Utbildning

Vi erbjuder program och kurser inom ämnena företagsekonomi, entreprenörskap och handelsrätt. Möt våra kandidatstudenter

Kurser och program

Vid Företagsekonomiska institutionen erbjuder vi kurser inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap. Vi ger kurser både på campus och distans, både i Uppsala och på Gotland. I Uppsala hittar du oss på Campus Ekonomikum.

Vill du studera hos oss ansöker du till kurser och program via antagning.se

Våra kurser

Våra Program