Företagsekonomi vid Campus Gotland

Vid Campus Gotland kan du studera Företagsekonomi i en unik miljö. Fördelen med att studera vid ett mindre Campus är framförallt närheten till lärarna och andra studenter, samtidigt som har du tillgång till det stora universitetets resurser. Det gör att du i hög grad påverkar och blir delaktig i den undervisning som bedrivs.

På Campus Gotland erbjuder vi ett treårigt kandidatprogram i företagsekonomi. Fyra terminer studerar du kurser i företagsekonomi och under två terminer väljer du själv vilka ämnen du läser. Förutom ämneskunskaper i företagsekonomi lägger programmet stor vikt på ansvar, hållbarhet samt etiska perspektiv och förhållningssätt så att du efter din examen kan möta de utmaningar som ställs på att utveckla ett hållbart samhället.

Vi erbjuder också ett ettårigt engelskspråkigt internationell magisterprogram på avancerad nivå i hållbart företagande och ledning (Sustainable Management). Programmet är utvecklat för studenter som är engagerade i att såväl kritiskt som kreativt utforska frågor som rör hållbarhet och arbeta med dessa ur olika företagsekonomiska perspektiv. 

Studentservice vid Campus Gotland

Mer om Campus Gotland

Universitetsbyggnad Campus Gotland.
Senast uppdaterad: 2021-05-18