Reseberättelser CBS

Ht22

Jag studerade höstterminen 2022 vid Copenhagen Business School (CBS). Vi fick börja söka kurser redan i april då första deadline låg i slutet av månaden. Man fick däremot chansen att söka nya kurser under add-drop-perioden precis innan terminen startade om det var så att man inte fick plats på de kurser man sökte i april eller om man helt enkelt ändrade sig. För den som studerar business finns det ett stort urval av intressanta kurser vid CBS och jag valde helt enkelt de kurser jag trodde skulle vara mest intressanta. Man kan antingen välja att läsa fyra kurser samtidigt under en hel termin eller läsa två kurser åt gången, två första halvan av terminen och två under andra halvan. 

CBS, som en handelsskola, skulle jag säga har ett lite mer praktiskt undervisningssystem än vad UU har. Undervisningen som jag fick uppleva bestod mest av föreläsningar samt övningslektioner. Betyget man får i kurserna baseras helt på examineringarna som sker vid kursernas slut. Detta innebär att man oftast har två eller fyra examinationer ungefär samtidigt och det kan så klart kännas rätt tufft. Dock skulle jag säga att det som krävs för att minst bli godkänd var lättare att uppnå på CBS än vad det är vid UU då man ofta får ha fler verktyg till sin hjälp, såsom open-book, Internet etcetera. Jag fick också prova på min första muntliga tentamen. Detta var oerhört ovant och underligt men också klart mindre krävande än vad exempelvis en skriftlig salstentamen är.

I det stora hela upplevde jag att kvaliteten på undervisningen är hög på CBS, med något undantag. Detta, precis som vid UU, beror mycket på läraren man har. Lärarna är duktiga på att svara snabbt på eventuella funderingar man har via e-mail och de är alltid väldigt tillgängliga för frågor under lektionerna. 

När man anländer till CBS blir man väl mottagen. En grupp nuvarande studenter vid universitet anordnade en introduktionsvecka för alla internationella studenter där man snabbt lärde känna nya människor och fick prova på lite allt möjligt av vad Köpenhamn har att erbjuda. Denna grupp fortsatte att anordna event under hela terminen för alla internationella studenter så man höll ständigt kontakt och träffades kontinuerligt. Jag skulle säga att det var en väldigt bred blandning av aktiviteter som styrdes upp utöver de vanliga festerna och utgångarna på nattklubb, så det fanns definitivt något som alla kan uppskatta. Svenska studenter vid CBS har också en studentorganisation som anordnar en hel del event, både fest-och karriärsrelaterat, så det är något att hålla ögonen på.

Jag lyckades fixa boende via en vän jag har i Köpenhamn. Han skulle också på utbyte under terminen så jag fick hyra hans lägenheten under den tiden. Det klassades som ett korridorsrum, men jag skulle säga att det var mer av en mindre lägenhet med en kokvrå. Det fanns också ett fräscht och större gemensamt kök som jag använde en del. Många av de jag lärde känna bodde i korridor som gick att ansöka om via universitetet. Jag betalade ungefär 8 000 kronor/månad i hyra, vilket ändå kändes okej för det jag fick. Klarade mig på lånet från CSN och stipendium från Erasmus, men jag jobbade också lite på distans så den lilla lönen jag fick varje månad välkomnades helt klart. Levnadskostnaderna är höga i Köpenhamn då det är en dyr stad, särskilt för svenskar eftersom den svenska kronan är väldigt svag mot den danska. 

För att summera är jag nöjd med mitt utbyte. Köpenhamn är en oerhört trevlig stad med något att erbjuda för alla. CBS är ett prestigefyllt universitet som håller en hög nivå och jag är nöjd med majoriteten av kurserna jag studerade där. En god mängd aktiviteter anordnades för oss internationella studenter, så det fanns helt klart mycket att göra om man kände för det. Det fanns två nackdelar jag skulle vilja nämna. Den första är att om man läser fyra helterminskurser så får man vara beredd på att man kommer ha fyra examinationer ungefär samtidigt. Den andra är de höga levnadskostnaderna. Men jag kan helt klart varmt rekommendera ett utbyte vid CBS.

