Reseberättelser Maastricht Ht

Ht22

Kurser

En termin består av tre perioder (1–3 under hösten och 4–6 under våren) där man läser två kurser á 6.5 HP/ECTS samtidigt under dem två första perioderna och en kurs, som de kallar skills course, under den sista perioden. Urvalsprocessen är ganska simpel och du kommer få en bra guide per mail så fort du blir antagen. Viktigt att hålla koll på sista registreringsdatum bara då de är väldigt byråkratiska i Nederländerna och det är mer eller mindre omöjligt att ändra sin ansökan efter sista registreringsdag. 

Om du inte läst detta tidigare så är upplägget på kurserna helt annorlunda jämfört med i Uppsala då Maastricht University använder något som kallas Problem Based Learning (PBL). Detta innebär att man oftast inte har någon föreläsning (bortsett från introduktionsföreläsning) utan istället består kurserna av 2 seminarium/tutorials i veckan per kurs. Dessa seminarium leds av 2–4 studenter som lägger upp ett interaktivt seminarium om 2 timmar där alla studenter fått artiklar/kapitel att läsa innan. Kurserna avslutas sedan med en inlämningsuppgift eller en salstentamen. 

Jag läste följande kurser:

 • Managerial Finance and Accounting (ECB2165) - Kandidatkurs år 2 som består av ett fåtal föreläsningar samt 2 tutorials per vecka men däremot sätts betyget enbart utifrån en multiple choice tentamen i slutet av kursen. Kursen består av två delar, management accounting (MA) och finance. MA delen är inte något jag stött på i Sverige tidigare och var väldigt intressant förutsatt att man gillar redovisning. Skillnaden mot tidigare kurser jag läst är att denna enbart fokuserar på internredovisning. Finansdelen var väldigt grundläggande förutsatt att man läst lite om CAPM/Miller & Modigliani etc. under tidigare kurser.
 • Crisis Management in Organizations (EC2100) - Kandidatkurs år 3 som består av två tutorials per vecka och sedan en avslutande individuell inlämningsuppgift. Inför varje tutorial fick man två-tre vetenskapliga artiklar om krishantering och sedan användes ett case om en kris under varje tutorial (Boston Marathon bombing, Thailand rescue case, Costaconcardia etc.) där tanken är att man ska relatera litteraturen till kriserna och sedan till organisationer/företagsekonomi. Annorlunda kurs men väldigt rolig. Betyget sätts dels utifrån delaktigheten i tutorials, hur man ledde tutorials (facilitation) samt den sista, individuella, inlämningsuppgiften.
 • Knowledge Management (EBC2039) - Kandidatkurs år 3 med två tutorials per vecka samt en avslutande hemtentamen. Enkelt förklarat handlar kursen om hur kunskap skapas i en organisation och hur man bevarar kunskapen inom organisationen. Något upprepande men ändå intressant då detta inte är något jag stött på tidigare i Sverige. Betygen sätts utifrån delaktighet i tutorials, facilitation samt hemtentamen.
 • Global Supply Chain Management (EBC2030) - Kandidatkurs år 2 som består av två tutorials per vecka samt en avslutande gruppuppgift. Kursens namn säger mycket om vad kursen handlar om. Kursen i sig var väldigt enkel men inte särskilt intressant. D.v.s. rekommenderas till den som vill ha en enkel kurs men inte till den som vill lära sig något användbart/relevant (de flesta jag pratat med som läst kursen är av samma uppfattning). Betyget sätts utifrån delaktighet, facilitation, en gruppuppgift samt tre olika quiz som görs löpande under kursen. Dessa quiz består av 10 multiple choice frågor utifrån litteraturen (enbart vetenskapliga artiklar). 
 • Skills course: Managing Takeovers - Kursen börjar imorgon så jag kan tyvärr inte ge mer information än vad som ges under kursinformation på ansökningssidan. Vad jag förstår så består kursen av två tutorials samt tre inlämningsuppgifter. 

Studier

Som tidigare nämnt använder Maastricht University sig av PBL. Även om en lärare (ofta en masterstudent eller PhD student – likt amanuenser vi har vid UU) är delaktig vid varje tutorial (seminarium) så är denne väldigt passiv och de studenter som har facilitation ansvarar för att man fyller två timmar med interaktivt lärande, som oftast också betygssätts. Detta gör att man, i alla fall jag, alltid läste alla läsanvisningar inför varje tutorial då man vill vara förberedd. Man måste vara delaktig och beredd på att svara på frågor, diskutera, eventuellt debattera då betyget också oftast sätts utifrån detta. En nackdel med detta upplägg är dels att man måste läsa mer än i Uppsala samt att det är svårt att ta anteckningar vilken kan vara något negativt vid tentaplugget. Överlag är jag väldigt nöjd med samtliga lärare och studenter överlag vid MU är väldigt ambitiösa vilket gör att det oftast är lärorika tutorials.

Vad gäller examinationsformer så har jag skrivit en salstenta, en hemtenta, en individuell- och gruppuppgift. Överlag skulle jag säga att svårighetsgraden är snarlik med den i Uppsala. Skillnaden är att MU ofta använder multiple choice tentor samt att de ofta är kortare (2-3 timmar). 

