Ansök till våra doktorandtjänster

Ansökningsperioden för årets doktorandtjänster har precis stängt. Nästa planerade period för ansökan til våra doktorandtjänster är under mars 2025.

Information kring ansökan

Forskarskolor

Forskarutbildning i företagsekonomi

Institutionens forskning är inriktad mot flera områden: internationell företagsekonomi, marknadsföring, organisations- och ledningsfrågor, redovisning och finansiering samt entreprenörskap.

Forskarutbildningen är fyra år lång, fördelat på 90 högskolepoäng (hp) i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Alla som antas ges finansiering, antingen genom anställning eller genom stipendier. Du får dessutom en del medel till resor och andra utgifter.

Mer om studiernas upplägg

Vad blir man?

Forskarutbildningen avslutas med doktorsexamen. Vill du fortsätta som forskare och universitetslärare är du då behörig att söka sådana tjänster. Efter examen finns goda möjligheter att arbeta både i Sverige och internationellt.

Det finns också många möjligheter till arbeten utanför universitetsvärlden. Bland de senare årens disputerade har många fått intressanta befattningar inom media-, finans- och konsultbranscherna.

Mer om våra inriktningar

 • Entreprenörskap
  Inom entreprenörskap studeras frågor kopplade till hur nya affärsidéer upptäcks, utvecklas och exploateras kommersiellt.
 • Internationellt företagande
  Forskarna som studerar internationella företag intresserar sig särskilt för internationalisering och styrning av multinationella företag.
 • Marknadsföring
  Inom marknadsföring studeras bland annat användningen av informationsteknologi inom konsumentmarknadsföringsområdet, men även teknisk utveckling samt överföring av kunskap i affärsrelationer och industriella nätverk.
 • Organisation
  Studierna kring organisations- och ledningsfrågor behandlar exempelvis hur organisationer utvecklas och påverkas av politik och marknader, institutionella styrmodeller och managementidéer.
 • Redovisning och finansiering
  Forskningen inom redovisning och finansiering fokuserar bland annat på utveckling av verksamhetsstyrning inom privat och offentlig sektor. I ett annat fokus studeras redovisningens funktion i förhållande till mer eller mindre effektiva kapitalmarknader. 

Inom och mellan dessa grupper drivs större forskningsprogram med seniora forskare och doktorander. Forskningen, som i hög grad stöder sig på empiriska studier i företag, presenteras regelbundet i tidskriftsartiklar och böcker såväl internationellt som nationellt.

Senast uppdaterad: 2024-04-03