Reseberättelser Bocconi Vt

Vt23 -1

Milan

Milano som stad gillade jag väldigt mycket. Den var betydligt mindre än jag förväntade mig, vilket jag faktiskt fann trivsamt eftersom det gjorde att jag snabbt kände mig hemma. Kulturen i staden tyckte jag var otrolig, med människor som konstant gick ut och åt eller njöt av ett glas vin. Stadens geografiska läge var idealiskt, med många närliggande platser att besöka. Comosjön, till exempel, låg bara en timmes tågresa från Milan, och det var en magisk upplevelse. Det var också enkelt att ta sig till Alperna därifrån om man är skidsugen.

Bocconi

Jag trivdes väldigt bra på skolan och kände att jag lärde mig otroligt mycket under den termin jag tillbringade där. En stor skillnad jämfört med Uppsala var att ämnena på Bocconi var parallella, vilket innebar att jag hade minst två lektioner nästan varje dag och alla tentor föll samtidigt. Jag valde att ta vissa kurser som hade löpande examinationer under terminen, vilket jag rekommenderar eftersom jag hade mindre kvar att studera till i maj. Det fanns ett brett utbud av kurser, så det är bra att välja de som verkligen intresserar dig. En till skillnad från Uppsala är att i de flesta kurserna så måste man närvara på varje lektion. Jag upplevde att kursmaterialet var något utmanande jämfört med Uppsala universitet, men tentorna var mycket lättare. Jag gillade upplägget med parallella kurser, vilket innebar att jag inte behövde ha tentor under de första fyra månaderna om jag inte ville. Lärarna var kompetenta och i många kurser bjöds intressanta gästföreläsare in.

Under de första två veckorna hade man även möjlighet att byta kurser, vilket var praktiskt för att testa och se om man trivdes med de ämnen man hade valt.

Kurser

Jag valde att fokusera på min fördjupningskurs inom externredovisning under mitt utbyte och alla mina kurser var på C-nivå. Jag valde fem kurser, varav tre var matematiskt inriktade och de andra var mer teoretiska.

 • Principles of International Finance (4/5) Denna kurs var den mest intressanta av alla jag läste. Den utforskade teorier inom internationell finansiering och vi lärde oss hur modeller som capital asset pricing model påverkas av internationell handel, hur Initial Public Offerings fungerar, aktiehandel, fusioner och förvärv. Kursen hade två deltentor, vilket var skönt eftersom det innebar mindre att plugga inför slutet av terminen. En nackdel med kursen var att läraren hade halvdålig engelska samt enbart ritade på tavlan för att undervisa, vilket ibland gjorde det svårt att hänga med. Men allt kursmaterial fanns tillgängligt online, vilket underlättade. Rekommenderar ändå denna. Svårighetsnivå= 3/5
 • Business Valuation (5/5) Jag gillade denna kurs väldigt mycket och skulle rekommendera den för alla med intresse för finans. Kursen var den mest utmanande av dem jag läste men också mycket lärorik. Vi tillämpade många av de modeller vi hade lärt oss vid Uppsala universitet, men nu med egna antaganden. Kursen bestod av en tenta och ett grupprojekt där vi agerade som säljare och köpare av ett företag och beräknade värdet och försäljningspriset. Projektet var givande. Under hela terminen tog denna ingen tid alls utan det blev enbart under sista veckorna då man hade tentaperiod. Svårighetsnivå= 4/5
 • Financial Statement and Company Valuation (4/5) Denna kurs var också mycket intressant. Hela kursen handlade om att analysera företags årsredovisningar, vilket jag fann givande. Första delen av kursen var praktisk med beräkningar från årsredovisningar, medan den andra delen var mer teoretisk och mindre engagerande. Första delen av kursen var enbart i excel vilket var givande att få arbeta i. Kursen hade två deltentor och ett grupprojekt där vi analyserade ett företags finansiella ställning jämfört med konkurrenterna och identifierade förbättringsområden. Jag rekommenderar denna kurs; närvaro på föreläsningarna var inte obligatorisk och kursmaterialet var lätt att ta till sig. Svårighetsnivå = 2/5
 • Business Strategy (5/5) Jag valde denna kurs efter rekommendationer från tidigare studenter och den motsvarade förväntningarna. Kursen involverade veckovisa föreläsningar följt av gruppövningar där vi löste case. Under terminen arbetade vi även med ett grupprojekt som vägde tungt på betyget, samt ett mindre gruppquiz och ett individuellt prov. Materialet var enkelt att förstå och det var roligt att delta i casen varje vecka. Svårighetsnivå = 1/5
 • New Product and Management (4/5) Jag valde att ta denna kurs som non-attending vilket innebar att man inte behöver närvara på någon lektion utan enbart gör ett prov i slutet av terminen. Tentan baserades på en 150-sidig bok och jag behövde knappt en hel dag med plugg för att lyckas väl. Om man vill ta en kurs för att lära sig massa saker rekommenderar jag inte denna men för mig var det väldigt skönt att ha en kurs som inte tog någon tid alls för att kunna fokusera på de som krävde mer tid. Svårighetsnivå= 1/5

Boende och ekonomi

Staden visade sig vara dyrare än förväntat. Jag hade svårt att hitta boende och det gick över min budget. Hyrorna var höga och jag var tvungen att justera mina förväntningar. Jag skulle rekommendera att söka boende via skolan. Det är ett nyrenoverat lägenhetshus med korridorer som ligger 2 minuter från campus. Matkostnaderna var något lägre än i Stockholm, men överlag var prisnivån likvärdig.

Vt23 -2

Inledning

Vårterminen 2023 tillbringade jag i Milan på Università Bocconi och jag kan varmt rekommendera detta. Staden i sig är fantastisk med väldigt hög standard för design, mode, mat, etcetera och ligger perfekt till för den som vill resa runt i Italien och centrala Europa. Vill man åka skidor finns alperna någon timme bort med tåg eller buss, vill man komma åt medelhavsstränder är även det någon timme bort med tåg eller buss eller vill man titta på fotboll av världsklass finns det ett gäng lag i såväl Milan som närliggande städer.

Jag anlände till Milan ungefär två veckor innan terminsstart för check-in på skolan, campusrundturer och välkomstaktiviteter med ESN-utskottet. Incheckningen är oftast öppen i några dagar och om man inte vill spendera för lång tid i staden innan terminsstart rekommenderar jag att boka in sig på sista datumet för incheckning. Jag gick enbart på de första välkomstaktiviteterna de första två veckorna och det var absolut tillräckligt för att i alla fall hitta några kompisar! Vissa av aktiviteterna hade jag nog idag hoppat över, men de erbjuder även många andra roliga aktiviteter som jag ångrar att jag inte deltog på, bland annat en skidresa.

