Reseberättelser Bergen

Vt22

Jag har under VT 22 fått möjlighet att studera vid Norwegian School of economics (NHH), en skola jag varmt kan rekommendera för framtida studenter. Överlag är jag väldigt nöjd med skolan. I min mening skiljde sig inte NHH så värst mycket gentemot Uppsala universitet vad gäller studieupplägg.

Upplägget gällande kursvalsprocessen ansåg jag vara väldigt enkel och där det hela tiden fanns tydliga kursplaner gällande undervisning och de olika moment som under kursens gång skulle prövas, vi som studenter fick även möjlighet att anmäla oss till hur många kurser man ville för att få tydligare insikt för att enklare kunna göra det slutgiltiga kursvalet som gjordes i några veckor in på utbildningen.

Storleken på föreläsningar varierade mellan de olika ämnena dock så erbjöds under hela terminen även en inspelad version av föreläsningen vilket kan ha påverkat antalet studenter som dök upp på föreläsningarna.

Skolan var väldigt modern och låg precis intill vattnet och jag upplevde det som att både lärare och elever var väldigt behjälpliga och engagerade.

Nivån på undervisningen skulle jag nog hävda var snarlik eventuellt något mer utmanande än på Uppsala Universitet och där jag bedömer att de kursmoment som testades kommer att vara till nytta senare i arbetslivet.


Mottagande

Universitetet anordnade en välkomstvecka där vi blev uppdelade i grupper om cirka 8 personer, vilket gav oss tillfälle att bekanta oss såväl med staden som med andra studenter som även genomförde sitt utbyte vid skolan. Jag skulle vilja hävda att det hela var väldigt bra uppstyrt och det gav mig verkligen en välkomnad känsla.


Boende

Jag hyrde ett studentrum i en korridor av Sammen (Hatleberg) och låg precis vid skolan cirka 2 minuter gångväg. Jag var väldigt nöjd med mitt boende dels för att det låg så nära skolan men även var utsikten helt fantastisk då jag fick ett rum med havsutsikt.


Ekonomi

Som vi alla vet är Norge ett högkostnadsland och det kan jag verkligen intyga, jag skulle uppskatta till att maten kostade mer än det dubbla jämfört med vad motsvarande vara kostar i Sverige, men trots detta upplevde jag att de studiemedel jag hade kunde täcka detta omkostnader.

Priset på boende tyckte jag dock inte var så farligt utan det kostade cirka 5000 svenska kronor per månad vilket var överkomligt.

Fritid

På fritiden fanns det hela tiden någonting att göra det fanns exempelvis ett gäng som ständigt var ute på hike som man kunde ansluta till eller så kunde man gå på en av de många fester som anordnades i Sammens (Fastighetsägaren) lokaler.


Helhetsintryck

Överlag är jag extremt nöjd med min vistelse vid NHH, det har varit både en spännande och krävande termin, som jag bedömer som väldigt värdefull jag har även fått möjligheten att bilda nya kontakter med folk från andra handelshögskolor runtom i världen.


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-14