Vanliga frågor om utbyte

Innehåll:

Ansökan

Kan jag läsa hela Fek C utomlands?
Nej. C-uppsatsen behöver skrivas vid ditt hemuniversitet. Du kan däremot läsa ytterligare kurser på C-nivå som biämne, men det kan inte ersätta din C-uppsats i en examen i företagsekonomi.

Jag och min vän vill resa ut tillsammans. Kan man göra en gemensam utbytesansökan?
Ja, man kan göra en gruppansökan. Man behöver då göra exakt samma universitetsval i ansökan, och tydligt ange i båda ansökningarna att det är en gruppansökan med den andra personen.

Vid en gruppansökan rangordnas båda ansökningarnas meritvärde efter den lägsta ansökan, och ni kommer tilldelas det första av era universitetsval där det finns två lediga platser vid ert gemensamma meritvärde.

Kursval

Hur väljer jag kurser?
Du väljer kurser i enlighet med ditt värduniversitets processer.

Vad ska jag välja för kurser?
Var noga med att läsa igenom kursbeskrivningar. För att välja kurser på rätt nivå finns följande riktlinjer: 

 • Sökt nivå för utbytestermin (exempelvis 15 hp Fek C + 15 hp biämne).
 • Tänkt inriktning på eventuell uppsatskurs.
 • Vilket år kursen ges för värduniversitetets programstudenter.
 • Vilka förkunskaper som krävs (de flesta C-kurser har förkunskapskrav motsvarande B-nivå).
 • Specialisering/fördjupning av kunskaper.

Var uppmärksam på om innehållet i kursen du är intresserad av överlappar med kurser du läst tidigare, då överlappande kurser kan inte ingå i samma examen. Om kursinnehållet känns bekant eller du läst en likande kurs tidigare, rekommenderar vi att du väljer en annan kurs. Det är ditt ansvar att vara noggrann när du gör dina kursval.

Språkintyg

Behöver jag ta ett språktest i engelska, t.ex. TOEFL, IELTS eller liknande för att åka på utbyte?
Nej. Företagsekonomiska institutionen har förhandlat bort krav på språktest i engelska till samtliga våra partneruniversitet.

Vissa av universiteten kan efter att studenten blivit nominerad efterfråga ett språkintyg, vilket kan ställas ut av institutionens utbyteskoordinatorer på förfrågan.

Terminen efter utbytet

Hur söker jag till terminen efter mitt utbyte?
Alla studenter söker via antagning.se och ansökningsperioderna är normalt 15 mars - 15 april inför en hösttermin och 15 september - 15 oktober inför en vårtermin.

Hur ansöker jag till Kandidatuppsats, 15 hp?

 • Studenter på Ekonomie Kandidatprogrammet vid Uppsala universitet med en eller flera terminer kvar inom programmet:

Logga in med ditt studentkonto på antagning.se innan du söker kursen för att söka som programstudent. Välj det ämnesområde på uppsatskursen 15 hp som du vill skriva inom.
         - Externredovisning
         - International Business and Marketing
         - Management and Control

 • Fristående kursstudent, student registrerad på annat program än Ekonomie Kandidatprogrammet eller student som har förbrukat terminerna inom Ekonomie Kandidatprogrammet: (Info nedan gäller ej studenter som åker på utbyte som free mover)
 1. Sök en av våra kandidatkurser om 30 hp på antagning.se
  - Externredovisning
  - International Business and Marketing
  - Management and Control
 2. Hör sedan av dig till oss på Företagsekonomiska institutionen (outgoing@fek.uu.se eller studievagledning@fek.uu.se) och meddela att din ansökan ska flyttas över till motsvarande kandidatuppsatskurs 15 hp. Ange ditt namn, personnummer och inom vilket ämnesområde du vill skriva din kandidatuppsats. Se till att höra av dig senast vid sista anmälningsdatum annars kommer ansökan inte att flyttas.

Behörig att registrera sig på Kandidatuppsats, 15 hp är den som är klar med Företagsekonomi A, 30 hp, Företagsekonomi B, 30 hp samt Företagsekonomi C, 15 hp. Dispens från behörighetskravet om 15 hp Fek C görs för de studenter som är på utbyte och som skall registrera sig på kursen Kandidatuppsats, 15 hp direkt efterföljande termin. Denna dispens ges enbart för 15 hp Fek C-nivå och gäller endast terminen som följer direkt efter utbytet. För studenter om inte läser kandidatuppsatskursen direkt efter utbytet måste kurserna vara tillgodoräknade för att de ska vara behöriga.

Kom ihåg att tacka ja till första antagningsbeskedet och registrera dig på kursen när du fått ditt andra antagningsbesked.

Senast uppdaterad: 2021-11-26