Doktorandkurser

Nya doktorander vid Företagsekonomiska institutionen följer en obligatorisk kursdel om 30 hp under det första året. Kurser ges inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies). SUBS-programmet  är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning. Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Doktorandkurser som erbjuds HÖSTEN 2022

I SUBS-programmet ingår följande obligatoriska kurser för doktorander från Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet:

 • Kvalitativa metoder - FHS0022 (7,5 hp)
  Kursen ges i Uppsala 29/9-28/10 2022.
  Kursledare: Professor Linda Wedlin.
  Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.
  Du kan anmäla dig till Kvalitativa metoder här till och med 28 augusti.
 • The Research Process - PHD200 (7,5 hp)
  Kursen ges på Handelshögskolan i Stockholm med start i december 2022.
  Kursledare: Professor Udo Zander.
  Var vänlig och kontakta Handelshögskolan i Stockholm för att anmäla dig.

Övriga kurser hösten 2022

 • Seminarier och avhandlingsarbete - FHS0040 (7,5 hp)
  Kursledare: Christina Keller
  Information om tid och plats kommer snart.
  Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Forskarskolan MIT, för vilka kursen är obligatorisk.

Doktorandkurser som erbjuds våren 2022

 • Introduktion till multivariat statistik - FHS0024 (7,5 hp).
  Kursen ställs in under vårterminen och planeras i stället att ges under hösten 2022.
  Kursledare: Professor James Sallis.
  Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
  Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.
 • Management, organisation och ICT - FHS0023 (7.5 hp).
  Kursen ges i Uppsala 6/4-2/6 2022. 
  Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU).
  Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT.
 • Forskning inom informationssystem och informatik - FHS0091 (7,5 hp).
  Kursen ges online, via Zoom 10/2-22/4 2022.
  Kursledare: Pär Ågerfalk.
  Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan  då kursen är obligatorisk inom MIT.

doktorandkurshemsidor vid andra universitet

 • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
 • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
 • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori

Senast uppdaterad: 2022-05-06