Reseberättelser Frankfurt Vt

Vt22-1

Jag spenderade vårterminen 2022 i Frankfurt, Tyskland och läste vid Frankfurt School of Finance & Management. Jag sökte till mig till Frankfurt framför allt för universitetets goda rykte och höga ranking i Europa. Därutöver erbjuder universitetet ett väldigt brett utbud av kurser inom finans redan på kandidatnivå vilket lockade mig.


Frankfurt

Frankfurt är en medelstor stad med cirka 750 000 invånare och agerar som Tysklands finanscentrum och hem för många av bankernas huvudkontor, bland annat Europeiska Centralbanken. Staden är relativt internationaliserad vilket gör det oproblematiskt att ta sig runt på engelska, jag skulle dock rekommendera att lära sig standardfraser på tyska för artighetens skull. Runt om i Frankfurt finns många restauranger och barer, vill man testa på nattlivet finns en hel del nattklubbar som ofta ligger mer centralt. Staden är även känd för att ha en av Europas största flygplatser, detta gjorde det smidigt och relativt billigt att resa runt i Europa. Det finns även möjlighet att resa runt med tåg, städer som Berlin, Paris, Amsterdam, Prag etc. ligger bara några timmar bort och det går att hitta biljetter för 30–40 euro.


Frankfurt School of Finance & Management

I kursvalsprocessen är det först till kvarn på ett utsatt datum som gäller. Detta sker innan terminen börjar och inför kan man med fördel gå igenom kurskatalogen för att skapa sig en uppfattning om vad man vill läsa, viktigt att kolla vilka dagar kurserna går så man inte dubbelbokar sig.
Väl på plats i Frankfurt var mottagandet av oss utbytesstudenter välorganiserat, vi var närmare 100 personer på kandidat- eller masternivå som hade två introdagar följt av sociala aktiviteter. Jag rekommenderar starkt att delta på dessa då det är ett utmärkt tillfälle att träffa nya vänner. Frankfurt School hade även många föreningar som man kunde engagera sig inom. Universitetets lokaler var väldigt moderna och på Campus fanns en bra lunchrestaurang och cafeteria där en lunch kostade mellan 4 – 7 euro och en kaffe 1,2 euro (halva priset jämfört med Ekonomikum).
Terminen var uppdelad i två delar med en tentamensperiod i slutet av respektive halva och till skillnad från Uppsala läser man 2–3 kurser parallellt. I princip alla kurser motsvarar 6 ECTS vilket innebär att man behöver välja 5 kurser för att tillgodoräkna sig 30 ECTS/HP. Under första halvan läste jag ”Risk Management” och ”Trading & Sales”, och under andra halvan ”Accounting and Capital Markets”, ”Financial Markets” och ”Monetary Theory & Policy”. På varje kurs var vi cirka 20 – 40 studenter i mindre klassrum vilket möjliggjorde en hög grad av interaktion mellan studenter och lärare. Det var högt i tak och fanns goda möjligheter att ställa frågor om det var något man inte förstod. Jag upplevde att aktiva föreläsningar i mindre grupper gjorde det enklare att ta åt sig den nya informationen. Själva svårighetsgraden på undervisningens innehåll skulle jag säga var lite högre i Frankfurt jämfört med UU. Däremot var examinationer och rättningen av dessa något mildare än UU så i det stora hela krävs en liknande arbetsinsats. Om jag hade fått välja kurser på nytt hade jag valt att läsa tre kurser under första halvan av terminen och två under den andra halvan för att ha mer tid åt resor och andra aktiviteter under slutet av terminen.

En kortare beskrivning av de kurserna jag läste:

  • Risk Management (6 ECTS) 5/5

- En kurs som till stor del handlar om hur bankers balansräkningar är uppbyggda och hur de nya regleringarna efter finanskrisen 2008 har påverkat bankernas risktagande och kapitalkrav. Jag tyckte kursen var otroligt intressant och lärorik, den kursansvariga läraren har gedigen erfarenhet inom området efter att ha jobbat på både Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden. Kursen examinerades till 25% av en presentation och 75% av en tentamen.

  • Trading & Sales (6 ECTS) 3/5

- Kursen syftade till att ge en övergripande bild över vilka finansiella instrument som handlas på olika typer av marknader. En stor del av kursen byggde även på studentledda presentationer. Kursen examinerades på presentationen, en enskild uppsats och muntligt deltagande, dvs ingen skriftlig examen. Detta var den enda kursen jag inte var helt nöjd med då jag saknade fördjupning.

