Reseberättelser HEC Montreal Ht

Ht22 - 2

Helhetsintryck

Jag är jättenöjd med min utbytestermin i Montréal och skulle rekommendera alla som vill få en smak av Nordamerika blandat med en känsla av Europa att åka dit!

Studier

Under sommaren fick man en Excelfil med samtliga kurser som man som utbytesstudent kunde läsa. I filen fanns dag och tid för när lektionerna skulle vara samt datum för finals och eventuell midterm. Med hjälp av kurskoderna kunde man via HECs hemsida söka reda på kursplanerna och bekanta sig med kursinnehållet av de kurser som lät intressanta. Jag använde sedan Excelfilen för att hålla reda på vilka kurser som skulle matcha med varandra och satt redo minuten kurserna släpptes för att få de jag ville ha. Jag lyckades välja så jag endast hade lektioner tisdag till torsdag. Under de tre första veckorna så har HEC även en ”add/drop period” när man kan gå på föreläsningar och känna av om man eventuellt vill byta. Jag bytte under den här perioden bort kurserna Trading on Financial Markets (20298A) på grund av att den kändes lite för köttig än vad jag ville ha samt Marketing Strategy Management (20109A) för jag hade en annan simuleringsbaserad kurs som jag upplevde roligare och lite lättare.

Nivån på skolan på HEC Montréal skulle jag säga är lägre än Uppsala rent kvalitetsmässigt men på grund av att man behöver läsa fem kurser samtidigt så blir det definitivt ett annat tempo än vad man är van vid. Nästan varje vecka hade man en presentation, läxa eller liknande som man behövde förbereda sig inför till skillnad från Uppsalas upplägg. Däremot upplevde jag det som relativt lätt att få bra betyg på tentor och inlämningar trots bristfällig förberedelse. Jag skulle också säga att HEC Montréal är mycket mer praktiskt lagd och förankrad i hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden, jämfört med Uppsala som är mer akademiskt lagd. Biblioteket var väldigt fräscht och många timmar spenderades där men satt även ibland i Concordia Universitys bibliotek som var lite närmare mitt boende.

Kurserna jag läste

 • Information Technologies in Organization (10701A)
  • Final, två gruppuppgifter, fem mindre quiz, simulation

En grundläggande kurs i hur IT påverkar och hjälper organisationer. Man fick bland annat lära sig Microsoft Access samt processmodellering. Vi körde även en logistiksimulering i grupp där man drev ett mejeriföretag och kontrollerade inköp, transport samt prissättning. Läraren jag hade (det fanns många olika grupper), hade kursen för första gången och han var väldigt hjälpsam. Han jobbar också som konsult på Deloitte så man fick en viss koppling till hur det ser ut i ”verkligheten” jämfört med det akademiska. Till ena gruppuppgiften skulle man utvärdera ett IT-verktyg samt göra en poster för att presentera denna, rekommenderar er att göra en poster på datorn som ni sedan skriver ut på campus istället för att göra den för hand. Den andra gruppuppgiften innebar att man skulle bygga en dashboard kopplad till simuleringen för att hjälpa en i ens beslut. Tentan var väldigt enkel och bestod av två skrivfrågor medan resten byggde på de quiz man gjort under terminen.

 • Building Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (21010A)
  • Final, två individuella inlämningar, en gruppuppgift

Kursen tar upp de möjligheter och svårigheter SMEs ställs inför, från startandet av företaget till drivandet. Läraren är entreprenör samt före detta stå-upp komiker så han var väldigt karismatisk och föreläsningarna var enkla att följa. Det var en ganska enkel kurs utan några speciella modeller eller liknande som man förväntades kunna. Istället ville han att man skulle förankra sina svar i tidigare erfarenheter och hur samhället ser ut idag. Gruppuppgiften bestod av att man skulle hitta en företagsledare att intervjua för att sedan identifiera företagets problemområde och rekommendera lösningar. Presentationen inför klassen spelades in och halva betyget sattes av företagsledaren så man förväntades tackla uppgiften som en konsult. En väldigt intressant och rolig kurs.

 • Risk Management (20202A)
  • Midterm, Final, en individuell inlämning

En ganska finanstung kurs där varje föreläsning var väldigt köttig. Jag hade turen att ha en något yngre lärare som gjorde noggranna anteckningar som publicerades efter varje lektion. Inlämningsuppgiften hade deadline samtidigt som terminens sista föreläsning och man förväntades inte börja med den förrän efter man skrivit midterm. På grund av att man inte hade några löpande uppgifter behövde man själv sitta och bearbeta materialet för att verkligen förstå koncepten (exempelvis VaR, duration, market risk och så vidare). Man fick dock jättemånga gamla tentor till både midterm och final och tentan man skrev var väldigt lik de gamla vilket var skönt. Till tentorna behövde man även en godkänd miniräknare, min grafräknare var inte godkänd men det gick att låna i biblioteket så slapp köpa någon ny.

 • Business French – Novice (91508)
  • Midterm, Final, veckovisa läxor, tre muntliga inlämningar

En nybörjarkurs i franska. Läraren var jättegullig och väldigt pedagogisk. Har man läst spanska innan så är det ganska lätt och det var kul att lära sig fraser som man kunde använda i vardagen i och med att Montréal ligger i en fransktalande region. De veckovisa läxorna samt de muntliga inlämningarna var väldigt enkla så länge man följt med någorlunda bra under lektionerna. Midterm var ett muntligt prov som man gjorde i par medan sluttentan var en skriftlig distanstenta som man kunde göra utan problem.