Det finns oftast gott om studieplatser på campus alternativt vid två olika bibliotek. En skillnad mot Uppsala är att man alltid måste boka tid för att få en studieplats i universitetsbiblioteket via bibliotekets hemsida. Detta gör att det kan vara svårt att få plats under tentaperioder då man enbart kan boka en tid á 5 timmar åt gången. Däremot finns det väldigt många klassrum på campus så vi satt ofta i ett tomt klassrum och pluggade. 

Mottagande

Inför varje termin så genomförs två introduktioner – Inkom samt ESN Welcome week. Inkom är för alla nya studenter men består nästan enbart av heltidsstudenter vid universitetet (d.v.s. inte utbytesstudenter). Jag deltog under båda och om jag skulle göra om det skulle jag inte delta i Inkom (kostar cirka 50 euro) men definitivt under ESN welcome week. Under ESNs introduktion kommer du träffa de flesta utbytesstudenter och är verkligen något jag rekommenderar. Introduktionen i sig är snarlik den i Uppsala (pubrundor, karaoke, temakvällar, bowling, bio etc.). Anledningen till att jag inte rekommenderar Inkom är för att de allra flesta utbytesstudenter enbart umgås med andra utbytesstudenter och jag personligen hade ingen kontakt överhuvudtaget med min Inkom grupp efter den introduktionen även om vi hade kul tillsammans. Bortsett från dessa två introduktioner så anordnar även universitetet två officiella introduktionsdagar där de visar skolan, går igenom PBL, rundtur på stan etc. och är väl inget särskilt egentligen men är obligatorisk.

Delta under ESN welcome week och var så extrovert du kan under de 2–3 första veckorna och delta i så mycket evenemang, aktiviteter etc. du kan så kommer din utbytestermin bli bra!

Boende

Boendesituation i Maastricht är väldigt ansträngd och universitetet själv beskriver det som en ”extreme housing shortage” vilket gör att det var svårt att få boende. Mitt tips är att försöka få ett boende via Maastricht Housing (universitetets officiella hyresvärd) som erbjuder studentlägenheter över hela staden. Själv bodde jag på UM Guesthouse som är ett gammalt sjukhus (en del fortfarande aktiv) som byggts om till studentkorridorer. Boendestandarden är väldigt låg (det ser verkligen ut som sjukhusrum med gamla möbler) och relativt dyrt då hyran ligger på 600–800 euro per månad. Trots detta skulle jag ändå rekommendera dig att söka ett rum här då hundratals utbytesstudenter bor här och det oftast arrangeras förfester etc. här så man har sällan tråkigt. Byggnaden är uppdelad i P-building och C-building där den förstnämnde inte har någon commonarea (gemensamt TV-/soffrum) vilket gör att jag rekommenderar C-building. Jag bor i P-building och har tyvärr inte jättebra kontakt med mina grannar då det är lite svårare att umgås jämfört med de i C-building. 

I övrigt känner jag några som bor på Volksplein via Maastricht housing. Detta är en mindre byggnad med cirka 60–80 utbytesstudenter som också bor i korridor. Det finns även massvis med Facebook grupper för lägenhetsuthyrning men där kan det vara svårt att få boende då hyresvärdarna ofta vill ha holländare och kvinnliga boenden. Det förekommer även väldigt många scammers via dessa grupper så var väldigt försiktig om du söker lägenhet via dessa grupper och betala aldrig något innan du fått nyckeln/skrivit kontrakt.  

Jag rekommenderar:

 • Sök så fort som möjligt! Oftast finns det lägenheter via Maastricht Housing i början (precis när du fått antagningsbesked) så gör inte som jag och avvakta med att söka. Jag väntade till början av juni (fick besked i april) och då fanns inga lägenheter alls tillgängliga. Detta gjorde att jag fick skriva till över 500 personer/företag innan jag av ren tur fick ett rum via Maastricht Housing på UM Guesthouse. - Varnar dock för att levnadsstandarden i UM Guesthouse är låg med gamla möbler, dåliga sängar och ganska äckliga gemensamma toaletter/duschar. Däremot är det tyvärr inte bättre vid de andra studentlägenheterna jag varit vid.
 • Sök antingen Volksplein eller UM Guesthouse. Om du väljer Guesthouse – försök att få ett rum i C-Building.
 • Sök först och främst via Maastricht Housing eller andra företag – det förekommer oerhört många scammers via Facebooksidorna.

Ekonomi

Generellt så är priserna snarlika de i Sverige med två stora skillnader – alkoholen är mycket billigare och hyran är mycket dyrare. Min hyra låg på 600 euro och delade jag på ett rum med en kille från Kanada. Vi delade alltså på cirka 26 kvm och sov 2 meter från varandra men fick ändå betala 600 euro/person. Om man är sparsam så räcker studiemedlen- och Erasmus stipendiet utan tvekan. Om man däremot är som jag och inte särskilt sparsam så räcker dessa pengar inte.