Ht21

Hösten 2021 (HT21) genomförde jag en utbytestermin på Copenhagen Business School (CBS) som en femte termin på min ekonomie kandidat. CBS är en handelshögskola lokaliserad i centrala Köpenhamn med ett stort fokus på företagsnära studier och internationalitet. Det finns en stor mängd utbytesstudenter på skolan och det är en populär skola för studenter från hela världen att åka till. Detta ledde till att fast än jag bara korsade Öresund så hamnade jag bland en grupp utbytesstudenter från hela världen. Från Texas, Chile till Hong Kong och Italien. Över lag är jag mycket nöjd med min utbytestermin på CBS och jag kan rekommendera skolan till alla som fundera på att genomföra ett utbyte.

Jag läste övervägande företagsekonomi på CBS och detta berodde på att jag genomförde utbytet med villkoret att läsa hälften företagsekonomi C (FEKC) och hälften valfritt. På CBS läste jag kurserna

  • Business Strategy (FEKC)
  • Strategic Leadership & Corporate Governance (FEKC)
  • Innovation Management (FEKC)
  • Programming and Data Analysis for Business (Valfri)

De tre första kurserna kunde räknas in inom FEKC och den sista var en valfri kurs. Jag är nöjd med alla mina kurser då de har varit givande och letts av engagerade lärare. Två av mina kurser nyttjade en kursbok i undervisningen medans de två andra baserade helt på vetenskapliga artiklar i undervisningen. Detta skiljer sig från tidigare studier i Uppsala vilket gjorde det lite svårare att hänga med i kursen då det inte fanns en bok som i kronologisk ordning förklarade koncepten. Å andra sidan gav detta en uppdaterad och relevant bild av ämnet. Utöver detta så skiljer sig kurserna på CBS från Uppsala i att de fokuserar i större del på case och ofta diskuteras kurslitteraturen runt ett case på föreläsningarna. Detta upplevde jag som något mycket positivt särskilt när det kom till studier inom företagsekonomi då det blir mycket enklare och tydligare om teorier diskuteras kring ett fall eller företag.

Fokus på case präglade också tentorna som ofta baseras på att man individuellt ska lösa ett case utifrån kurslitteraturen. Upplägget var många gånger att problematisera ett fall och lämna in en text på angiven tid. Detta gjordes individuellt hemifrån och tiden kunde variera från 24 timmar till 2 veckor. Denna examinationsform är annorlunda från Uppsala men jag upplevde den som bra då den gav en möjlighet att själv problematisera och tillämpa kurslitteraturen. Samtliga av mina kurser var 7.5 ECTS (7,5 HP = 7,5 ECTS) och alla kurser gick parallellt under termin. Detta betydde att alla tentor var i slutet av terminen, något som jag tyckte var negativt då det studietempot då blev lite ojämnt. Dock finns det möjlighet att läsa kvartals kurser som då löper en halv termin. Jag kan rekommendera den som planerar på att studera på CBS att läsa åtminstone en kurs i detta format för att slippa ha samtliga tentor i slutet. Jag upplever svårighetsgraden på studierna var ungefär jämn med Uppsala dock använder CBS en 7-gradig betygsskala som sträcker sig från -3 till 12. Även om detta upplägg upplevs onödigt krångligt så kan till liknas till F-A och där -3 är ett streck alltså inte lämnat in material eller inte ens varit nära att leva upp till kursens mål.

CBS anordnar två mottagningsveckor för utbytesstudenter, den första är valfria och den andra är obligatorisk. Jag deltog inte på den första introduktionsveckan men vänner som gjorde var nöjda med den. Den första veckan fokuserar nästan enbart på att uppleva Danmark och är inte så mycket relaterad skolan. Den andra veckan, som jag själv deltog på, kombinerar informationsföreläsningar på dagarna med frivilliga event på kvällarna. Denna introduktionsvecka var mycket rolig och var en jättebra möjlighet att träffa och lära känna nya vänner. Jag kan starkt rekommendera att delta fullt ut i denna vecka och de studenter jag träffade under denna vecka var vänner jag hade terminen ut.