Kursvalsprocessen

Kursvalsprocessen började väldigt tätt in på terminen, ungefär en månad innan vårterminen skulle dra igång. Själva processen för att söka kurser förklaras på ett väldigt tydligt sätt på en av skolplattformarna och var inte särskilt komplicerad. Jag rekommenderar dock att ha flera enheter uppkopplade när det blir dags då samtliga Bocconi-studenter väljer kurser samtidigt, vilket medför ett högt söktryck och risk för att någon av dina enheter inte kommer in på plattformen där man väljer kurser. Inför valet av kurser rekommenderar jag dock att skriva ner kurskoderna i rangordning efter hur mycket du vill läsa kurserna, samt skriver ner ett antal reservkurser ni kan tänka er läsa, utifall någon av era ordinarie val blir fulla. Det var dock inga problem för mig att välja kurser och förblev inloggad på två av tre enheter och kunde med lugn och ro välja de kurser jag ville läsa.

En vecka in i terminen öppnar de återigen upp plattformen där man väljer sina kurser och under denna period kan man göra justeringar i vilka kurser man läser. Med andra ord kan du läsa en kurs under en vecka för att se om det var något för dig eller ej och därefter välja om du vill fortsätta läsa kursen eller byta till något som verkar mer spännande.

Bocconi

Università Bocconi är en mycket högt ansedd skola som jag starkt kan rekommendera. Det var relativt enkelt att lokalisera sig till klassrummen (särskilt via Bocconi-appen där man till och med kunde lokalisera klassrummen på Google-maps). Undervisningen var övervägande väldigt bra med engagerade professorer. Kvaliteten på språket var varierande mellan lärare men för de kurser jag studerade hade jag inga större problem att förstå lärarna. Något som kan vara värt att nämna är att man på Bocconi läser fem kurser parallellt och inte längre en kurs åt gången, likt Ekonomie kandidatprogrammet på Uppsala Universitet. Man kommer dock snabbt in i detta och därför bör man ej oroa sig över detta!

Den största skillnaden mellan Università Bocconi och Uppsala Universitet är att man har möjligheten att läsa en kurs antingen som “Attending” eller “Non-attending”. Skillnaderna mellan alternativen kan variera mellan kurserna, men i det stora hela är lektioner obligatoriska som “attending” student, och för "non-attending" studenter är lektioner ej obligatoriska. Fördelen med att läsa en kurs som “Attending” är att du oftast kan tenta av delar av kursen under läsåret och att det i många kurser finns gruppuppgifter man kan lämna in som svarar för en viss procent av slutbetyget, vilket underlättar inför tentaplugget under sista tentaperioden. Fördelen med att vara “Non-attending” student i en kurs är att du inte behöver gå på några lektioner, vilket gör att du får mer fritid till annat under terminens gång. Nackdelen är dock att 100% av ditt betyg baseras på sluttentan.

Som regel har man två stycken 90-minuters lektioner i veckan per kurs, men detta kan variera från vecka till vecka. Vilket alternativ som är bäst, det vill säga om du ska läsa kursen som “attending” student eller ej, beror helt på från kurs till kurs. Mitt bästa tips är att kolla utifall en kurs har så kallade “mid-terms”. Dessa erbjuds oftast enbart för “attending” studenter och är ett perfekt tillfälle att tenta av delar av en kurs och underlättar för dig när den stora sista tentaperioden kommer! Vissa kurser kan dock vara väldigt enkla, vilket gör det onödigt att lägga ner tid på obligatoriska lektionstimmar varje vecka.

Vad gäller svårigheten på kursinnehåll skulle jag säga att detta helt beror på vilken kurs det är du läser. I det stora hela skulle jag säga att det är ungefär på samma nivå som på Uppsala Universitet, men att kurserna inom finans kan vara något mer krävande.

Kurser

 • Business Strategy (30012) “Attending” (5/5): Denna kurs rekommenderar jag starkt. Under kursens gång går man igenom olika teorier inom affärsstrategier, exempelvis “Porter’s five forces”. Varje vecka har man två på varandra följande föreläsningar om 90 minuter där läraren under första föreläsningen håller en presentation om en teori inom affärsstrategi. Under den andra föreläsningen får man sedan lösa ett case som ofta är kopplat till den teorin du gått igenom under föreläsningen innan. Själva tentan var också ett case som var utformad på samma sätt som de casen du löser under lektionerna. Med andra ord blir du väl förberedd inför tentan bara av att gå på lektionerna, vilket jag upplevde som bra då man kunde fokusera lite extra på andra tentor under tentaplugget. Kursen innehåller också en gruppuppgift och ett så kallat “pressure-test” (en typ av uppvärmningstenta) vilka tillsammans svarade för 40% av betyget. Med andra ord svarade själva tentan för 60% av betyget.

 • Business Valuation (30185) “Attending” (5/5): Även denna kurs rekommenderar jag starkt, särskilt för dig som är finansintresserad! Den var den överlägset mest krävande kursen jag studerade nere i Milan men jag skulle även hålla den som den mest givande. Den var som en perfekt uppföljare på Finansieringskursen på Uppsala Universitet! Under kursens gång fick vi djupdyka i olika värderingsmetoder av företag och mycket kretsade kring DCF-analyser samt olika typer av multiplar. Under kursens gång fanns möjligheten att göra en extra gruppinlämning där man själv fick värdera ett företag med hjälp av de olika metoderna man lärt sig under kursens gång, vilket var mycket givande. Detta kunde även ge pluspoäng till final exam, som annars var 100% av ditt betyg.

 • Principles of International Finance (30151) “Attending” (4.5/5): Denna kurs var egentligen den mest intressanta och en stor favorit hos mig. Att den då får sämre betyg än de två tidigare kurserna beror på att läraren var lite halvknackig på engelska vilket ibland gjorde det lite svårt att hänga med. Under lektionerna gick han även igenom allt skriftligt på tavlan med en lite svårläst handstil vilket gjorde det ännu svårare att hänga med. Trots detta rekommenderar jag nog nästan denna kurs mest av alla då innehållet var det mest intressanta. I denna kurs får man lära sig mer av den internationella finansmarknaden och introduceras till investment banking-världen. Föreläsningarna spelades in och fanns tillgängliga i 24h vilket gjorde det möjligt att gå tillbaka och kika på något som man kanske inte hängde med på. Utöver det finns även slides med föreläsningsmaterialet som också var bra att ha inför tentorna! Denna kurs får även ett extra plus för att den innehöll en del intressanta gästföreläsare. Som attending-student kan du skriva en mid-term i denna kurs efter halva terminen där du tentar av halva kursen. Sista tentan och mid-termen motsvarade 50% respektive.