Fritid

För de som är intresserade så arrangerar ESN och andra studentorganisationer ofta evenemang – allt ifrån bio/bowling till temafester. Värt att notera är att utelivet är lite annorlunda jämfört med Sverige då de finns en stor nattklubb (Complex – väldigt bra) och flera mindre nattklubbar (Clinique, Cavo, The Loft etc.) som inte riktigt håller Uppsala-standard. Däremot finns det väldigt många barer och uteserveringarna är ofta fulla oavsett veckodag. Populära barer bland utbytesstudenter är Peter’s, Café Forum och Shamrocks. 
I övrigt finns det lika mycket att göra här som i Uppsala. Själv spelade jag mycket tennis (finns en bana man får låna gratis vid UM Guesthouse), Padel (finns förvånansvärt många banor), gymmade (finns många bra gym, själv gick jag på Basic-Fit) och var på diverse studentevent. 

Övrigt

Övriga tips:

 • Ordna cykel! Det är mer eller mindre omöjligt att leva i Maastricht utan cykel då det varken finns elsparkcyklar att låna eller Uber/Bolt att boka. En del köper cyklar via Facebook Marketplace men dessa är oftast väldigt överprisade, dålig kvalité och dessutom ofta stulna. Har också märkt att de av mina kompisar som köpt cyklar har problem att sälja dessa nu när det är dags att åka hem, d.v.s. ingen vill köpa dem. Därför rekommenderar jag SwapFlets som de flesta använder. Detta går ut på att man betalar cirka 20 euro/månad (+ en engångsavgift på cirka 25 euro) för att få låna en cykel som är av okej kvalité. Skulle cykeln bli stulen så behöver man ”bara” betala 40 euro och behöver alltså inte vara rädd för att det ska bli jättedyrt om det skulle hända. Viktigt att låsa båda låsen dock då de kräver att se nyckeln om man skulle bli av med cykeln.
 • Se tips om boende under boendedelen – sök så fort du vet att du ska åka och undvik scammers.
 • Inför urvalsprocessen skickar skolan med en PDF som anger vilka kurser som inte har salstentamen. Dessa är att rekommendera i period 2 eftersom du behöver åka tillbaka till Maastricht för omtentamen om du skulle skriva en tenta i denna period och inte få godkänt.

Helhetsintryck

Maastricht är en gammal, fin och väldigt mysig stad. Upplägget på studierna skiljer sig från Uppsala genom att Maastricht använder PBL men jag skulle ändå säga att nivån är snarlik. Skillnaden är att jag har läst något mer här eftersom jag vill vara förberedd inför tutorials. Vet dock andra utbytesstudenter som klarat sig galant utan att läsa lika mycket. Utelivet är relativt likt Uppsala bortsett från att det är mycket mer populärt med barer snarare än klubbar även om de klubbar som finns är bra. Något som varit roligt är att MU är ett väldigt internationellt universitet så man har stött på många olika kulturer, både utbytesstudenter och heltidsstudenter. 

Universiteit Maastricht Ht21

Jag läste dessa kurser:

 • EBC2172 Diversity in Entrepreneurship
 • EBC1200 Crisis Management in Organisations
 • EBC2147 Global Supply Chain Management
 • EBC2030 Social & Environmental Entrepreneurship

Alla kurser va riktigt roliga och ingenting jag läst vid UU. Jag gillade speciellt Crisis Management och Global Supply Chain, där fick vi riktiga case varje vecka som vi skulle diskutera och lösa. Där va det teori men man vi se hur man kunde använda den i verkligheten vilket va kul!

Studier

Den största skillnaden är att det inte är föreläsningar. Man går 2 kurser parallellt och hade totalt 4 lektioner i veckan. Vi va uppdelade i grupper och var ca 10–15 personer på lektionerna och tills det här skulle alla läsa på och vara förberedda för att kunna diskutera veckans ämne. Det var även vi elever som turades om att vara lärare och lägga upp lektionerna och fokus va på att få gruppen att diskutera ämnet så mycket och så djupt som möjligt. hur man la upp lektionen och metoderna man använde för att få igång diskussioner och hur väl gruppen diskuterade va en stor del av ens betyget sen. Det här gjorde att man alltid måste vara förberedd eftersom man alltid behövde delta i olika övningar vilket tog tid. Det är ca 3–4 vetenskapliga artiklar som ska läsas igenom till varje lektion men jag lärde mig sålla och läsa snabbare när jag blev mer van.

Kurserna jag valde hade inte tenta i slutet av perioden utan de hade att vi skulle skriva antingen individuella eller gruppuppsatser vilket gjorde att jag kunde göra klar mina uppgifter innan tenta veckan började och passa på att resa lite extra den veckan vilket var otroligt skönt att få en liten paus. 

Lärarna säger inte så mycket på lektionerna, dom sitter mest i bakgrunden och lyssnar på konversationerna och bedömer. Men eftersom att grupperna är så mycket mindre vid SBE så är det ju lättare att prata med eller ställa frågor till läraren jämför med 250 person i en föreläsningssal vid UU.

Studierna är absolut inte svåra men det är tidkrävande att förbereda sig inför alla lektioner. Så skulle säga att svårighetsgraden på kurserna jag gick är lägre än Uppsala men mer tidkrävande.