 • Strategic Management in Organizations (10430A)
  • Gruppuppgifter, presentationer, simulation

Kursen bygger på att man i grupp via hemsidan Globstrat driver ett företag som tillverkar och säljer surfplattor. Som kursnamnet avslöjar handlar det om att man behöver tänka strategiskt, både utifrån sin egen affärsplan och ta hänsyn till rådande marknadsläge (inflation, ränta på lån, pris på råvaror och så vidare), sina anställda samt konkurrenterna (de övriga grupperna). Tips är att investera i ’Sales representatives’ för att öka försäljningen, man vill även matcha antal maskiner med produktionsteam. Första och sista veckan av simuleringen presenterar man tillsammans med sin grupp men de övriga veckorna så presenterar endast en i gruppen. Jag var tillsammans med fyra andra svenskar och vi hjälptes åt med presentationsinnehållet varje vecka oavsett vems tur det var. Vi hade en supertrevlig lärare som hade engelska som modersmål vilket gjorde det enkelt att lyssna och följa under föreläsningarna.

Mottagande

Likt Uppsalaekonomerna så har även HEC Montréal en projektgrupp, HEChange, som anordnar introduktionsaktiviteter för utbytesstudenter samt diverse festligheter nästan varje vecka under terminens gång. Projektgruppen under min termin var ganska ostrukturerade och tråkigt nog blev det ingen resa till varmare breddgrader som det tidigare varit. Däremot åkte jag på en dagstripp till Ottawa med dem samt reste med kompisar till Toronto, Niagarafallen och Mont-Tremblant.

Boende och ekonomi

För boende skulle jag i första hand försöka få via Getyourplace, dock är det first-come-first-served som gäller och trots att jag satt redo på sekunden rummen släpptes så lyckades jag inte. Istället hyrde jag ett eget rum med badrum på Evo, ett tidigare hotell som är omgjort till studentresidens i Quartier International (mellan Downtown och Old Port). Det var väldigt skönt att ha sitt eget space men det delade köket på min våning kunde vara ganska smutsigt och det var väldigt dyrt (cirka 12 000 kronor/månad) jämfört med om man skulle hitta något via Facebookgrupper eller liknande. Jag skulle rekommendera att försöka hitta boende i Le Plateau då det är mycket fler utbytesstudenter (speciellt svenskar) som bor där och det är både billigare samt mycket närmare trevliga restauranger och barer. Även om jag gillade att bo i Downtown och vara nära stadspulsen så hade jag definitivt bott i Le Plateau om jag fick göra om mitt utbyte.

Ht22 - 1

Fakta och studier

Under hösten 2022 läste jag en utbytestermin på universitet HEC i Montréal, Kanada. Jag läste fem relativt blandade kurser. Den 8 juni öppnade kursansökan och på HEC gällde principen först till kvarn. Min rekommendation är att bestämma vilka kurser du vill söka och även att ha en plan B om fallet är så att du inte får en kurs. Jag gjorde ett word-dokument innan med ett tydligt schema för att vara säker på att inga kurser krockade med varandra samt att midterms och finals inte är vid samma tidpunkt. Det är också bra att göra sig bekväm med hemsidan där du registrerar dig på kurserna för vissa kurser är populära.

Dessa kurser läste jag:

Financial Statement Analysis

Denna kurs fokuserar på förmågan att kunna dra slutsatser kring ett företags prestation utifrån olika nyckeltal. Under terminens gång arbetar man varje vecka med ett Excel-dokument som fylls på där sedan man sedan ska kunna bedöma huruvida de uppvisade siffrorna är positiva eller negativa för företaget och vad som ligger bakom eventuella förändringar. Enligt mig var det en rolig kurs som innehåller en hel del redovisning men även vissa finansinslag vilket gör den mer utmanande och intressant. Vissa förkunskaper inom Excel kan vara bra men det är inga krav. Examinationen bestod av en midterm, final samt en inlämningsuppgift i grupp.

Society, Sustainable Development and Organization

Den här kursen var relativt enkel och behandlade inga speciellt svåra koncept. Målet är att kunna förklara generella samhällskonflikter och förstå aktörernas roller samt deras mål. Andra ämnen kursen berör är hållbarhet och samhällsvetenskapliga teorier såsom kapitalism. Den här kursen gav mig inte speciellt mycket då nivån kändes relativt låg. Examinationen bestod av två gruppuppgifter, en kortare individuell uppgift samt en final.

Risk Management

Detta är en finanskurs som går ut på att förstå hur ett företag kan analysera risker och vidta riskåtgärder för att förhindra stora förluster. Tyvärr bestod lektionerna endast av att läraren stod och pratade i 3 timmar vilket kunde göra dem relativt enformiga. Samtidigt tycker jag de koncept som kursen behandlar såsom currency-hedging och option theory är intressanta vilket gjorde att jag i slutändan ändå kände att det var ett bra val. Examinationen bestod av en midterm, en final och en individuell inlämningsuppgift.

Purchasing Management

Den här kursen handlar om företags inköp av varor och tjänster. Detta är ett ämne jag aldrig tidigare har stött på och även om jag inte fann ämnet i sig superintressant var läraren väldigt duktig på att göra lektionerna varierande och givande. Till varje lektion fick man läsa in sig på ett case som sedan diskuterades i små grupper och sedan diskussion i helklass på slutet. Examinationen bestod av två gruppuppgifter, en individuell inlämningsuppgift, små individuella tester varje lektion (stod för endast 15% av betyget) och slutligen en final.