CBS har själva flera studentkorridorer för utbytesstudenter och det var i ett jag själv bodde under min utbytestermin. Även fast CBS har många platser garanteras inte boende till alla och platserna tar snabbt slut. Därför är det mycket viktigt att hänga på låset när ansökningarna till boende öppnar. Däremot har skolan en egen ”Private Housing department” som hjälper till att matcha inkommande utbytesstudenter med lokala hyresvärdar. Under min utbytestermin kunde ”Private housing” erbjuda boende till alla utbytesstudenter som inte fick boende i en av CBS egna korridorer. Jag bodde i en studentkorridor som var en del av dormet ”Nimbusparken”. Där hade varje student en 13 kvm stort rum med egen toalett och dusch och ca 10 studenter delade ett kök. Byggnaden är nybyggd och allt var superfräscht. Dock var det mycket dyrt jämfört med Uppsala och jag betalde 8 600 SEK (6 000 DDK) i månaden för att bo där. Att bo via skolan gav en stor trygghet samt så var det kul att dela kök med andra utbytesstudenter från hela världen. Med hjälp av Erasmusbidraget så blir hyran via CBS Housing dräglig och jag kan rekommendera alla att söka boende via CBS Housing.

Att leva och bo i Köpenhamn är dyrt i jämförelse med Uppsala och Stockholm. Jag skulle säga att mina levnadskostnader var cirka 30-40% högre i Köpenhamn än var de är i Uppsala. Att gå ut med vänner i Köpenhamn stack snabbt i väg rent ekonomiskt och en kväll på stan var sällan billigare än 600 SEK. Jag tror detta i största del beror på att Köpenhamn är en stor och huvudstad vilket i sin tur också förde med sig fördelar. Det finns mycket att se och uppleva i Köpenhamn och det är väldigt trevlig stad att bara ta en promenad i. På fritiden spenderade jag mycket tid i centrala Köpenhamn men också i Fredriksberg, den stadsdel där CBS ligger. Det finns mycket att göra och det var ingenting som fattades i jämförelse med det man kan göra i Stockholm eller Uppsala. CBS har också väldigt många student associations som erbjuder en stor bredd av aktiviteter och event utöver skolan. Dessa kan vara spridda från allt från vin avsmakning till studentledda konsultfirmor. Det fanns även många sportorienterade grupper som gav möjlighet att delta i en stor mängd sporter genom skolan. I början av terminen anordnas en dag när samtliga av dessa organisationer ställer ut på campus och man kan då gå runt och prata med alla.
 

Vt19

Under våren 2019 läste jag en utbytestermin på Copenhagen Business School, CBS, i Danmarks huvudstad Köpenhamn. Det var en extremt givande termin och att åka på utbyte är något jag rekommenderar alla att göra. Köpenhamn är en jättefin och härlig stad och även om Danmark är likt Sverige på många sätt var det en helt ny upplevelse att bo i staden, och mycket givande att studera på ett annat universitet och träffa nya människor från hela världen. Under min termin på CBS läste jag ämnen inom företagsekonomi. Kurserna jag läste var:

  • Innovation Management
  • Strategic Management
  • International Business Strategy
  • Marketing – The Essentials and the Trend Drivers

Alla kurser var på C-nivå och var 7,5 ECTS. Kurserna är inte indelade i block som de är i Uppsala utan pågår parallellt under terminen. Vissa kurser pågår under hela terminen medan vissa pågår första – respektive andra halvan av terminen. Det kan därför vara bra att kolla upp vilken period kurserna man söker pågår för att sprida ut tentaperioderna. I två av kurserna jag läste var det endast utbytesstudenter och i de andra två var vi blandat utbytesstudenter och studenter som studerade heltid på CBS.

Examinationerna på kurserna ser olika ut, i vissa kurser var det hemtenta – hemtentan kunde pågå i allt från en dag till flera veckor beroende på vilken kurs det var – i andra kurser var det vanlig salstenta, den stora skillnaden från Uppsala där var att alla tentor skrevs i datasalar och ej för hand. På CBS bedöms man på en 7-gradig skala där 2 är godkänt och 12 är högsta betyg. Jag upplevde att det var lättare att få godkänt på CBS än i Uppsala men att få 12 var svårare än ett VG.