Boende

Jag bodde i UM-Guesthouse som enbart va till för korttidsboende så där bodde nästan bara utbytesstudenter, vilket var väldigt roligt. Det ligger nära skolan och ganska nära stan också så det tog inte länge att cykla till ställen. Det är korridorer och den jag bodde i var vi 17 stycken som delade på kök, dusch och toalett. Det kommer folk och städer dom allmänna utrymmena varje dag så det funkade bra och hölls relativt rent.

Va försiktiga om du tänker hyra privat för det finns tyvärr många som försöker lura en.

Ekonomi

Eftersom att jag försökte resa ganska mycket så gick det en hel del pengar för mig men det var det verkligen värt. Eftersom jag åkte via Erasmus fick man även stipendium som räckte långt.

Det var ganska dyrt att bo där, jag betalda ca 650 € per månad för ett rum på ca 15 kvm men eftersom jag träffade flera av mina vänner genom boendet så va det värt det.

Fritid

Det anordnades en välkomstvecka för alla studenter ca 1 vecka föra skolan drog igång men jag hade inte möjlighet att fara på den. Dom jag lärde känna hade deltagit och dom var väldigt nöjda med den.

Följ ESN Maastrich på Instagram, dom hade flera aktiviteter varje vecka som man kunde följa med på. Det anordnades också resor till t.ex. München och Prag som jag kan rekommendera. Det var riktigt kul!! Det finns en träningsanläggning: UM-Sports, som har allt, vanligt gym, gruppträningar, basket, badminton o.s.v. som är väldigt förmånligt (ca 50 € för en termin). Den enda nackdelen var att det var ganska långt borta från stan. Från där jag bodde tog det ca 15–20 min att cykla enkel väg. Det finns flera bra gym som mina vänner gick på som va närmare men jag hörde om det efter jag hade signat upp mig på UM-sport redan.

Jag och mina vänner va ofta ute på barer och i parker och tog ett glas öl som är väldigt billigt där nere. Det finns bara 1 vanlig klubb och en studentklubb i staden men det räckte ganska bra tyckte jag. På helgerna försökte vi resa så mycket som möjligt och det finns en massa bra tågförbindelser till hela Europa så man lätt kan fara på weekends till olika platser. Det tar ca 2,5 h till Amsterdam och ca 3,5 h till Paris.

Helhetsintryck

Fast Maastricht inte var mitt första handsval är jag väldigt glad att jag for dit. Skolan är ganska krävande men jag har lärt mig mycket och alla resor jag gjort under tiden är oförglömliga!

Tips 

Passa på att res så mycket du bara kan och vill, tågbiljetterna är relativt billiga och det tar inte många timmar att ta sig någonstans eftersom att allt är ganska nära. Äta lunch på Cato-by-Cato (finns på Instagram) där en lunch kostar 4,5 € och lagar så god mad + att det ligger nära biblioteket i stan!

Det anordnas flera evenemang i staden som är roliga att gå på t.ex. öl festival, julmarknader och musikfestivaler. När jag var det nere var det flera stora DJ’s (t.ex. Lost Frequencies) som hade spelningar på klubben som finns där nere, Complex, som bara kostade ca 200 kr som va riktigt kul att gå på!

Ht21-2

Höstterminen 2021 studerade jag min sjätte och sista termin av min ekonomiekandidat som utbytesstudent på Maastricht University. Efter att ha avslutat min uppsatts i nationalekonomi under våren på T5 hade jag bara 30 HP valfria kurser kvar. Jag valde att spendera dessa studerandes företagsekonomi på School of Business and Economics (SBE) på Maastricht University (MU).

Studierna

Först och främst var studierna i Maastricht annorlunda från det jag var van vid i Uppsala. MU tillämpar ett lite annorlunda studieupplägg som betonar studenternas aktiva deltagande. All undervisning sker i små klasser av ungefär 15 studenter där undervisningen ofta leds av studenterna själva, istället för en lärare. Detta betydde att jag nästan alltid förväntades förbereda mig till varje lektion, många grupparbeten och obligatorisk närvaro på alla lektioner. Som utbytesstudent är fördelen att en får möjlighet att träffa många andra studenter i grupparbeten medan en nackdel är att det blir svårare att resa ifall du inte får missa några lektioner. Överlag skulle jag även säga att studierna på SBE i sin helhet tar mer tid än det gör hemma i Uppsala vilket kan vara värt att notera i sitt utbytesval.

Kurserna

Kurserna jag läste var en blandning av andra- och tredjeårskurser. Ansökningen till kurserna sker enklast innan terminen börjar. Under en termin läses två parallella kurser av 6,5 HP samtidigt under två perioder. Utöver detta så läses en kurs på 4 HP med mer praktiska inslag sista två veckorna. Detta var kurserna jag läste:

 • EBC2059 Management Accounting (6.5hp)
 • EBC2060 Digitalization and Organizations (6.5hp)
 • EBC2056 Intermediate Financial Accounting (6.5hp)
 • EBC2021 Global Business (6.5hp)
 • EBS2001 Quantitative Methods III (4hp)

Tips vid ansökning till kurserna är att fundera över vilka förkunskaper som rekommenderas och vilka du själv har. För mig var redovisningskurser lite tuffa men det gick i slutändan. Om du söker en lite lugnare kurs rekommenderar jag Global Business vilket var en trevlig kurs utan sluttentamen som blev ett bra komplement till den mer matiga Intermediate Financial Accounting som jag läste samtidigt. Det går att se hur tidigare studenter betygsätter varje kurs i samband med kursvalet.