Introduction to Econometrics

Den här kursen var den mest krävande kursen och är en introduktionskurs till ekonometri. Den behandlar statistiska koncept där multilinjär regression introduceras. Enligt mig var kursen intressant och läraren var väldigt bra, framför allt då han lyckades få till lite humor i ett ämne som kan ses som relativt svårt och tungt. Den här kursen rekommenderar jag om du känner dig trygg i din tidigare statistikkurs då den annars kan bli tuff.

Examinationen bestod av tre små inlämningsuppgifter som utförs i programmet Stata, en midterm och en final.

HEC har ett betydligt större fokus på inlämningsuppgifter och grupparbeten än vad Uppsala universitet har. Detta i kombination med att man läser fem kurser samtidigt gör att planering blir mycket viktigare. Vad gäller studienivån skulle jag säga att det är relativt likt UU men det beror helt på vilka kurser du väljer då jag kände att det skiljde sig mycket kurserna emellan. Men då det generellt sett är fler delar som ingår i HEC:s betygsunderlag jämfört med UU gör att det krävs att man behöver ligga bra till i kurserna varje vecka och inte hamna efter. Tentaperioden i slutet av terminen kändes också ganska intensiv då jag hade 5 slutprov inom loppet av en vecka. Lärarna på HEC är väldigt engagerade och hjälpsamma vilket gjorde en som elev motiverad. Lokalerna i skolan är fräscha och moderna och ett stort trevligt bibliotek finns tillgängligt.

Mottagande

Skolan anordnade först en kick-off vecka för utbytesstudenter innan terminen började med massa olika aktiviteter. Detta var väldigt kul och gjorde att man snabbt lärde känna folk. De första veckorna in på terminen var det många utflykter och utekvällar ihop med de andra utbytesstudenterna vilket gjorde det till den bästa perioden. Under hela terminens gång finns en kommittéansvarig för utbytet kvar så nästan varje vecka var det någon utekväll/aktivitet planerad. Det här tycker jag var en av de bästa sakerna med HEC då det gjorde att man höll kontakten och fortsatte träffa majoriteten av utbytesstudenterna. Vanligtvis anordnar även kommittén en utlandsresa men tyvärr ställdes den in hösten jag var på utbyte. Istället gjorde jag en del egna resor med andra utbytesstudenter som till Boston och New York. Montréal ligger geografiskt bra till för resor då det går att se mycket relativt nära samtidigt som man enkelt tar sig till New York/Boston med nattbuss.

Boende/Ekonomi

Skolan hänvisar till vissa länkar där det går att ordna boende, exempelvis via Get Your Place där jag vet att många fick boende. Här gällde återigen först till kvarn och jag lyckades inte få boende via den hemsidan. Jag tyckte att det var rätt svårt och la ner mycket tid på att leta i Facebook grupper. Tillslut hittade jag en lägenhet som jag hyrde tillsammans med tre andra utbytesstudenter (som jag också fick kontakt med via Facebook). Det var lite krångligt i början då det såklart blir svårt att bedöma huruvida annonsen går att lita på när det inte går att besöka lägenheten. Men vi körde ett videosamtal där vi fick se lägenheten samt skrev på ett kontrakt som enligt vår bedömning var sanningsenligt (innan några pengar överfördes). Vi betalde ett fast pris på cirka 6000 kronor var i månaden och utöver det tillkom el och vatten. Så runt 6500 kronor betalade jag i hyra varje månad. Jag är väldigt nöjd med mitt boende då vår lägenhet var fräsch och låg väldigt bra till i centrala Le Plateau vilket är ett väldigt mysigt område med mycket restauranger och barer. En stor del av utbytesstudenterna bodde här. Priserna i Montréal är hyfsat lika Sverige även om det kan kännas dyrare på restauranger och barer när skatt och dricks tillkommer.

Generellt sett är jag väldigt nöjd med mitt utbyte, Montréal är en fantastisk stad där det går att se och göra mycket. Franskan är inget man behöver oroa sig för då alla talar engelska. Det kändes snarare mysigt med den europeiska kopplingen. Jag rekommenderar verkligen att göra en utbytestermin och Montréal är enligt mig ett super bra val!

HEC Montreal HT21

Helhetsintryck

Jag är väldigt nöjd med mitt utbyte till HEC Montréal hösten 2021, och rekommenderar varmt att söka dit för ens utbytestermin!

Studier

Kursvalen gjordes i Juni och det fanns mycket information som vi fick utskickat på mail innan. Man väljer sina kurser fritt och därmed gör man upp sitt eget schema. Personligen rekommenderar jag att endast välja en kurs som baseras på en “datorsimulation”, det kan bli förvirrande och svårt att boka tid för grupparbeten. Kasta ett extra getöga på hur examinationerna ser ut i varje kurs, midterm- och finalsperioden kan bli tuff om man har 4-6 prov att göra vardera under en och en halv vecka.

 • Financial statement Analysis
  >Midterm, Final, ett grupparbete
  En krävande kurs med fokus på excel och hur man läser, bygger modeller och tolkar ekonomiska rapporter. Vi arbetade med ett exceldokument under terminen som vi fyllde i efterhand under hela terminen. Överlag; en relativt tung finanskurs med fokus på bokföring. Vi fick ett exempel på en tidigare tenta och även om det är en engelsk kurs så var många lösningar på franska och även exceluppgifterna som visades under lektionerna var på franska. Rekommenderar att ställa in din excel till engelska om du inte redan gjort det om du vill läsa denna kurs.
  > Ingen kurslitteratur.
 • Investment
  >Midterm, Final, två grupparbeten
  En bred kurs inom finans med fokus på teori (för mer praktisk tillämpning så finns kursen “Trading in Financial Markets”). Lektionerna hölls i “the trading room/salle des marchés” vilket var spännande och man hade fri tillgång till datorerna med tillhörande datorprogram. Det är inget krav men i föreläsningsanteckningarna så finns det exempel och övningar som man själv 1 kan knappa in i Bloomberg om man är intresserad av det! Även i denna kurs var en del av materialet och vissa facit på franska. En väldigt allmännyttig kurs för den som är intresserad av finans, men krävande.
 • > En bok för ca. 139 CAD
 • Marketing Strategic Management
  >Grupparbete, presentationer/möten, simulation
  Vi formade grupperna andra lektionstillfället och sedan jobbade man intensivt med sin grupp på 6 personer under hela terminen och hade möten med läraren för att få feedback och råd om hur man skall fortgå i de kommande kvartalen i simulationen. Alla grupper driver cykelföretag via datorsimulationsprogrammet “marketplacelive”. >Simulation/datorprogram ca. 55 CAD
 • Strategic Management in Organizations
  >Grupparbete, presentationer, simulation
  Likt Marketing Strategic Management så går det ut på att man jobbar med sin grupp på ca 5-6 personer under hela terminen, denna gång via datorsimulationsprogrammet “globstrat”.
  ​>Simulation/datorprogram ca. 60 CAD

Utav de kurserna jag läste tyckte jag mest om Investment och Strategic Management in Organizations, detta var mest på grund av de välfungerande grupperna där vi hade många roliga studiekvällar på skolan. I Financial Statement Analysis och Marketing Strategy Management var det många praktiska moment som jag lärde mig mycket utav och lärarna var mer som mentorer och gav många tips och råd för kommande yrkesliv.

Examinationstillfällena; midterms och finals var tre timmar långa och gjordes i klassrummen med en TA (Teaching Assistant) som vakt. Påminde mer om hur gymnasieprov än hur en tenta känns. Det var ingen tentamensanmälan utan vid början av varje prov fyller man i 2 blanketter om vilket prov man skriver och för vilken kurs samt namn, legitimation eller skol-ID medtages.

Mat är generellt inte tillåtet att ha med i klassrummen medan dryck är okej. Alla lektioner jag hade var tre timmar långa med spridda raster, varje lärare bestämmer över när rasten tas vilket kändes ovant när man är van med 45 min och sedan 15 min paus. Alla lärare var engagerade och hjälpsamma och i finanskurserna fanns det tillgängliga TA-timmar, frågestunder med lärarassistenten för att kunna ställa fler frågor och få hjälp.

De två byggnaderna heter Saint-Catherine och Decelles och det tar ca 10-15 min att gå mellan dem. Saint-Catherine är trevligare att plugga på, ljusare och har ett stort bibliotek, Decelles har fler grupprum men är något kallare och har något sämre ljusinsläpp. Båda byggnaderna är moderna och fräscha och det finns cafeteria som säljer kaffe, fikabröd och mat och vending machines med dryck och snacks när cafeterian är stängd (rekommenderar Depanneur Louis-Collins som ligger mellan metrostationen och Saint Catherine för cappucino istället för kaffet på skolan). Vattenstationer finns överallt så rekommenderar att ta med en återanvändbar vattenflaska eller att köpa en i skobutiken!

Generellt skulle jag säga att det krävs lite mer tid att avsätta för plugg och grupparbeten än i Uppsala. Det beror som i vanliga fall vilka man hamnar i grupparbete med, överlag så var det svårt att hitta tider för gruppmöten eftersom de flesta studenterna från Montréal jobbar de veckodagar de inte har skola och de vill generellt ses/zooma på helgerna eller på kvällar (18:00-22:00) i kontrast till utbytesstudenterna. Eftersom det är många muntliga moment och presentationer så vänjer man sig snabbt vilket var roligt att förbättra sin presentationsförmåga även om det var jobbigt stundvis.

Mottagande

HEChange kommittén (Utbyteskommittén) gjorde ett fantastiskt jobb med tanke på förutsättningarna. Vanligtvis är det en introvecka innan skolan börjar, men i höstas hade vi tre helger med aktiviteter. Man kunde välja vilka helger man ville vara med på eller om man ville gå på alla. Jag rekommenderar att köpa hela paketet (ca. 300 CAD) det är väl investerade pengar, många minnen, vänner och bekanta kommer bli gjorda under introt! 3 De flesta använder Whatsapp och det är främst där och i HEChange facebook gruppen som all info finns. Under terminen anordnas fler event, fester och en “gala” vid slutet av terminen.

Boende

Jag hittade mitt boende via GetYourPlace, vilket jag rekommenderar starkt! De har både lägenheter och korridorer/colloc och många av de jag träffade som bodde i korridorerna hade det väldigt trevligt i sina kollektiv. Själv bodde jag i en liten studio (Palacio 1) för $750 CAD vid Sherbrooke stationen (östra plateau), något långt ifrån skolan (ca. 35-40 min med metro) men väldigt lägligt för livet utanför skolan. De flesta utbytesstudenterna bor i le Plateau, Côte-des-Neiges eller i Downtown.

Le Plateau: Många härliga caféer, restauranger, barer och klubbar, Boulevard Saint-Laurent nära till två av de bästa parkerna: Parc la Fontaine och Parc Jean-Menace.

Côte-des-Neiges: Nära till skolan och Cepsum (skolgymmet)

Downtown: Universiteten McGill och Concordia är i Downtown så det är många av studenterna som bor där också. Downtown är storstadsdelen av Mtl där all shopping och många av restaurangerna är.