 • New Product and Product Management (30259) “Non-attending” (4/5): Denna kursen läste jag som ”non-attending” och detta rekommenderar jag starkt till den som vill minimera sina föreläsningstimmar per vecka, men samtidigt ha goda chanser till att klara sina kurser. Kursen handlade i stort om olika sätt att komma in i kreativa tankebanor genom att tänka “inside-the-box” och verkade ganska intressant. Jag ångrar dock inte att jag valde denna kurs som ”non-attending” då sluttentan enbart baserades på en lärobok, som också var relativt kort. Därav kunde jag spara en hel del tid till såväl fritid som andra kurser under terminens gång.

 • Principles of E-Marketing and E-Commerce (30498) “Attending” (5/5): I denna kurs får man lära sig mer om digital marknadsföring, samt hur man på olika kreativa sätt kan nå olika kundsegment och göra vanlig marknadsföring effektivare och “roligare”. I denna kurs fick man spela en typ av spel/simulation i ett program där man var marknadsföringschef för ett företag och skulle fatta diverse beslut och allokera resurser över olika kundsegment och regioner. Detta var väldigt uppskattat och utöver detta fick man även göra en gruppinlämning tillsammans med andra där man skulle hjälpa ett verkligt företag med en marknadsföringskampanj och sedan presentera sitt förslag för dem. Tillsammans svarade spelet och gruppinlämningen för 100% av betyget, vilket då gjorde att man slapp en final-exam, vilket var väldigt skönt då man fick mer tid för andra kurser under tentaplugget. Det ska dock sägas att detta upplägg endast är för ”attending”-studenter och att ”non-attending” studenterna hade en final-exam.

Sammanfattning och extra tips!

Sammanfattningsvis kan jag starkt rekommendera att studera i Milan och på Università Bocconi. Staden är fantastisk och skolan likaså! Som sista tips rekommenderar jag att leta boende i närheten av skolan! Det är där de flesta studenterna bor och då kommer man även att bo i närheten av många trevliga områden, bland andra Navigli, vilket är det enda stället i staden med vatten! Navigli är ett kanalområde med flera trevliga kanalgator och här finns en massa trevliga restauranger och barer.

Vt22

Jag har nyligen kommit hem efter en härlig och givande utbytestermin vid det välrenommerade universitetet Bocconi i Milano. För mig var det en spännande och nyttig upplevelse att åka iväg på egen hand och försöka interagera med främmande människor i en helt ny stad där ingen känner en.

Milano

Jag hade personligen aldrig varit i Milano innan mitt utbyte vid Università Bocconi. Jag hade å andra sidan en god förståelse av staden som ett globalt centrum för mode, design och arkitektur, samt den otroliga matkultur som Italien generellt bjuder på. Milano är beläget väldigt fördelaktigt för den reseintresserade, nära till såväl hav och bad som berg och skidor. Den nordliga positionen ger åtkomst till många härliga helgutflykter, jag åkte bland annat till Venedig över en helg, och till Paris en annan.

Många utbytesstudenter åkte upp till Sestriere för skidåkning över helgen, medan andra åkte ner till Genua och Portofino för sol och bad. Det finns med andra ord många härliga möjligheter, även om det kräver att man har en viss budget. Min upplevelse av Milano som stad var att den var förvånansvärt liten till kärnan. Man kunde enkelt besöka alla stadens sevärdheter på en helg, vilket har sina för- och nackdelar. För mig kändes det skönt att det inte var för stort, eftersom det inte blev lika överväldigande att försöka lära känna staden. Personligen tycker jag om att känna mig som hemma i andra städer och veta vilka områden som kännetecknar vad, vilket enligt mig gick väldigt fort i Milano.

Bocconi

Bocconi är en väldigt väl ansedd business school världen över, och det var primärt därför jag sökte mig till Universitetet. Att den är belägen i Milano var ett stort plus. När jag blickar tillbaka i backspegeln är jag väldigt nöjd över mitt beslut att studera min utbytestermin här. Undervisningssystemet var enkelt att förstå, kurserna var välplanerade och utmärkt genomförda av de engagerade lärarna, med mycket praktiska inslag från näringslivet.

Utbildningen skiljer sig väldigt mycket från Uppsala Universitet i det att man läser fem kurser parallellt under hela terminens gång. Detta kändes till en början något överväldigande men efter bara några veckor uppskattade jag formatet och det kändes lite som att gå i gymnasiet igen. För mig var det spännande att själv få välja kurser jag verkligen ansåg intressanta och sedan dyka in i alla på samma gång, snarare än att sitta med en och samma kurs och dess tre olika läroböcker under en period om 10 veckor, likt vid UU. Vi hade föreläsningar varje dag och dessa var väldigt givande. I mångt och mycket skulle jag säga att så länge du kan det som gås igenom på föreläsningarna kommer du klara tentorna med råge. Jag köpte i princip inga läroböcker utan satsade istället på att hänga med och repetera alla föreläsningsanteckningar, och det fungerade utmärkt för mig.

Man fick själv välja om man ville ta kurser attending eller non-attending. Att vara attending innebar egentligen att man var delaktig och gjorde inlämningar samt partial exams under kursens gång, vilket då gjorde att final exam inte vägde 100% av slutbetyget. Non-attending students examineras endast via en final exam och då på innehållet från kursböckerna snarare än föreläsningsanteckningar. Jag läste fyra kurser attending och en kurs non-attending, (se nedan för beskrivning).

Överlag skulle jag säga att kursinnehållet är på samma nivå som vid UU, men att betygssättningen är schysstare då skolan inte ställer lika höga krav på ens kunskapsnivå vid slutet av kurser. Förmodligen är detta en biprodukt av att man läser fem kurser parallellt, vilket såklart var väldigt uppskattat. Under min period på Bocconi rådde fortfarande covid-restriktioner på campus, där vi var tvungna att bära mask och sitta med jämna mellanrum från andra studenter. Detta gjorde det lite knepigt att studera på campus, men det funkade ändå. Biblioteket är bra men det krävs att man är där väldigt tidigt för att få plats under tentaplugg-perioder. Det fanns även platser i alla andra hus som fungerade bra för mig. Jag tycker normalt vis inte om att studera hemifrån, så jag sökte mig ofta till skolan med mina vänner, även fast det var lite omständigt.

Jag anlände till Milano några dagar i förväg för att ta närvaro på de obligatoriska check-in aktiviteterna, som egentligen bara bestod av en registrering och rundtur på campus. Dessa aktiviteter kunde man själv göra mellan datumen 27 januari → 2 februari, vilket jag misstolkade som att det var aktiviteter alla dagarna. Vi blev mottagna fint och man fick direkt in uppfattning av skolan som väldigt seriös med duktiga studenter.