Mottagande

Det fanns flera olika möjligheter att integrera sig med staden och studentlivet i början. En vecka innan terminen starta arrangedes en insparksvecka för alla nya studenter, något jag dock inte insåg förens en vecka efter studierna börjat. Men efter att ha missat första insparksveckan arrangerades även insparks för utbytesstudenter av Erasmus Student Network, vilket var en bra möjlighet att lära känna folk. Jag rekommenderar att söka upp relevanta facebook grupper och gå med i whatsapp grupper i början av terminen för att lista ut vad som händer.

Boende

I de flesta holländska studentstäder råder det bostadsbrist så hade därför rekommenderat alla som planerar att studera i Maastricht är att försöka lösa boende tidigt. Mitt tips är att söka via universitets hemsida där exempelvis ”UM Guesthouse” är en kandidat där man får bo med många andra utbytesstudenter i korridorer. Mitt andra tips är Stu-we, vilka jag själv hittade boende via, som lägger ut boendeannonser på Facebook. Generellt skulle jag säga att studentboenden i Maastricht kommer vara att vara dyrare och lite sämre än vad jag upplevt i Uppsala.

Ekonomi

Levnadskostnaderna i Maastricht liknar de i Sverige. Boende är generellt dyrare medan resten är liknande, alternativt lite billigare. Min hyra var ungefär 5000 i månaden för ett korridors rum, vilket var mindre än de flesta jag träffade. Dock försökte jag resa så mycket som förutsättningar tillät vilket såklart ökade kostnaderna. Jag tog fullt CSN, merkostnadslån, Erasmus bidrag och jobbade även digitalt några timmar i veckan, summan av detta räckte väl för mig.

Fritid

Under terminen arrangerades olika aktiviteter av studentföreningar. Mest relevant för utbytesstudenter var Erasmus Student Network där jag deltog olika events i Maastricht men även, exempelvis, åkte till München för Oktoberfest tillsammans med. Det finns även ett universitetsgym där det går att träna och spela en hel del olika sporter. En höjdpunkt för mig var möjligheten att resa runt på grund av stadens centrala läge i västra Europa. 3 timmars tågresa åt lite olika håll kan ta en till exempelvis Amsterdam, Bryssel, Paris och (ish) London.

Helhetsintryck

Avslutningsvis, mitt helhetsintryck av Maastricht. Staden är inte radikalt annorlunda än Uppsala på så sätt att båda är ganska små städer med stora universitet och relativt lika kulturer. Maastricht University är ett bra och relativt gott ansätt universitet, vilket betyder att en kan lära sig mycket med det avspeglar sig också i arbetsbördan. Staden ligger väldigt fördelaktigt till för en som vill resa runt i västra Europa, men det annorlunda studieupplägget och den obligatoriska närvaron försvårar något. Staden och universitet har en väldigt internationell stämning där många studenter kommer från utanför Nederländerna både som utbytesstudenter och som ”permanenta” studenter vilket ger goda möjligheter att lära känna folk från alla möjliga ställen!

Ht21-3

Jag åkte på mitt utbyte HT21 till Maastricht University. Där läste jag kurser i:

 • Business and Politics in Europe
 • Entrepreneurship: Theory and Practice
 • Behavioural Economics
 • Global Supply Chain Management
 • Country Risk Analysis

Då jag studerar nationalekonomi som inriktning i vanliga fall valde jag att läsa denna termin som biämne, och därför var då det viktiga för mig i valet av kurser att de verkade vara intressanta och inte överlappar med andra kurser i Uppsala, innehållsmässigt. Kurserna kan du välja i juli, och då för hela terminen, men du kan ändra det under terminen (med vissa deadlines) för kurser som börjar senare. Dessa kurser väljs online via Maastrichts studentportal, men det får du bra information om. Du får de kurser som du vill läsa, eller det kanske finns vissa special fall men de flesta får de kurser de vill ha. Arbetsbördan är större i Maastricht, i alla fall under terminen, än i Uppsala, så det är någonting att tänka på när man väljer kurser.

Studier

Hur studierna är upplagda i Maastricht skiljer sig drastiskt från hur de är upplagda i Uppsala. Jag kan exempelvis räkna de föreläsningar som jag hade under terminen på en hand. Undervisningen i Maastricht är uppbyggda på så kallade tutorials, dessa kan liknas vid seminarium, som leds av studenterna själva.  Inför dessa tutorials behöver du förbereda dig genom att läsa artiklar och förbereda själva tutorialen om du är diskussionsledare. Du kan få betyg på både ditt deltagande, och när du leder diskussionen, men det beror lite på kursen. Detta gör att arbetsbördan kan bli rätt utspridd, och att du därför känner att det alltid är väldigt mycket som behöver göras. Dock så underlättar det för att plugga för tentor, och att skriva uppsatser. Genom att kurserna är i mindre grupper än i Uppsala och att en tutor (lärare) finns med vid varje tutorial så upplevde jag att man hade en bättre relation med läraren, som ofta var väldigt engagerade och kunniga.