Många av kurserna jag läste var främst baserade på vetenskapliga artiklar och inte någon litteratur. Alla kurser jag läste tyckte jag var väldigt givande, en stor del av undervisningen på CBS är Case-baserad.

Jag bodde under min tid i Köpenhamn på Kathrine Kollegiet, jag hade en egen lägenhet som var 17 kvm. Man fick ansöka om lägenheten via skolan innan terminens start, vilket de mailade ut tydlig information om i god tid. Även om lägenheten låg relativt centralt med närhet till skolans olika campus var den nedgången och kostade ca 8500kr i månaden. Det är dock svårt att få en lägenhet på egen hand i Köpenhamn och man bodde i samma hus som andra utbytesstudenter vilket var roligt.

I Danmark är det dyrare än i Sverige, inte bara boende blir dyrare utan även mat och andra nöjen. Skolan anordnade två introduktionsveckor vid terminsstart. Den första veckan var frivillig och var en del av den språkkurs man kunde läsa, den andra veckan var obligatorisk. Jag var endast med den andra veckan, under den veckan anordnades rundturer på skolan och introduktionsföreläsningar. På kvällarna anordnades frivilliga aktiviteter man kunde vara med på.

Utöver aktiviteterna för utbytesstudenter var det även många företag som stod i skolan och pratade samt mässor och andra frivilliga aktiviteter som anordnades, jag var bland annat med på ett antal workshops där CBS-studenter tillsammans med olika företag introducerade en till hur man löser Case på bästa sätt. I det stora hela är jag väldigt nöjd med mitt utbyte och som jag skrev tidigare rekommenderar jag alla som funderar på utbyte att åka! 

Vt17

Jag gjorde en utbytestermin i Danmarks huvudstad Köpenhamn under vårterminen 2017. Skolan jag studerade på heter Copenhagen Business School och benämns ofta under förkortningen “CBS” hos både lärare och studenter. CBS har ungefär 22000 ekonomistudenter där ca 20 % är internationella studenter.

Kurserna man fick välja mellan var alla 7,5 ECTS vardera där en hel termin motsvarar 30 ECTS. Överlag tycker jag att kvalitén på kurserna var väldigt bra och att arbetsbördan var något högre än studierna på UU. Skolan satsar stort på att arbeta i case med företagspartners och mycket grupparbeten med empiriska övningar framkom i mina kursval. Kurserna kan pågå under ett kvartal eller hela terminen, därav kan det vara bra ifall man vill läsa två kurser första kvartalet och två kurser andra kvartalet att hålla koll på att de kurser man vill läsa samtidigt börjar under samma tid. Registrering av kurserna sker ett par månader innan utbytet, instruktioner om hela processen får man på mail innan. Man får tid på sig att läsa igenom kursutbudet innan registreringsprocessen börjat. Själv hade jag inga problem med att få de kurser jag önskade och det var heller inga problem att byta kurser i början på utbytet. Två veckor innan studieterminen startar finns det möjlighet att delta i ett language and social program, vilket innebär att lära sig danska på dagen och diverse sociala aktiviteter mot kvällen för att lära känna studenterna och skolan bättre.

Via CBS kan man ansöka om studentrum/lägenhet i anslutning till kursanmälan innan terminsstarten och det är väldigt viktigt att vara ute i god tid att få tag i ett boende eftersom det råder stor bostadsbrist i Köpenhamn. Lägenheten var nyrenoverad och fräsch med allt man behövde, för 25 kvm kostade lägenheten ungefär 9800 Sek/månad. lägenhetskostnaderna varierar mellan de olika bostäderna som CBS har att erbjuda så även där gäller det att vara ute i god tid och prioritera vart i staden man vill bosätta sig. Prisnivån i Danmark är något högre än i Sverige, ungefär är prisskillnaden 30 % högre i Danmark än Sverige på matvaror och diverse nöjen.

Överlag är jag väldigt nöjd med mitt utbyte. Jag har trivts väldigt bra sedan dag ett i Köpenhamn och kan varmt rekommendera ett utbyte på CBS. Något som har fascinerat mig lite extra är danskarnas vänlighet och även modern arkitektur på byggnader runt om i staden, inte minst CBS byggnader.


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-20