Jag läste tre kurser som skulle motsvara FEK C - Externredovisning, samt två kurser som var helt valfria. Detta skulle jag rekommendera till alla som har möjligheten, eftersom du per automatik blir högre prioriterad för utbytet, jämfört med om du, som många andra, läser 100% valfritt. Nedan redovisar jag för kurserna jag läste och min recension:

1. Principles of Finance (4/5): Kursen djupdyker i viktiga principer, modeller och antaganden inom corporate finance och rekommenderas till de finansintresserade. Jag upplevde kursen som en bra uppföljning på UU´s Corporate Finance kurs under FEK B, och har lärt mig mycket om teorin bakom modeller såsom CAPM, WACC, Portföljteori och bolagsvärdering. Läraren var engagerad och lärde ut på ett intuitivt enkelt sätt, vilket var uppskattat från min sida då teorin kan vara något komplex emellanåt. Jag tyckte vid några fåtal tillfällen att kursen var lite torftig och lade lite väl mycket tid vid småsaker som inte var superviktiga för kursinnehållet, men överlag en bra kurs.

a. Partial exam (40% av betyget)
b. Final exam (60% av betyget)

2. Business Valuation (5/5): Tveklöst den mest utmanande kursen jag läst under mina universitetsstudier, med väldigt matigt och avancerat innehåll men utlärt på ett intuitivt sätt. Kursen djupdyker i modeller för värdering av företag; DCF-analyser och multipelvärdering samt redovisning vid M&A-affärer. Jag skulle säga att denna kurs är den ultimata fortsättningen på UU´s Corporate Finance kurs i FEK B, och är klockren för dig som vill arbeta inom finans och financial advisory i framtiden. Jag lade ned väldigt mycket tid på att göra övningsuppgifter från boken och gå igenom föreläsningsslides, vilket jag tror man får räkna med om man tar kursen. Men den var väldigt lärorik och väl genomförd av tre olika professorer med gedigen arbetslivserfarenhet från investmentbanker, PE/VC och industriarbete. Dessutom fick vi många besök av gästföreläsare från näringslivet och finansiella institutioner.

a. Final exam (100% av betyget)

3. Financial Statement Analysis (5/5): Kursen bryter ned resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalysen för att verkligen förstå drivkrafterna, uppföljningen och analysen av dem på djupet. Under kursen gick vi både igenom accounting analysis för att undersöka eventuella missvisningar och manipulationer i företags redovisning, samt financial statement analysis för utvärdera företags likviditet, soliditet, skuldsättning m.m. och på så sätt analysera deras finansiella välmående och förutsättningar. Denna kurs var en bra uppföljning på kursen Redovisning från FEK A och var, för mig, välbehövlig för att verkligen få en djupare förståelse för hur företags årsredovisningar skiljer sig från varandra.

a. Partial exam (40% av betyget)
b. Gruppinlämning (20% av betyget)
c. Final exam (40% av betyget)

4. Business Strategy (5/5): En väldigt praktisk kurs med case-lösningar på alla föreläsningar som gjordes i grupper man blev indelade i under första lektionen. Lektionerna är 3 timmar långa och är uppdelade i 1,5 timme teori, 1,5 timme case-lösningar. Innehållet var väldigt fokuserat på affärsstrategi i termer av branding, organisk tillväxt samt externa åtgärder för tillväxt ur strategisk synpunkt. Det var nästintill inga beräkningar utan enbart fokus på teori beträffande business och corporate strategy. Detta var min favoritkurs både sett till innehållet och inlärning. Jag har länge upplevt att Uppsala Universitet är lite för teoretiska i många kurser, och att det saknas praktiska inslag för utvecklat lärande. Denna kurs var tvärtemot det och var därför väldigt nyanserad och givande enligt mig. Stort tips för den strategiska personen som ämnar arbeta med marknadsföring/management/konsultjobb.

a. Gruppinlämningar (40% av betyget)
b. Final exam (60% av betyget)

5. New Products & Product Management (3/5), NON-ATTENDING: Denna kurs tog jag non-attending vilket innebar att jag läste kursboken och skrev en final exam som endast grundade sig i boken. Schemat krockade med andra kurser, men jag hade gärna närvarat på kursen om det gick, då kursinnehållet såg väldigt spännande ut och i linje med de praktiska inslag jag nämnde ovan. Kursboken handlade om hur man tar till med kreativa lösningar för att uppdatera och skapa nya produkter, med ett “inside-the-box” mindset och fem olika tekniker. Jag tyckte det var intressant men något blurrigt. Jag är övertygad om att jag hade uppskattat kursen mer ifall jag hade tagit den som närvarande student.

a. Final exam (100% av betyget)

Fritid och aktiviteter

Skolan har en underordnad förening som under terminens gång anordnade event och aktiviteter för oss utbytesstudenter. Under de första veckorna var det nästan aktiviteter varje dag, för att därefter bara vara 1-2 aktiviteter veckovis. Detta är plattformen för att lära känna människor och det kan kännas oerhört obekvämt till en början, men det gör det för alla studenter. Jag personligen gick på ett fåtal event i början och lyckades träffa lite människor jag blev vän med, alltifrån amerikaner, tyskar och fransmän till andra svenskar från andra universitet i Sverige. Aktiviteterna är bland annat middagar, barrundor, resor och utflykter samt klubbkvällar. Jag rekommenderar alla att ta till sig modet och närvara på så många event som möjligt, även fast det kanske känns otäckt. När man väl etablerat kontakt och vänskap med en eller flera är det enklare att hitta större umgängen tillsammans. Jag kom till Bocconi som ensam student från UU, varför dessa event var viktiga för mig och min personliga mognad. Även om terminen går fort är det viktigt med socialt utbyte och lite vänner att upptäcka staden med.

Boende & Ekonomi

Jag bodde ensam i lägenhet som jag hyrde via AirBnB. Jag var förvisso ute rätt sent med bokning av boende, då jag var oroad att terminen eventuellt skulle ske på distans till följd av covid-19. Jag bokade därför först en lägenhet för en månad i området porta romana, väldigt nära skolan. Denna lägenhet var väldigt liten och belägen på lägsta våningen i ett lyhört hus och en hyra på ca 16 tkr per månad. Jag trivdes inte särskilt väl här och hade problem med en högljudd granne ovanför, varför jag bestämde mig för att hitta nytt boende efter månadens slut. Jag flyttade då en bit bort, till Corso Lodi, till en betydligt större och trevligare lägenhet som jag bodde i resterande 3 månader. Denna lägenhet kostade €1400 i månaden. Boende är onekligen väldigt dyrt i Milano och jag rekommenderar dig att söka efter room mates att bo med för att slippa den dyra kostnaden. Bocconi´s studentboenden är belägna ca 40 min söder om staden med kommunaltrafik och verkade inte vara särskilt uppskattade av de som bodde där, från var jag hörde. AirBnB är det bästa alternativet, men var ute i god tid och försök hitta någon att bo med - antingen via Bocconi´s exchange FB-grupp eller “Svenskar i Milano” på Facebook.

