Doktorandkurser

Kursstruktur

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel (30hp) för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2020

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser:

 • Perspektiv på forskning och vetenskap - FHS0021 (7,5 hp), ges digitalt. Kursledare: Professor Fredrik Tell. Kursen är obligatorisk inom SUBS och inom Forskarskolan MIT men andra doktorander är välkomna i mån av plats. Här finns ett schema. Kursguide med litteraturlista kommer inom kort. Anmälan är öppen till 15/6.
   
 • Kvalitativa metoder - FHS0022 (7,5 hp), ges digitalt. Kursledare: Professor Linda Wedlin. Kursen är obligatorisk inom SUBS men andra doktorander är välkomna i mån av plats. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT. Här finns ett schema. Kursguide med litteraturlista kommer inom kort. Anmälan är öppen till 15/8.
 • Methods for Empirical Analysis I - PHD607 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 30 oktober 2020. Kursledare: Docent Richard Sandberg.
   
 • The Research Process - PHD200 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 15 december 2020. Kursledare: Professor Udo Zander.

Övriga kurser hösten 2020:

Doktorandkurser som erbjuds våren 2020

 • Management, organisation och ICT - FHS0023 (7.5 hp), ges i Uppsala.  Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU). Här finns en kursguide inklusive schema (för kurstillfället 2020) Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. Detta kurstillfälle ställdes in p g a Corona, men planeras att ges under våren 2021.
 • Organisation utanför organisationer (7,5 hp) ges i Uppsala. Kursledare: Professor Emeritus Nils Brunsson. Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander. Detta kurstillfälle ställdes in p g a Corona, men planeras att ges i höst, se ovan.
 • Seminarier och avhandlingsarbete - FHS0040 (7,5 hp) ges i Uppsala. Kursledare: Professor Christina Keller (UU & JU). Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. Anmälan är öppen till 10/1 2020.
 • Forskning inom informationssystem och informatik - FHS0091 (7,5 hp), ges i Uppsala 13-14/2, Lund 12-13/3, Visby  1-2/4 och i Lund 19-20/5. Kursledare: Pär Ågerfalk. Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. Här finns ett aktuellt schema. Anmälan är öppen till 10/1 2020.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2019:

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser:

 • Methods for Empirical Analysis I - PHD607 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 1 november 2019. Kursledare: Docent Richard Sandberg.
   
 • The Research Process - PHD200 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 17 december 2019. Kursledare: Professor Udo Zander.

Övriga kurser hösten 2019:

Doktorandkurser som erbjöds våren 2019:

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

 • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
 • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
 • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori