Vanliga frågor om utbyte

Hur väljer jag kurser?

Du väljer kurser i enlighet med ditt värduniversitets processer.

Vad ska jag välja för kurser?

Var noga med att läsa igenom kursbeskrivningar. När du ska välja kurser vid det utländska universitetet bör du följa följande riktlinjer för att hitta kurser på rätt nivå:

 • Sökt nivå för utbytestermin (tex 15hp FEK-C+15hp Biämne).
 • Tänkt inriktning på eventuell uppsatskurs.
 • Vilket år kursen ges för värduniversitetets programstudenter.
 • Vilka förkunskaper som krävs (de flesta C-kurser har förkunskapskrav motsvarande B-nivå).
 • Specialisering/fördjupning av kunskaper.

Viktigt att betänka är även om innehållet överlappar tidigare lästa kurser (dessa kommer då inte att kunna ingå i samma examen)

 • Känns kursinnehållet bekant?
 • Har jag läst en liknande kurs tidigare?

Observera att det är ditt ansvar göra ett gediget arbete gällande kursinformation och kursval.

Hur söker jag till nästkommande termin efter mitt utbyte?

Alla studenter söker via www.antagning.se och ansökningsperioderna är normalt 15 mars - 15 april inför en hösttermin och 15 september - 15 oktober inför en vårtermin.

Ansöka till kandidatuppsats 15 hp

 • Ekonomie Kandidatprogramstudent vid Uppsala univeristet med en eller flera terminer kvar inom programmet.

Logga in med ditt studentkonto på antagning.se innan du söker kursen för att söka som programstudent. Välj det ämnesområde på uppsatskursen 15 hp som du vill skriva inom.
         - Accounting and Finance
         - International Business and Marketing
         - Management and Control

 • Fristående kursstudent, student registrerad på annat program än Ekonomie Kandidatprogrammet eller student som har förbrukat terminerna inom Ekonomie Kandidatprogrammet. (Info nedan gäller ej studenter som åker på utbyte som free mover)
 1. Sök en av våra kandidatkurser om 30 hp på antagning.se
  - Accounting and Finance
  - International Business and Marketing
  - Management and Control
 2. Hör sedan av dig till Företagsekonomiska institutionen (studievagledning@fek.uu.se eller outgoing@fek.uu.se) och ange att din ansökan ska flyttas över till motsvarande kandidatuppsatskurs 15 hp. Ange ditt namn, personnummer och inom vilket ämnesområde du vill skriva din kandidatuppsats. Se till att höra av dig senast vid sista anmälningsdatum annars kommer du inte att flyttas över.

Ekonomie Kandidatprogramstudent med en eller flera terminer kvar inom programmet och som under utbytestermin läser 30 hp Företagsekonomi B eller 30 hp biämne söker kurs via antagning.se.

Behörighetskrav för kandidatuppsats
Behörig att registrera sig är den som är klar med företagsekonomi A 30hp, företagsekonomi B 30hp samt företagsekonomi C 15 hp.

Dispens från behörighetskravet om 15hp FEK-C görs för de studenter som är på utbyte och som skall registrera sig på kursen Kandidatuppsats direkt efterföljande termin. Denna dispens ges enbart för 15hp Fek-C nivå och gäller endast terminen som följer direkt efter utbytet. För studenter om inte läser kandidatuppsatskursen direkt efter utbytet måste kurserna vara tillgodoräknade för att de ska vara behöriga.

Det är också viktigt att du kommer ihåg att tacka ja till första antagningsbeskedet och registrera dig på kursen när du fått ditt andra antagningsbesked för att behålla din plats.