Jag tycker att systemet med tutorials fungerar väldigt bra för vissa kurser, och inte alls bra för andra kurser. Jag läste exempelvis en kurs som kallas Business and Politics in Europe, här fungerar systemet bra genom att det fanns mycket att diskutera om hur koncept kan appliceras på EU, vilka exempel som finns och så vidare, och gjorde att lektionerna blev mycket mer intressanta. Jag läste också en kurs i Behavioural Economics som i princip bara var att räkna på beteendeekonomiska koncept. Här gick tutorials ut på att dela med sig av hur man har löst uppgiften (som du då ska ha gjort innan), men jag tyckte att det fungerade lite sämre om man inte är van med systemet. Ibland kan det bli lite påskyndat och om man då inte har förstått en uppgift så blir det svårare att lära sig sedan. Här tror jag att det handlar mycket om att vara van med systemet, och då blir det svårare som utbytesstudent. Därför rekommenderar jag att vara noggrann med de kursval man gör, för att se till att du inte ökar på din egen arbetsbörda, som redan är rätt hög. Om det står i kurskatalogen att kursen är svår, är den verkligen det.

Gällande examinationer så hade jag flest kurser som examinerades med uppsatser och grupparbeten. Dessa var rätt klara med vad man ska göra och fungerar ofta bra. Jag hade en salstenta som skrivs i en mässhall med en massa andra. Det var en tenta på två timmar, så det var en mer intensiv tenta än vad jag har upplevt de i Uppsala. Jag föredrog definitivt uppsatserna.

Mottagande

Jag tyckte att mottagandet för utbytesstudenter var bra. Universitetet anordnade några obligatoriska introduktionsdagar som gav en bra grund för hur undervisningen skulle gå till. Men för att verkligen skaffa kompisar så var introduktionsveckan via ESN Maastricht bäst. De erbjöd middagar, guidade turer i Maastricht och andra aktiviteter för utbytesstudenter. Det gav en bra grund för att skaffa vänner. Det fanns mycket att göra, vilket gjorde att dagarna innan skolan började flöt på. Jag upplevde även att de fanns många resurser som svarade på frågor för att underlätta ens första tid i Maastricht, och den information man fick var oftast tillräcklig.

Boende

Jag bodde i korridor vid UM Guesthouse. Det är ett boende via universitetet, och många hittar sitt boende via Maastrichthousing.com (där dessa korridorsrum hyrs ut). Jag bodde i korridor med eget rum, delat kök, vardagsrum och dusch. Mitt rum var 8 kvm och var ett av de billigaste alternativen, om man inte ville dela rum med någon annan. För detta rum betalade jag under en månad ca 6000 kr. Att bo i UM Guesthouse är dyrt, speciellt med tanke på att de delade utrymmena inte alltid är i det bästa skicket. Dock så är det en stor brist på bostäder i Maastricht, större än i Uppsala. Att stöta på någon som hade stora problem med att hitta en bostad var inte alls ovanligt. Det kan då vara svårt att få tag i någonting som är billigare som utbytesstudent, då konkurrensen är otroligt hög och det finns alltid en risk för bedragare. Det finns mycket som kan vara orosmoment när man ska iväg på ett utbyte, och då tyckte jag att det var skönt att betala lite mer och slippa den oron. Korridorsrummen som erbjuds via UM Guesthouse tar dock slut fort (speciellt de privata rummen) så man behöver vara ute i god tid (jag bokade mitt rum i princip så fort jag visste att jag hade fått en plats i Maastricht).

Jag gillade min tid vid UM Guesthouse. Nog för att köket och så kanske inte var av den högsta standarden, tyckte jag det var skönt att ha människor omkring mig. Många av mina närmsta vänner under mitt utbyte var från min korridor, och det var ovärderligt. Så även om det var lite dyrt, så var det definitivt värt det att bo i UM Guesthouse. Men det viktigaste är att vara ute i god tid med att fixa bostad, och maastrichthousing.com är ett bra ställe att börja på.

Ekonomi

Nederländerna är hyfsat likt Sverige när det gäller prisnivån, dock lite billigare. Detta märks främst genom priserna på alkohol, det är mycket billigare än i Sverige. Du kan få ett glas vitt vin på restaurang för ungefär 50 kr, och det är ungefär vad en flaska billigt vin också kostar. Även priserna på tågbiljetter upplevde jag som billigare (Tips: Appen Trainline är bra för att få billigare tågresor). Detta gäller även tågbiljetter runt om i Europa. Jag upplevde att CSN räckte rätt bra för mina utgifter, speciellt med det extra tillskottet från Erasmus stipendiet. Nu åkte jag inte heller på så många resor under min tid i Maastricht, utan jag åkte mest på dagsutflykter, så om man vill resa mer så kan lite extra pengar behövas.