Det går många bussar överallt och metron går ofta på vardagarna (mer sällan under helgerna). Generellt vill man som student på HEC bo nära till ligne bleau eller ligne orange. Jag är väldigt nöjd med min tid i le Plateau och rekommenderar att leta efter boende där.

Fritid

Det finns mycket att göra i Montréal, sport, shopping, umgås med vänner, åka på utflykter, skridskor m.m. HEChange ordnar resor under terminen vanligtvis så som till Kuba, Boston och Toronto med flera. Vi åkte till Quebec Ville med kommittén under hösten och de planerade att göra fler resor om intresse fanns, intresset var något svalt då de flesta utbytesstudenterna åkte själva i olika grupper till Toronto, Tadoussac (för att se valar i början av terminen) och Vancouver osv. Resorna som kommittén anordnar är prisvärda (de ingår inte i paketet man köper i början och det är inget tvång att åka om man inte vill). 4

Ekonomi

Jag tog utökat CSN för utlandsstudier och det räckte för livet i Montréal. Rekommenderar dock att ha en liten extra buffert för att kunna resa och göra roliga utflykter. Det är prismässigt likt Uppsala. Drickskulturen är däremot annorlunda och det förväntas att man dricksar 15% när man äter ute och dylikt. Priserna visas exklusive skatt, så man blir van med att multiplicera allt med 1,15 för att veta vad det faktiska priset är.

Rekommenderar att skaffa ett kanadensiskt simkort när du landar, själv skaffade jag Fizz och de har förmånliga lösningar för om man vill resa till USA, Mexico eller någon annan stans i Amerika, andra skaffade Fido och var nöjda med det också! (Fizzkort går att beställa hem via deras hemsida eller så hittar man dem på valfri couche-tard). För att kunna använda Fizz (telefontjänst/simkort) krävs det att man har ett kanadensiskt bankkort eller ett internationellt kort som Revolut. Jag skaffade revolut vilket var väldigt smidigt och lätt att växla valutor med, och slapp att stå i kö för att både starta och avsluta ett bankkonto som bara skulle användas under några månader. Om man inte är intresserad av att skaffa ytterligare ett kort/konto så rekommenderar jag att tänka på det, och sedan skaffa ett, växlingsavgifterna läggs på under tiden. Kontanter används mycket mer frekvent än vad det görs i Sverige och det finns exempelvis flera caféer som endast tar emot kontanter eller Kanadensiskt Debit Card.

Övrigt

Det var mycket mer franska än vad jag trodde att det skulle vara, quebecois är en speciell dialekt att vänja sig vid om man har läst franska innan på gymnasiet eller liknande. De flesta uppskattar när man pratar franska eller försöker prata så det är en bra stad att vara i om man vill förbättra sin franska. Vill man till Nordamerika till en stad med mycket kultur och roliga saker att göra så är Montréal en fantastisk stad att åka till!

 • Skolan förkortas till HEC (uttalas <> bokstaverat på franska)
 • Facebook grupp för att hitta andra-hands-kurslitteratur:
  - ACHAT ET VENTE DE LIVRE HEC MONTRÉAL
  - HEC Montréal
 • Gå på en Hockeymatch! Montréal Canadiens är några av de mest lojala fansen och det är kul även om man inte är särskilt insatt in Hockey. 

Ht19 - 1

 • Studier Managing Across Borders - Väldigt bra kurs med stort fokus på deltagande på lektionerna och mycket praktisk tillämpning. Vår lärare var väldigt sträng men duktig och inspirerande. Vi lärde oss om olika internationaliseringstekniker och kulturella skillnader osv.
 • Strategic Management in Organizations - Enbart praktisk kurs. Om man tycker företagande är roligt skall man välja denna. Uppbyggnaden är sådan att man delas in i grupper om 5 där man startar ett virtuellt företag i en simulation. Varje vecka under terminen representerar sedan ett år av verksamhet för företaget och man kan besluta om allt möjligt i simulationen. Målet är att i slutet av terminen ha följt sin strategi bäst och ha högst aktievärde i klassen.
 • CSR - intressant ämne men jag hade en dålig lärare vilket gjorde det omotiverade. Innehållsmässigt var det tunt innehåll så det var lätt att klara den utan för stor ansträngning.
 • Financial statements analysis - Också praktisk kurs där vi började alla lektioner med föreläsning för att sedan arbeta praktiskt med det i ett exceldokument som vi fyllde på efter hand hela terminen. Den här kursen var väldigt lärorik men också ganska svår så ett intresse för finans är viktigt om man skall fixa den!
 • Risk Management - Finanskurs med mycket innehåll så vill man förstå allting måste man plugga mycket. Dock var det väldigt schyssta tentor där man fick tillgång till tidigare tentor och genomgång på lektionen så dessa kunde man plugga till relativt enkelt.

Att välja kurser var enkelt eftersom vi fick mail med information innan. Processen var smidig och man kunde välja och kombinera sitt schema innan kursvalet öppnade och sedan bara klicka sök direkt när det öppnade om man förberett sin ansökning. Tips är att inte ha några kurser på fredagar för att enklare kunna resa. På torsdagseftermiddagarna är det också en sorts after school som är väldigt rolig och därför kan det vara bra att försöka bygga sitt schema så att man inte har lektion efter 15 på torsdagar.