Matpriserna i Milano är ungefär som i Sverige, kanske något billigare. Man kan gå ut och äta en god pastarätt med ett glas vin för ca 120 SEK, vilket är överkomligt. För mig blev utbytet en dyr resa just för att mitt boende var dyrt. Om man kan spara in mer pengar där kan man göra roliga resor på helgerna och äta ute mycket, vilket jag verkligen rekommenderar. Ett hett tips är att spara pengar till terminen i god väg - försök lägga undan en del av ditt CSN eller ta ut lite pengar från eventuella sparkonton. Jag ville inte känna mig begränsad under min termin i Milano, utan snarare som en minnesvärd upplevelse, med det kommer även högre utgifter och kostnader.

Sammanfattning

Milano är kanon: grym mat, fin stad och coola människor. Bocconi är en toppenbra skola med engagerade lärare och utmanande kursinnehåll - man förstår varför skolan är högt ansedd. Ta tjuren vid hornen och pallra dig iväg på olika event för att träffa människor, det är värt det. Se till att vara ute i god tid gällande boende, och försök hitta någon att bo med för att spara pengar till andra, roligare saker. Om du tvekar över utbyte, se det om en lärorik upplevelse, inte bara studiemässigt utan även för din egna personliga mognad. Du kommer aldrig ångra att du åkte iväg, men du kan ångra att du inte gjorde det.

Vt19 - 1

Hej, jag läste en fantastisk utbytestermin på Bocconi VT19. Vädret i Milano är behagligt och våren startar i februari/mars. Maten är relativt billig och det går att umgås via middagar på restaurang på ett annat sätt än i Sverige. Med andra ord så är det ett himla trevligt liv där nere.

Studier och kursval

Den största skillnaden mellan Uppsala och Bocconi är att alla tentor ligger i slutet av terminen. Att ha midterms kan vara skönt eftersom man då bara tenteras på andra halvan av kursen i slutet av terminen. Jag pluggade lite mindre under terminen, men intensivt under examensperioden. Är man på lektionerna och gör grupparbeten så klarar man sig, eftersom man kontinuerligt arbetar med materialet. Många av professorerna har arbetslivserfarenhet inom det område de undervisar i. Dessutom har många av dem även internationell bakgrund, såväl akademisk som arbetsmässig. Vidare är klasserna mindre och det uppmuntras till diskussion och interaktion under kursens gång.

Kvaliteten på studierna är oftast hög, även om jag upplevde att tentorna var lättare än i Uppsala. Många tentor innehåller kryssfrågor och de flesta är inte längre än 1 timme. I många fall motsvarar inte tentan 100 % av betyget, utan en del utgörs även av grupparbeten. Tentorna ligger i två perioder, den andra perioden kan ses som en tidig omtentaperiod. Om man vill läsa kurser där två tentor krockar kan man alltså göra en tenta i period 1 och den andra i period 2. Det finns ännu en period för omtentor, men den ligger betydligt längre fram. Inför kursvalet kan det vara bra att ha ansökt om förhandsbesked för fler kurser än de du helst vill läsa. Det finns det en add/drop-period de första veckorna där du kan byta kurs om du inte är nöjd. Dessutom använder Bocconi först-till-kvarn vid val av kurser vilket innebär att det inte är säkert att du får läsa de kurser du vill. Ett tips är att ladda ner deras app ”yoU@B” och läsa mejlet med instruktionerna inför kursvalet, det går nämligen att göra en del steg i förväg.

Min utbytestermin motsvarade min femte termin och 4 av 5 kurser jag läste motsvarade Fek C-nivå. De flesta låg inom ramen för management och tillsammans motsvarar de 30 HP (6 ECTS vardera). Kurserna jag läste var: 

 • Business Strategy 5/5 Den här kusen var min favoritkurs och jag rekommenderar den starkt. Våra professorer var engagerade med internationell bakgrund och arbetslivserfarenhet. Varje lektion är 3 timmar lång där den första delen består av teori och den andra delen består av caselösningar i grupp. Det är stort fokus på industrianalys och Porter’s Five Forces. Eftersom vi jobbade mycket med kursmaterialet under terminens gång behövde man inte lägga mycket tid på plugg inför tentan.
 • Technology and Innovation Management 4/5 Kursen är intressant, allmänbildande och jag skulle säga att den är ”rätt i tiden”. Min professor var engagerad och kunnig och hade både arbetslivserfarenhet och en lång akademisk karriär inom ämnet. Inför vissa lektioner läste vi case som vi under lektionen löste i grupp. Jag tog kursen som attending student och ibland togs närvaro, men det var okej att missa två caselösningar. Det går även att få pluspoäng om man är aktiv under lektionerna. Jag rekommenderar absolut den här kursen.
 • Green Marketing 2/5 Den här kursen tog jag non-attending. Kursmaterialet var relativt diffust (Power Points på 80 sidor och mer) och även delar av litteraturen. Inte heller de som tog kursen attending verkade vara supernöjda. Eftersom krusen handlar om grön marknadsföring och hållbarhet är delar av den absolut relevanta och givande, men mycket kändes tyvärr irrelevant och omodernt.
 • New Products and Product Development 2/5 Den här kursen var relativt lätt men märklig. Under kursens gång går man igenom 5 olika templates vilka visar hur nya produktidéer skapas. Det är även två grupparbeten där man ska tillämpa 2 templates och presentera för klassen. Grupparbetet representerade 60 % av betyget och tentan var relativt lätt.
 • Diversity Management and Policy 4/5 (motsvarar ej Fek C) Kursen var väldigt givande och allmänbildande. Det är mest fokus på studier kring gender equality, men även en del om diskriminering av HBTQ/etnicitet/disabilities. Efter halva kursens gång är det midterm och byte av professor. Jag skulle säga att den andra halvan av kursen var betydligt mer intressant då den fokuserade mer på teorier och förklaringar bakom beteenden, jämfört med den första delen som fokuserade mycket på statistik och resultat av studier. Jag rekommenderar absolut den här kursen, det är också skönt att ha en midterm för att minimera plugget inför finals.

Mottagande

Erasmus anordnar många aktiviteter för utbytesstudenter, allt från barrundor till karaoke. Det går att köpa ett Erasmuskort för 10 Euro som ger tillträde till aktiviteterna. De anordnar även resor. Under första veckan arrangerade Bocconis International Student Desk en drink där vi träffade de flesta som vi sedan umgicks med under terminen.