Fritid

ESN Maastricht hade fortsatta event under hela terminen. Jag var bland annat på en pubrunda som var väldigt rolig och det finns även många andra event som sker i staden. ESN anordnar även gruppresor till olika ställen i Europa (bland annat München för Oktoberfest) som var väldigt uppskattade av de som åkte på dessa. Dessutom är Maastricht verkligen en studentstad så det finns alltid några som är på att göra något. Antingen att gå till någon pub, dra ihop en fest på guesthouse eller ta en fika. Jag upplevde aldrig att det fanns för lite att göra, snarare tvärtom då arbetsbördan i Maastricht kan vara rätt hög. Det finns alltid något att göra i Maastricht (i alla fall om du bara är där en termin) och jag upplevde att det alltid var någonting som pågick. Dessutom är Maastrichts läge med närhet till många delar av Europa perfekt för att åka på korta resor. Jag hann under min tid se Amsterdam, Bryssel och Antwerpen. Möjligheten att resa uppskattade jag verkligen, och jag hade nog gjort det mer om inte pandemin hade satt käppar i hjulet.

Helhetsintryck

Överlag så var mitt utbyte i Maastricht otroligt bra. Jag har fått vänner från flera ställen runt om i världen, fått testa på ett helt nytt sätt att plugga på och i allmänt haft en bra tid. Universitetet är otroligt internationellt och närheten till andra ställen i Europa gör att man får se mycket. Jag utvecklades otroligt mycket under min tid i Maastricht. Jag har utvecklat min problemlösningsförmåga och mitt självförtroende har blivit större. Det är otroligt roligt att åka på ett utbyte och ett minne för livet. Det är gemensamt för alla utbyten. Men jag rekommenderar verkligen att åka till Maastricht, just för att jag tycker att det är den perfekta blandningen av någonting nytt men inte för långt ifrån det man redan känner till.

Ht19

Jag var i Maastricht på mitt utbyte, det var inget av mina förstahandsval men jag är väldigt tacksam över att jag åkte hit, det har varit fantastiskt. Maastricht är en liten och gammal stad i södra Nederländerna, nära både Belgien och Tyskland. Det är en väldigt vacker, med dess arkitektur och äldre byggnader, med cykel kan du ta dig överallt på 10 minuter så inget busskort behövs.

Studentlivet är bra, studenterna är en stor del av stadens befolkning så det är alltid studenter som är ute och tar några öl eller festar. Eftersom det är en studentstad så är priserna väldigt låga när det kommer till alkoholen. Studentföreningen som tar emot utbytesstudenterna heter ISN, dom anordnar massor av event, även en bra introduktionsvecka med flera aktiviteter varje dag, så man känner sig välkommen.

Boende

Jag bodde i korridor, UM Guesthouse vilket är ett gammalt sjukhus som byggts om till studentbostäder, jag tror det är ca 700 studenter som bor här och vi bodde 12 personer i en korridor med egna rum men delar på kök, toalett och dusch. Det ingår städning på de gemensamma ytorna måndag till fredag. Jag var lite nervös innan eftersom jag inte visste om vilka jag skulle bo med, men allt funkade hur bra som helst. Man träffar massor av andra studenter från olika delar av världen, så det är väldigt enkelt att skaffa kompisar eftersom det nästan bara är utbytesstudenter som bor här. Det är 500 meter till ett mindre köpcentrum med två bra matbutiker, storleksmässigt är det som en ICA Kvantum. Även till Universitetet SBE är det ungefär 1 km. Det finns flera olika gym i närheten också. Prisnivån på boendet är ganska högt, ca 600€ i månaden, men det är svårt att hitta andra ställen att bo på, speciellt om man bara ska vara här några månader. Man ska också vara försiktig, eftersom det finns många som försöker lura studenter på handpenning. Då är det bekvämt med studentboende, det är mycket säkrare.

Skola

Universitetet är bra, upplägget skiljer sig lite från Uppsala, man läser fem kurser under en termin. Först två kurser under två månader parallellt, sen två till parallellt fram till julen, och i januari så läser man en mindre kurs under två till tre veckor. De använder sig av PBL – Problem Based Learning. Vilket dom anser är bra, man lär sig mycket mer än genom en vanlig föreläsning. Det är som seminarier, strukturen varierar mellan kurserna, men oftast sitter man i en grupp på tolv studenter och diskuterar litteraturen som man ska läsa innan mötet. Det är studenterna som håller i seminarierna, läraren sitter mest med för att se till att man håller sig till ämnet och hjälpa till om det behövs. De kurser jag läste var:

 • Period 1 Investment Analysis and Portfolio Management Business and Politics in Europe
 • Period 2 Financial Markets Financial Management and Policy
 • Period 3 Managing Takeovers

Kurserna har varit intressanta och lärorika, vissa kurser har antingen en skriftlig uppgift eller en tentamen i slutet av kursen, det kan vara smart att välja så att en av kurserna har en tentamen och den andra en inlämning, annars kan det bli stressigt med två tentor med någon dags mellanrum. Fördelen med kurser med skriftlig inlämning är att man kan planera bättre och kanske åka på en resa om man är klar tidigt.