I det stora hela är jag nöjd med mina kurser och upplägget men det skiljer sig en del från Uppsala. För det första tar det en stund att vänja sig vid att läsa 5 kurser parallellt. Dessutom var det näst intill obligatoriskt att vara på lektionerna som var 1 gång i veckan per kurs a tre timmar per lektion. Detta eftersom att en del av betyget baserades på deltagande. Gällande examinationer var det midterms och finals men alla kurser hade inte tenta vid båda tillfällena och vissa hade inga alls. Av mina 5 kurser hade jag 3 midterms och 3 finals. Detta kan man kolla upp innan man väljer kurser och några kompisar hade valt kurser helt utan midterms för att vara lediga 2 veckor mitt i terminen för resor.

Mottagande

På HEC fanns det en speciell kommitté som hade hand om alla utbytesstudenter. Detta var väldigt uppskattat då vi alla deltog i en välkomstvecka veckan innan terminen började. Då gjorde vi allt från att vandra i bergen, till att besöka en vattenpark plus mycket fester på kvällarna. Denna kommitté var sedan engagerade hela terminen och anordnade fester och resor som gjorde att man fick lära känna mycket nya människor från hela världen.

Boende

Mitt boende hittade jag via Getyourplace. En sida som skolan mejlat oss om och rekommenderat. Här var det först till kvarn och jag lyckades hitta ett stort rum i en lägenhet med 5 andra utbytesstudenter på samma universitet. Lägenheten låg i La Plateau och jag rekommenderar verkligen att bo där eftersom att majoriteten av alla utbytesstudenter gjorde det. Det ligger en bit från skolan men man tar sig enkelt dit med buss och området är mycket trevligt. Rummet kostade cirka 5000 kr i månaden vilket var ett helt okej pris jämfört med vad många andra betalade.

Ekonomi

Över lag var det väldigt lik prisnivå i Montreal som i Uppsala. Jag tog utökat CSN och detta räckte väl till levnadskostnader, men vill man resa och hitta på mycket roliga saker behöver man ha en del sparat.

Fritid

Som tidigare nämnt arrangerade kommittén resor och fester så det fanns alltid någonting att göra. Bland annat var vi på resor till Quebec, Boston och Kuba. Utöver det åkte jag med mina kompisar till Toronto och en stuga i bergen så det finns verkligen möjligheter till att utforska många resmål. På fritiden i Montreal fanns det också mycket att göra, bland annat finns det ett sportcenter som tillhör skolan där man gratis kan spela tennis, squash och liknande, även simma! På berget mitt i staden, Mont Royal, finns bra möjligheter att komma ut i naturen fast man är mitt i stan. Här kan man springa eller bara ta en promenad och titta på utsikten.

I övrigt är Montreal en fantastisk stad att bara vara i, det finns cirka 5000 restauranger man kan prova och på sommaren/våren är det alltid någon sorts festival på gång. Till exempel picnik elektronik som varje söndag hade en technofestival.

Jag rekommenderar varmt Montreal för ett utbyte och tror att alla som ger det en chans kommer att trivas hur bra som helst.

Ht19 - 2

Jag är väldigt nöjd med min termin och kan starkt rekommendera att åka till Montréal på utbyte. Generellt sätt är kurserna i jämförelse med Uppsala mycket mer praktiskt fokuserade. Alla kurserna som jag läste använde verkliga case som kursmaterial. Jag behövde inte köpa någon kurslitteratur, utan litteraturen som behövdes delades ut via ZoneCourse som är HEC Montréals motsvarighet till studentportalen. Under min termin läste jag kurserna;

 • Corporate Social Responsibility En aktiv kurs där diskussioner under föreläsningen värderades högt. De två största examineringsmomenten var en midterm och ett större grupparbete i slutet på terminen.
 • Purchasing Management Väldigt grundläggande men inom ett ämne som jag inte berört innan. Kursen inkluderade 7 quiz under föreläsningarna, tre arbeten under kursen samt en Final exam.
 • Management Skills En intressant kurs som fokuserar på hur man i chefs position hanterar olika typer av anställda i olika situationer och miljöer. Innehöll en del muntliga moment, tre grupparbeten samt en Final exam.
 • Strategic Management in Organizations Kursen går ut på att i grupp driva ett företag i en simulation i förhållande till en strategi som gruppen gemensamt har kommit överens om. Kursen evaluerades baserat på muntliga presentationer i grupp samt en individuell presentation om 10 minuter. Det här var den roligaste kursen jag läste under min termin men också den mest tidskrävande.

Kan tilläggas att varje elev fick betala för programmet som användes vilket var en kostnad på 67 CAD. Det är obligatoriskt att vara på alla föreläsningar, men missar man någon föreläsning tappar man poäng på ”participation” som är en av delarna som man betygssätts på i slutet men får generellt sett liten påverkan på slutbetyget. Jag skulle inte rekommendera att läsa kurser som har föreläsningar på torsdags eftermiddagar då skolan har en fest varje torsdag som heter 4@7 vilket är väldigt populärt.

Kursvalsprocessen var tillräckligt beskriven på skolans hemsida där de har en flik med alla steg som behövs göras som utbytesstudent. Skolan skickade även ut flera mejl med information när olika steg behövs göras. HEC Montréal har en exchange committee som anordnar en välkomstvecka med flertal aktiviteter vilket jag starkt rekommenderar att delta i. Under min termin fanns olika paket man kunde köpa, men jag rekommenderar att vara med hela veckan. Paketet var rätt dyrt, närmare 300 CAD men är välinvesterade pengar. Kommitteen anordnar även resor under hela terminen, under Ht19 gick resorna till Quebec stad, Cuba och Boston. De anordnade även en gala när terminen närmade sig sitt slut.