Boende och ekonomi

Boende i Milano är dyrt (dyrare än i Uppsala) och kan vara knepigt att hitta. Vi var två studenter från Uppsala som delade boende. Vår lägenhet låg i Porta Romana i närhet till Bocconi, metro, tram och en bra matbutik. På fredagar var det marknad på vår gata (tjoho). Vi hittade vår lägenhet på Spotahome men letade även på Airbnb och Uniplaces. De flesta som pluggar på Bocconi bor i områden från Porta Romana till Porta Genova, då är det gångavstånd till skolan. Skolan erbjuder även korridorsrum, men många utbytesstudenter placeras på̊ Arcobaleno cirka 30 minuter söder om stan.

Studiemedlen räckte knappt, men den absolut största delen gick åt hyran – så det beror ju på hur mycket man vill lägga där. Matkostnaderna är lägre än i Sverige, både i butik och på restaurang. Du kan få en pasta för 10-12 Euro och ett glas vin för 4 Euro. Mat och barer Bocconi har två restauranger i skolan och det går att köpa ett lunchkort för 40 Euro som ger 10 måltider. Maten i skolan var dock sådär och jag skulle snarare satsa på sallad på Viva, Panini på La Piadineria, crepe på ett kinesiskt hak bredvid La Piadineria eller pizza/pasta i någon av foodtrucksen precis utanför Bocconi.

För middag finns det en mängd restauranger som erbjuder Aperitivo, vilket innebär att du får vin/öl/drink och tillgång till en buffé för 10 Euro. Fondarie Milanese håller bra standard och har en fin utomhusdel med en skön vibe. Pizza AM är en superpopulär pizzeria som ofta har lång kö, men det bjuds på prosecco och snacks i kön. Dessutom är personalen grym. I närheten ligger även Lacerba som har god mat och framförallt en jättebra bar. I Navigli finns mängder av vinbarer med uteservering, bland annat. La Prosciutteria, MAG och Grapes. Även området Brera är jättemysigt för middagar, ett tips är att gå till N’Ombra de Vin. Andra tips är baren på The Yard i Porta Ticinese, takterrassen Terazza 12 samt området Porta Genova. Det finns även gott om nattklubbar, många ligger i norra delarna av Milano. Några tips är Gattopardo som ligger i en gammal kyrka, Just Cavalli som har en stor utomhusdel under somrarna, Toms och Apollo.

Övriga tips

Metrokort kostar 98 Euro för 4 månader och är bra för att ta sig runt på både tunnelbana och tram. Det krävs en del administration för att köpa kortet, men det kan International Student Desk hjälpa till med.

Ett tips är att åka till en mindre station för att köpa metrokortet, försöker man vid Doumen kan det vara två timmars väntetid. För att hyra bostad krävs ett Code Fiscale. Det kan vara värt att fixa i Sverige eftersom det är ett byråkratiskt haveri att fixa i Milano.

Jag tränade på Bocconis egna gym. Man går dit och får en remiss till en läkarmottagning och därefter kan man börja träna. Det kostade cirka 40 Euro i månaden. Gymmet bestod bara av ett stort rum, men om man är där på morgonen eller tidig eftermiddag så finns det plats. Andra gym kostar mellan 100-150 euro/månad.

Vi gjorde flera resor under terminen, vilket såklart är att rekommendera. Om man inte har några midterms är man ledig i 2 veckor och vi hade även ett långt påsklov. Vi besökte Como (dagstripp), Venedig, Canazei, bilade i Toscana och åkte till Israel. Värt att ta med skidor om man gillar det!

Avslutningsvis så rekommenderar jag absolut Milano och Bocconi för utbytesstudiers. Det finns mycket att göra, bra restauranger och man känner sig hemma efter en termin. Kurserna är roliga och professorerna är duktiga och intresserade.

Vt19 - 2

Jag är nyligen hemkommen från en fantastisk utbytestermin på Università Bocconi i Milano, Italien. I följande reseberättelse berättar jag om min tid utomlands samt bjuder på väl valda tips! Inför utbytet Se till att i god tid välja ut de kurser du vill studera. Jämför scheman och kontrollera att tentorna inte krockar. Gör gärna en lista på fler än fem kurser. De första två veckorna under add/drop-perioden kan man nämligen byta ifall man ångrar sig. När väl dagen för val av kurser kommer är det först-till-kvarn som tillämpas. All trafik gör hemsidan otroligt långsam. Ladda ner Bocconi-appen ”yoU@B” och ha det som backup ifall hemsidan inte fungerar. Det fungerar att välja kurser även därifrån.

Boende

Skolan erbjuder boende i studentkorridorer till studenter på first come, first served basis. De flesta utbytesstudenter placeras på Arcobaleno, 30 minuter söder om stan med kommunaltrafik. Hyran via skolan ligger på cirka €600. Jag hyrde en mer central lägenhet tillsammans med en annan kursare från Uppsala. Tips till dig är att göra detsamma, närheten till allt gör det mer värt. Vi letade boende på Spotahome, AirBnB och Uniplaces. Om du hittar boende via dessa förmedlingssajter, gör ett försök att söka efter boendet direkt via agenten för att skippa administrationsavgift på ungefär €300 till förmedlingssajten. Boendet i Milano är överlag dyrt. Se till att vara ute i god tid att leta för att få ett rimligt pris. Gå även med i Facebookgruppen ”Svenskar i Milano”.

Studier

Bocconi är en välrenommerad handelshögskola, där professorerna har en stark koppling till ämnet de undervisar i. Ofta appliceras teorin på verkligheten i form av case eller nutida händelser. I flera kurser uppmuntrar professorerna till interaktion. Vissa kurser använder konceptet attending/non-attending students, vilket innebär att du antingen går på föreläsningar och tar närvaro, eller går på föreläsningar vid behov. Attending students deltar i grupparbeten som ger extrapoäng till tentan. Ibland finns det möjlighet för attending students att tenta av halva kursen i mitten på terminen. Studenter som är non-attending, vilket man automatiskt blir efter ett par tillfällen utan närvaro, får inte möjlighet till dessa extrapoäng. Av de kurser jag läste var det dock bara två som tillämpade systemet.

Under tentaperioderna är det oftast ont om studieplatser på skolan. Folk köar till biblioteket innan öppning, och man får vara ute i god tid vid bokning av grupprum. Med lite tur hittar man studieplatser utanför föreläsningssalarna i ”Lion’s building”.