Resor

Med tåg från Maastricht Station kan man ta sig till Amsterdam, Eindhoven, Haag och Rotterdam på ungefär två timmar. Perfekt att åka en weekend och det finns prisvärda hostell i alla städer. Vi åkte även till Oktoberfest, det var en resa som anordnades av en studentförening, det var ett av de roligaste eventen jag varit på, rekommenderas starkt! Det finns också bussresor till både Belgien och Tyskland. Vi åkte på en resa till Belgien som anordnas av ISN, lördag morgon till söndag kväll. Vi var i Antwerpen, Gent, Leuven och Brygge. Belgien är också väldigt underskattat, städerna har fin arkitektur och mycket historia.

Aktiviteter

Det finns massor att göra, träna fotboll, squash, dansa salsa eller boxning mm.

Prisnivå

Alkoholen är billig, en shot kostar mellan 1-3€, en öl 3€. I matbutiken är priserna lägre en i Sverige (ICA Maxi priser) även fast euron är hög (cirka10,8 SEK/€). Ett kilo färsk kycklingfilé kostar 7-8€.

Helhetsintryck

Jag tänkte väldigt mycket på vilket universitet jag skulle vilja åka till, det jag tycker är viktigast är att välja ett universitet där det finns mycket utbytesstudenter, så att man träffar mycket folk från olika delar av världen. Fördelen med en mindre stad är att studentlivet är bra, om man åker till större städer så lever man mer ett normalt liv. Sen har alla såklart olika preferenser. Det jag insåg var att när man är på utbyte handlar det som sagt inte vart man åker, det handlar mer om vilka personer du träffar. Det är det som gör hela utbytet till en fantastisk upplevelse, vilket mitt utbyte var. Så jag kan starkt rekommendera att plugga i Maastricht.

Tips

 • Jag bodde på: UM Guesthouse Brouwersweg 100
 • Bra gym Mac SportsClub/Gym
 • En tågbiljett från Maastricht till Amsterdam etc. kostar ca 27€, men man kan hitta tågbiljetter för ca 11 Euro på internet. Gäller ej under rusningstrafik, 6-8 på morgonen och 16-18.
 • Man kan flyga till Eindhoven eller Bryssel så blir restiden lite kortare, men om man är under 26 år kan man flyga med SAS ungdom, de flyger endast till Amsterdam och sen ta tåget till Maastricht, det är det billigaste alternativet. 

Ht18

Hej! Redan på gymnasiet ville jag åka på utbyte, men då hade jag ingen chans. På min femte och sjätte semester kunde jag äntligen uppfylla min dröm att plugga en eller två semester utomlands. På Maastricht läste jag fyra kurser:

 • Crisis Management in Organisations
 • Managing Learning & Development at the Workplace
 • Global Supply Chain Management
 • Social & Environmental Entrepreneurship

Studier

Den största skillnaden som jag skulle tänka mig, var ju att det fanns knappt några föreläsningar, utan bara tutorials två gånger om veckan per kurs. Annars, var nivån på uppgifterna (presentationer, projekt, essä skrivandet) ganska krävande, och därmed man fick läsa mycket för varje tutorial. Undervisningssystemet var helt annorlunda för att vi inte hade så många föreläsningar. Man fick dock många gruppuppgifter under semestern.

Nackdelen med deras system skulle ha varit just det att man inte hade föreläsningar, vilket ledde till att man fick läsa all litteratur som fanns. Fördelen var att man knöt kontakter och lärde känna många nya människor från olika delar av världen och skapa kontakter för livet!

När det kommer till lärarna, hade jag tur för att de alla var jätteduktiga i sitt jobb! Man fick mer motivation när man deltog deras lektioner. Relationen mellan lärare och student var bra, och man kunde gå fram och fråga hjälp, om det fanns några funderingar kring kurs. Därtill har man var sin grupp som stöder och hjälper varandra under hela kursen, men jag hade det inte på alla kurser som jag deltog. Jag valde att läsa kurser utan tentor, dessvärre kan jag inte säga mycket om tentorna. Mina kurser bestod av projekt, gruppuppgifter samt seminarium och individuella uppgifter.

Mottagande

Jag missade första veckan så därför jag kan inte säga mycket om detta. Men det fanns mycket evenemang under terminen, om man var nyfiken på sådant.

Boende

Jag betalade 3300 kr för 12 kvm och jag delade köket, badrummet och toan med två andra tjejer. Ifjol hittade jag annonsen på Facebook och sen åkte jag dit och fick rummet. Ekonomi: Prisnivån i Nederländerna är lägre än i Sverige. Sedan fick jag även Erasmus-stipendiet så jag klarade mig bra där.

Fritid

Det finns aktiviteter inom universitet hur mycket som helst allt från cheerleading till kickboxing. Jag köpte ett gym kort och då fick man tillgång på grupplektioner osv. Det kostade bara runt 500 kr för en semester.

Övrigt

Det finns massor av fina platser runt om kring! Ta flixbuss och åk till Paris eller gå på en camping resa i Luxemburg.

Helhetsintryck

Jag ska söka att göra master där så jag tror att detta säger hur mycket jag älskade att plugga där! Därför rekommenderar jag att göra ditt utbyte där för att du inte kommer att ångra dig. 


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-05-31