Gällande boende gav skolan rekommendationer på olika hemsidor där man som utbytesstudent kunde boka boende, vilket du också hittar på HEC hemsida under fliken för utbytesstudenter (länk till alla steg skickades även ut på mejl). Jag bokade mitt boende via hemsidan som heter Getyourplace.com vilken jag var tillfreds med. Dock tar lägenheterna slut väldigt snabbt så du måste sitta beredd exakt på minuten när de släpps. Andra alternativ är att boka boende via Aribnb. Jag bodde tillsammans med 5 andra utbytesstudenter i en lägenhet, the Jay 3 på getyourplace hemsida, i området La Plateau. Ett väldigt mysigt område där många utbytesstudenter bor och det tog cirka 20 minuter med buss 51 till skolan.

Gällande ekonomi är kostnaderna i Kanada relativt lika de svenska, och CSN är nog för att klara de vardagliga kostnaderna men jag skulle rekommendera att ha pengar sparade om du är intresserad av att resa under utbytesterminen. 

Ht18 - 1

Jag har haft en toppen utbytestermin i Montreal under hösten 2018. Montreal är en otroligt trevlig stad att bo i och bjuder på mångkultur och olika miljöer beroende på vart i staden du är. Eftersom det är delvis fransk kultur i Montreal kan vissa ställen, framför allt Old Port, kännas som att du är i Frankrike. Rör du dig istället in mot downtown känns det som en amerikansk storstad. Mitt i staden finns en stor park och ett berg, vilket gör att du kan få lite natur på köpet också. Denna omväxling av miljö är något jag verkligen uppskattade och troligtvis varför jag trivdes så bra att bo i Montreal. Detta utbyte kändes mer eller mindre som mitt vanliga liv, att jag faktiskt levde i Kanada och hade en vardag där. Som tidigare nämnt har Montreal en fransk kultur då det ligger i provinsen Quebec, som är fransktalande. I Montreal kan däremot de flesta engelska också. Jag kan ingen som helst franska och det gick toppen för mig, så är du bekymrad över språket – don’t be.

Mottagande

På HEC Montreal finns det en utbyteskommitté som kallas Hechange. Denna kommitté anordnade en välkomstvecka veckan innan alla kurser drog igång. Man betalade den i förväg och den var lite dyr, men med tanke på vad vi fick göra var det värt det. En dag åkte vi till en vattenpark, en annan dag till ett nöjesfält, vi åkte jet boat, vandrade i nationalpark och kvällarna avslutades med festligheter. Under resterande del av terminen anordnade de ett flertal resor, bland annat till Quebec City och Boston.

Studier Campus Côte-Sainte-Catherine

Kursvalsprocessen var enkel och skedde för mig i början på sommaren (det vill säga cirka 2 månader innan jag drog iväg på utbytet). Vid en specifik tidpunkt släpptes anmälan och det var då först till kvarn på kurserna. Jag fick alla jag ville ha. Ett tips är därför att titta upp innan vilka kurser du vill läsa och vad de har för schema. Närvaro är viktigt på dessa kurser och tentorna får inte krocka för det finns inga omtentor. Nivån på studierna var något högre än vid Uppsala universitet, då lärarna var väldigt insatta och engagerade i sina kurser. Föreläsningarna på HEC Montreal är mycket mer interaktiva och består av diskussioner, case och mindre arbeten. Däremot var kurserna rent svårighetsmässigt enklare att klara av jämfört med hemma, både tentor och andra arbeten. Trots det var det mer plugg att göra. Jag lyckades ha lite otur och välja kurser som hade väldigt många projekt och grupparbeten. Andra halvan av min termin bestod mestadels av att studera, då jag ständigt hade något arbete som behövde lämnas in eller en presentation som skulle hållas. Detta gjorde tyvärr att mitt utbyte drogs ner lite och varför det inte var fantastiskt, utan bara bra. Jag har alltid varit van vid att studierna är som i låg- och högsäsonger, inte att det är mycket konstant över en längre period. Som sagt var uppgifterna inte svåra, det var bara mycket att göra. Nedan finner du de kurserna jag läste. För att kunna tillgodoräkna kurserna som en termin på UU krävs 5 kurser på HEC Montreal, som läses parallellt.

 • DDRS 244007A Corporate Social Responsibility B-kurs Otroligt dedikerad lärare som verkligen brann för ämnet och ville nätverka med sina studenter. Väldigt omtyckt och alla gav henne en kram efter sista kurstillfället. Lätt kurs men intressant innehåll med variation på lektionerna. I
 • NTE 201407A International Trade B-kurs Den kursen jag lärde mig mest nytt på. Läraren driver ett eget företag och ger mycket praktiska exempel. Hade önskat lite mer case och analyserande på lektionerna men annars en lärorik kurs.
 • RHRT 2300987A Human Resources Management B-kurs Troligtvis den kursen jag tyckte var minst intressant. Relativt enformiga lektioner då det i princip bara var att lyssna på läraren i 3 timmar, vilket gjorde att det blev långtråkigt.
 • MNGT 343014A Strategic Management in Organizations C-kurs Praktisk kurs där man i grupp ska driva ett fiktivt företag och fatta beslut, som sedan veckovis körs i ett simulationsprogram. Liten tävling bland alla grupper vilket företag som går bäst, målet är att få ett så högt share value som möjligt. Kul, men denna kurs var kanske också den mest krävande.
 • MARK 310217A Marketing Communications C-kurs Även denna kurs intressant, men också kanske lite mer krävande då det var ett flertal grupparbeten som skulle in utspridda över terminen där det skulle göras rätt mycket research.