Kursval

 • Business Strategy 5/5 Tack vare äldre reseberättelser valde jag denna case-baserade kurs, som också levde upp till mina förväntningar. Vi hade en lektion à 3h varje vecka, där halva tiden gick åt teori och andra halvan åt case-lösning i grupp. Kursen innehåller ett grupparbete med presentation och i slutet av terminen en tenta. Jag rekommenderar att ta denna ”attending”. Mycket av tentainnehållet lär man sig under case-lösningar.
 • Business Valuation 4/5 En väldigt rolig kurs för den finansintresserade. Här varierar kvaliteten på lärarna, men i överlag en bra fortsättningskurs på Corporate Finance. Här går de djupare in i DCF- och multipelvärdering, finansiell analys, kapitalstrukturer och liknande. Rekommenderas!
 • Python Programming for Economics, Management and Finance 4/5 Det var premiär för denna kurs under min termin. Det står i Syllabus att grundläggande programmeringskunskaper behövs, men jag vet flera kurskamrater som klarade sig galant trots att det var första gången de programmerade. Rekommenderas ifall man vill testa på programmering! Pratglad lärare som anlitat ingenjörsstudenter som hjälper till under lektionerna.
 • Principles of International Finance 4/5 Kursen tillämpar flera tidigare finanskunskaper i ett internationellt perspektiv. Lite mer krävande kurs som täcker flera områden inom finans. Bland annat lär man sig om multinationella företags finansiella aktiviteter och investeringar, riskjusteringar samt mer ingående om investmentbankers verksamhet.
 • Financial Markets and Institutions 3/5 Denna kurs tog jag non-attending, men professorn verkade väldigt engagerad. Går grundligt igenom baskunskaper inom hela det finansiella systemet.

Mat och barer

Milano bjuder på ett väldigt varierat utbud på mat. Runt skolan finns mängder med lunchhak det köas till vid lunchtid. Schyssta sallader hittar du på Viva, pizza på Napulegna, panini på La Piadineria samt serveringarna bredvid. Du hittar billig lunch i skolan, men kvaliteten på maten är därefter. För omkring €40 kan du få 10 måltider i de olika kantinerna. Skippa kantinen under Residenza Bocconi. Välj istället kantinen på via Roentgen eller Lion’s Building. På kvällen kan man testa Aperitivo, ett trevligt koncept där ett stort buffébord dukas fram på barerna. För en öl eller ett glas vin, ofta till ett fast pris (€8 – €10) får du alltså obegränsat med kolhydrater! Något man dock tröttnar på rätt snabbt.

Fonderia Milanese är en av de mest populära nära skolan. Staden erbjuder mängder av bra restauranger. Testa pizzeriorna Pizza AM, Napiz och Assaje, samt en lokal italienare nära Bocconi - Osteria Dell’oca Guiliva. Se till att boka ifall ni är ett större gäng som ska äta på restaurang. För fyra brukar bord gå att lösa. Takterrasserna Terazza 12 och den ovanför gallerian Rinascente har trevliga barer att hänga på. Runtom området Navigli finns många livliga barer. I Brera, närmare centrum, hittar du det absolut trevligaste barområdet. Testa populära vinkällaren N’Ombra de Vin. Milano har ett stort utbud av nattklubbar. Några värda att besöka är den gamla kyrkan Gattopardo, samt Just Cavalli och Old Fashion.

Studentaktiviteter

Bocconi har två föreningar som anordnar aktiviteter under hela terminen: International Student Desk (ISD) och Erasmus. Det är allt från förfester till resor till olika italienska städer. Jag deltog i några av dem i början och lärde känna flera andra utbytesstudenter. Alla är väldigt öppna för nya bekantskaper!

Övrigt

 • Alla tentor skrivs med bläckpenna.
 • Köp metrokort (€98 för 4 månader) och ta dig smidigt runt i stan. Välkomstcentret på Bocconi hjälper till med information. Ladda ner ATM-appen för att ta kölapp och se vilket servicecenter som har kortast kö när du ska fixa kortet.
 • Fixa Codice Fiscale (skattekod/personnummer) innan avfärd. Italiensk byråkrati är en mindre rolig aktivitet. För att hyra bostad krävs det att du har en sådan denna kod.
 • Gå på fotbollsmatch på San Siro och se den fantastiska inramningen italiensk fotboll har att erbjuda! Har du möjlighet att gå på derby, gör det!
 • Gå på opera på världsberömda Teatro Alla Scala. Det går att lösa biljetter på de översta planen för €14. På varje plats finns skärm för undertexter på engelska. Gå till Biglietterian samma dag för instruktioner hur man går tillväga till att köpa biljetterna.
 • Gör en dagstur till Como när vädret bjuder till. Åk en båttur och ta funicularen upp på bergstoppen för en trevlig utsikt!
 • Res och se andra delar av Italien. Florens, Toscana och Cinque Terre ligger inte alltför långt bort. Avslutningsvis rekommenderar jag absolut att åka till Milano och Bocconi för utbytesstudier.

Jag hade fyra otroligt roliga månader med många nya vänner, roliga aktiviteter och nya typer av studier du inte hittar i Uppsala.

Vt18

Lästa kurser

 • Introduction to Management Consulting Bachelornivå 6 credits Hög belastning
 • Business Strategy Bachelornivå 6 credits Medelbelastning
 • Principles of International Finance Bachelornivå 6 credits Medel/hög belastning (tentorna=hög)
 • Personal Selling Bachelornivå 6 credits Låg belastning (rekommenderar ej)
 • Entrepreneurial Strategy Bachelornivå 6 credits Medel/Låg belastning (rekommenderar)

Introduktion

Först och främst vill jag säga grattis till att du ska få läsa vid Bocconi University. Det är ett riktigt prestigefyllt universitet som kommer högt upp på rankningslistorna i världen för både business and management och finance. Du kommer träffa många ambitiösa studenter här som vill nå långt i karriären, så se till att connecta och nätverka så mycket du bara kan! Professorerna är också grymma och brinner för det de lär ut (de flesta i alla fall) och här är det större fokus på hur det ser ut i verkligheten, snarare än i teorin. Förbered dig också på en kulinarisk upplevelse som kommer få dig att aldrig vilja äta en Billy’s pizza igen!

Ansökan

Att välja vilka kurser man ska läsa är lite svårt. Man måste kolla när de har lektioner i veckorna (vanligtvis 2 gånger/vecka/kurs), se till så att de inte krockar med varandra, se till så att tentorna inte krockar med varandra och få en känsla för vad det är för kurs. När du väl har fått ihop schemat ska du också försöka få plats i de kurserna du vill ha, vilket inte är så lätt. Vid en viss tid på en viss dag kommer alla utlandsstudenter kunna välja de kurserna de vill samtidigt. Det betyder att du måste ha åtminstone 30 minuter fria under denna tid för att kunna anmäla dig på den här dagen. Servrarna är också långsamma då, så försök att sitta med flera inloggningar samtidigt så om en fryser till kan du jobba med en annan. Jag satt till exempel med min mobil OCH dator samtidigt och lyckades få mina kurser som jag ville, men vet andra som inte hade lika tur.

Studier/Kurser

Man kan läsa kurserna attending eller non-attending. Vill du resa och plugga, eller är schemat svårt att få ihop som du vill?