  • Accounting & Capital Markets (6 ECTS) 4/5

- En kurs inom redovisning med fokus på IFRS. Som jag har förstått det kan kursen liknas vid Externredovisningen på UU. Kursen examinerades till 25% av en presentation och 75% till en skriftlig examen.

  • Financial Markets (6 ECTS) 5/5

- Kursen skulle kunna beskrivas som en fortsättningskurs på finansieringskursen på UU, där man går in djupare i både beräkningarna och den bakomliggande teorin. Kursen examinerades till 100% av en tentamen i slutet.

  • Monetary Theory & Policy (6 ECTS) 5/5

- En kurs inom makroekonomi som fokuserade på centralbankspolitik och deras verktyg för att stimulera ekonomin. Efter kursen anser jag att man fick en bredare förståelse för det väldigt aktuella ämnet. Kursen examinerades till 100% av en tentamen i slutet.
• Om man är intresserad av att läsa tyska fanns även den möjligheten, allt från nybörjarnivå till en mer avancerad nivå, allt som 6 ECTS.


Boende och levnadskostnader

Jag löste boende via universitetet och bodde i en väldigt fräsch studentlägenhet på ”Yugo Alvarium” med eget badrum och kök. Jag betalade 700 euro i månaden för 22 kvadratmeter vilket kändes rimligt sett till vad andra betalade för liknande boenden. Kostnaderna för mat i butik och restaurang var aningen billigare än i Sverige men öl och vin – betydligt billigare. Kollektivtrafiken i staden var väldigt utbredd och effektiv, det gick att ta sig i princip vart som helst på 15 – 20 minuter. Under terminen tog jag utökat CSN och det hade gått att klara sig på
det men om man vill passa på att upptäcka lokala restauranger samt resa runt i Tyskland och Europa skulle jag rekommendera att spara en del inför.

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med min utbytestermin i Frankfurt men om man är ute efter att bo i en liten mysig stad finns det bättre alternativ. Den största anledningen till min positiva upplevelse var skolan och undervisningen. Jag skulle i första hand rekommendera Frankfurt School of Finance & Management till de som är intresserade av att fördjupa sig inom bank och finans. En annan fördel är att det ligger centralt i Europa vilket gjorde det smidigt att resa till andra städer med både flyg och tåg.

Vt17

Jag har precis kommit hem från mitt utbyte vid Frankfurt School of Finance & Management i Frankfurt am Main. Frankfurt School är en Business School som sammankopplar relevanta kurser med bankvärlden som dominerar i Frankfurt. Min utbytestermin var min fjärde termin, dock låg mina klasskamrater på sin sjätte termin vilket gjorde att jag ständigt fick plugga lite hårdare än alla andra för att hålla samma nivå. Jag valde att läsa tre kurser som jag kände var relevanta för mig och som skulle ge mig en utmaning

  • Corporate Finance, Trading & Sales
  • Money & Banking

samt två kurser som jag kunde ta en mer passiv roll i

  • Live long & Prosper
  • Applied Persuasion & Event Management

Detta val av kurser gav mig en bra balans i studierna. Största skillnaderna att läsa i Frankfurt gentemot Campus Gotland var att Frankfurt School är en Business School, när Campus Gotland är ett Liberal Arts campus. Detta samt de geografiska skillnaderna gjorde mitt utbyte speciellt. Frankfurt är Europas ”Banking Hub” vilket möjliggör för ett starkt samarbete med storbankerna i utbildningen. Många studiebesök och gästföreläsare gjorde undervisningen ”verklig” på ett sätt som saknas vid Campus Gotland.

Självklart blev jag och de andra utbytesstudenterna väl mottagna i Frankfurt, dock var det svårt för oss utbytesstudenter att komma in bland de tyska studenterna, vilket ledde till att utbytesstudenterna mest umgicks med varandra, vilket är tråkigt.

Levnadskostnaderna i Frankfurt är märkbart lägre än i Sverige, förutom hyran som är ungefär samma. Frankfurt School erbjuder många resor runtom i Europa vilka är väldigt lättillgängliga tack vare Frankfurts geografiska läge. Att åka buss till Frankrike eller andra storstäder i Tyskland och Europa kostar inte mer än 100-300 kr. Väldigt prisvärt!

Som helhet är jag väldigt nöjd med mitt utbyte, och jag har verkligen lärt mig väldigt mycket! Väldigt bra kurser med stark förankring i bankväsendet! Skolan är väldigt framgångsrik och jag rekommenderar alla att söka utbyte i Frankfurt vid Frankfurt School of Finance & Management. 


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-08-30