Boende

Avenue Laval i Le Plateau Jag bodde i en lägenhet med fem andra utbytesstudenter. Lägenheten fick jag med hjälp av en organisation kallad Getyourplace. Precis som med kurserna släpptes det på denna sida ett flertal lägenheter vid en viss tidpunkt och då fick man boka in sig på ett rum i en lägenhet. Vill du ha ett specifikt rum eller lägenhet ska du hänga på låset. Jag satt med både mobil och dator och kom inte in på hemsidan när lägenheterna släpptes på grund av högt tryck. Till slut lyckades en sida laddas och jag knep det sista rummet i lägenheten jag ville ha – The Jay 3.

Jag kände alltså ingen av mina roomisar när jag kom dit, men det visade sig bli en succé. Vi hade så roligt med filmkvällar, pizzakvällar, finare middagar, förfester och andra aktiviteter. Roligt var också att nästan alla hade olika nationaliteter – Sverige, Nederländerna, Österrike, Frankrike och Italien. Standarden skulle kunna jämföras med Uppsalas korridorsrum men självklart blir ju allt vad man gör det till också – är det renliga personer är det såklart fräschare. Boendekostnaden är ungefär densamma som i Uppsala. Lägenheten låg i ett område som heter Le Plateau. Detta är inte downtown, men samtidigt inte långt ifrån heller. I detta område finns färgglada hus och väggmålningar samt många trevliga fik och barer. Här bor många utbytesstudenter, så kan starkt rekommendera!

Ekonomi

Förutom vanligt studielån skulle jag rekommendera att ta merkostnadslån från CSN om du ska åka på utbyte. Pengarna rinner snabbt iväg när du är i ett annat land och vill uppleva nya saker. Vill du dessutom kunna resa bör du nog ha en liten reskassa innan du sticker iväg. Jag hade det riktigt knapert under min termin, men då reste jag relativt mycket och hade inte jättemycket sparat sen innan. Så mina två ekonomitips: 1) Merkostnadslån och 2) Spara innan du åker på utbyte.

Fritid

Eftersom Montreal är en av de större städerna i Kanada finns det alltid något att göra. Något som höll mig sysselsatt var det oändliga utbudet av fantastiska restauranger, barer och fik med unik inredning. Jag hade en lång lista på alla ställen jag och mina vänner ville besöka. Jag tror inte ens att vi hann med hälften, så många ställen fanns det. Ett annat tips är att resa mycket. Utan alla resor hade mitt utbyte inte alls varit lika bra. Inom Kanada var jag i Toronto en weekend och Quebec City över en dag. Jag var även i Washington D.C. i 5 dagar och 12 dagar på Yucatanhalvön i Mexico under terminen. Innan utbytet passade jag även på att köra lite pit stops och var då på Island och i New York, innan jag fortsatte till Montreal. Utöver detta är det ju en självklarhet att på fritiden gå på någon av Montreal Canadiens’ matcher. Jag var på hemmapremiären och wow vilken upplevelse det är att vara på en NHL-match. 

Ht18 - 2

Studier

Den största skillnaden mellan att studera vid Uppsala Universitet och Université de Montréal är arbetsbördan. Från vad jag kunnat utläsa så har de en annorlunda syn på vad som är viktigt att lära sig under sina universitetsår. I min erfarenhet har vi i Uppsala fokuserat mycket på idéer som är svåra att förstå och den stora utmaningen är ofta att förstå teorierna. I Kanada var det betydligt mer fokus på att vi skulle lägga ner många timmars jobb, ibland på svåra analyser, men oftast på små inlämningar och presentationer. Vi hade ofta mer än 5-6 uppgifter att göra i veckan, som behövde göras utanför skoltid. Detta, i kombination med att vi läste 5 kurser samtidigt, och varje kurs hade en tre timmars föreläsning i veckan, ledde till att jag fick lägga ner mellan 30-40 timmar i veckan på varje kurs.

Grupparbeten gjordes vanligtvis på helger eftersom svårigheter att matcha scheman alltid uppstod. Vi hade två tentaperioder, en i mitten av terminen och en i slutet, det vill säga midterms och finals. Strukturen var väldigt lik den som vi har i Uppsala och bör vara enkel att förstå sig på när man först stöter på den.

Skolan campus var väldigt modernt och genomtänkt byggt vilket underlättade. Det fanns alltid platser att plugga i biblioteket och restaurangen som fanns i byggnaden hade väldigt snälla priser.

Studentlivet Montreal är en av Nordamerikas bästa studentstäder eftersom staden har många universitet och är billig att bo i. Det fanns alltid något att göra och detta underlättade för alla oss utbytesstudenter när det gällde att skaffa vänner. Redan en vecka innan skolan började anordnade utbyteskommittén aktiviteter så att ingen skulle känna sig ensam i sin nya stad. Vi var alltid väl omhändertagna och det underlättade den stora omställning vi alla var fullt upptagna med att hantera.

Levnadskostnaderna är ungefär samma som i Uppsala förutom när det gäller boende. Jag skulle säga att månadshyran var cirka 30 % lägre i Montreal.

Tips

Ansök till HEC Montreal. Beslutet att välja universitetet är ett av de bästa jag tagit. Om du vill testa på att bo I en nordamerikansk storstad men har testat USA redan tycker jag Montreal kommer vara perfekt för dig, stadens mix fransk och nordamerikansk kultur är fantastisk och något du inte vill missa.


Är du intresserad av fler reseberättelser, kontakta outgoing@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-08