategic Management Accounting – 401 Denna kurs var mest relevant för min utbildning inom ekonomi. Jag upplevde kursen som väldigt intressant och professorn var duktig på att lägga upp materialet. Svårighetsgraden är svår då den motsvarar företagsekonomi på c-nivå men lägger man in tillräcklig med tid kommer man klara det. Generellt kan man säga att professorerna är väldigt passionerade samt duktiga på att undervisa och stötta studenterna. Singapore skiljer sig från Sveriges sätt att lära ut genom att ha mer ”gymnasiestyle” på lektionerna. Man har mindre klasser (föreläsningar) där 45 studenter deltar vilket möjliggör till en mera personlig kontakt mellan studenter och professorer. Man har oftast ett projekt som man ska genomföra i grupp och en tentamen. Gör man sitt bästa kommer man att klara av kurserna.

Levnadssätt

I Singapore är det smart att sätta sig in i MRT systemet som transporterar dig i landet på ett otroligt effektivt sätt. Det är billigt och enkelt. Vidare bör du fixa ett SIM-kort i nån av 7eleven för att kunna tanka telefonen med data och använda det som GPS ifall du vill hitta rätt. Man brukar sällan laga mat då det finns massor av foodcourts som är billiga men som majoriteten kräver kontanter. Annars finns variationer på restaurangerna som kan vara lika dyra som i Sverige men som har möjlighet till kortbetalning åtminstone. Det tar inte lång tid för en person att lära sig hur Singapore funkar så oroa er inte. Jag kan säga att min första vecka i Singapore var tuff. Allt från bostadsfrågan till att komma in i rutiner är kämpigt. Huvudsaken är att försöka komma i kontakt med andra för att livet ska gå lättare fram och försöka skapa samma rutiner som man har i Sverige för att må bra. Det tar i plånboken så extra pengar är alltid välkommet när man är på en resa full av äventyr, kulturellt utbyte samt härliga destinationer i närområdet.


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-05