Ta några kurser non-attending. Är du här för att lära dig på plats, vara med i lärorika grupparbeten, jobba med människor och ta en fika efteråt?

Attending

Självklart kan man läsa några kurser attending och några non-attending om schemat inte går ihop som man vill. Jag läste alla mina kurser attending och för att räknas som attending måste du ha en närvaro på en viss % (75 %, 80 %, missa maximalt 3 tillfällen eller något annat) beroende på vad kursen tillåter. Finanskurserna tog nästan aldrig närvaro mer än vid första tillfället, medan business kurser tog i stort sett varje gång. Finanskurserna säger folk är lite tyngre medan businesskurserna är lättare. Jag håller inte med om det. Finanskurserna kan ibland ha grupparbeten, men oftast inte. Du behöver bara lära dig formler och teori inför tentorna.

Businesskurserna å andra sidan har oftast grupparbeten och dessa är intressanta, för man får lära sig om verkligheten och hur man gör i företag på riktigt och ibland kan företag från näringslivet vara inblandade och ge pris till de bästa grupparbetena. De kan också vara blytunga om gruppmedlemmarna inte är vad du önskar. I början på kursen säger professorerna: ”Nu ska ni dela in er i grupper som ni ska göra grupparbeten i för resten av terminen. Choose well. Vi lägger oss inte i hur ni väljer”. Grupparbetena ger extra poäng för slutbetyget.

Sammanfattat så var min upplevelse av kurserna riktigt bra. Jag hade flera lyckade grupparbeten och jag jobbade många vettiga personer, vilket var roligt. Kursernas innehåll var också intressant, som till exempel Principles of International Finance, där vi fick lära oss en Investment Banks roll i finansvärlden och vad Venture Capital faktiskt är. Eller i Entrepreneurial Strategy, där vi lärde oss om hur man skapar innovation i stela företag som behöver förändring och fick jobba med cases från verkligheten som Nespresso. Riktigt intressant!

Schema

Du lägger upp ditt schema hur du vill. Jag hade lektioner 08.00 varje dag utom en, så att jag skulle komma igång tidigt och kan utnyttja hela dagen. Många hade inte som jag, men man får bestämma själv helt enkelt. Många valde att ha fredagarna lediga så att de kunde åka iväg lite längre över en helg. Det skulle jag rekommendera även om jag själv inte gjorde så.

Boende

Boende i Milano är lite som att fixa boende i Stockholm. Det är ganska dyrt (typ Uppsalapriser) och kan vara lite krångligt. Se till att vara ute i god tid så kan du få de bättre lägena och bättre hyra (glöm inte att pruta lite på hyran!) Man kan söka boende via skolan. Vissa campus ligger nära, några lite längre bort. Vissa har bra standard, vissa lägre. Men du får inte ha några övernattningsgäster i sina lägenheter på campus, så har man flick-/pojkvän som ska hälsa på så måste du fixa annat boende under deras vistelse om ni vill sova tillsammans. Detta funkade inte för mig, så jag fixade boende på egen hand tillsammans med en fransk kille som jag kommit i kontakt med. Vi gick via hemsidan https://www.uniplaces.com/ och det gick ganska smidigt. Https://www.airbnb.se/ funkade också för andra och det kommer skapas en Facebookgrupp där man också kan skriva.

Ekonomi/mat

Jag levde på halva CSN och Erasmusbidraget om cirka 4200 och jag klarade mig bra, men jag hade också lite undansparat inför resan. Jag skulle rekommendera att köpa ett mat-kort för cafeterian på universitetet. Det kostar €40 och ger 10 rätter. Då får välja två typer av mat (sallad, pasta eller pizza), bröd, dricka, chokladpudding/frukt. Det är alltså ganska mycket mat för bara €4. Just det, nämnde jag att de gör pizzan själva och att den är så mycket bättre än pizzan i Sverige? Eller nämnde jag att de har en barista i caféet som gör grym espresso? Du kommer också vilja fixa ett busskort som kostar €22/månad, vilket är ett måste för att kunna ta sig runt i stan (man kan inte gå överallt som i Uppsala). Det kostar egentligen mer, men som student får man det billigare.

Mottagande

Mottagandet i Bocconi var ganska likt det upplägg som recceveckorna i Uppsala har, men lite mer fokus på dagsutflykter och aperitivos (se bilagor för mer info om vad detta är). Självklart finns det många fester, internationell speed-dating och mycket mer. Det finns hur mycket som helst att göra för den som vill. Själv satsade jag på att vara med på så mycket som möjligt i början av terminen för att lära känna så många jag kunde, sen kunde man alltid ta en fika med någon :)

Fritid

Likt Uppsalas nationer finns det en klubb varje dag att gå till. Det finns också hur mycket annat som helst att göra förutom studierna som t.ex. fotbollsturneringar, volleyboll, aperitivos utflykter till andra städer i Italien och en massa annat. Jag gillar fotboll och var med i två turneringar. Jag var också med i en Facebookgrupp som hette Bocconi Erasmus Football där man fick kommentera om man ville vara med när någon hade bokat. Kostade €4/person att hyra en plan och det var riktigt kul.

Övrigt

 • Om jag skulle gjort något annorlunda så skulle jag sett till att besöka lite mer ställen förutom Milano. Definitivt skulle jag åkt med till Cinque Terre, som är en fantastisk plats.
 • Något annat jag ångrar är att jag inte läste Italienska intro-kursen i början av terminen. Jag kunde redan en del italienska, men det var en bra möjlighet att lära känna folk som jag inte tog. Den är inte så svår och rekommenderas!
 • Du kommer få ett Student-ID-nummer som står på ditt Bocconi-kort. Lär dig det utantill så blir livet lättare!
 • Skaffa you@B-appen!
 • Biblioteket vid universitetet är ALLTID fullt. Italienarna är väldigt måna om att få höga betyg och de är på plats så fort bibblan öppnar. Jag rekommenderar att sitta hemma hos någon för grupparbeten, eller gå till ett café. Man kan också sitta längst ned i Bocconis byggnad, men det kan vara lite högljutt.
 • Nästan allt är stängt på söndagar.
 • Om du inte har gått på en fotbollsmatch på San Siro så har du inte varit i Milano.

Avslut

Min bästa tid var i början av terminen när jag fick träffa så många nya människor och när jag spelade fotboll på vardagarna. Min tyngsta tid var i slutet när jag satt inomhus i en månad och pluggade/skrev projekt. Men skulle jag göra det igen? Absolut utan tvekan. Det bästa jag gjort (efter att ha valt Uppsala såklart). Jag har försökt få med så många tips och tricks som jag bara kan i detta brev, men jag är säker på att det finns fler frågor. 


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-09-04