Doktorandkurser

Kursstruktur 

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel (30hp) för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som erbjuds våren 2020

  • Management, organisation och ICT - FHS0023 (7.5 hp), ges i Uppsala.  Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU). Här finns en kursguide inklusive schema. Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. Anmälan är öppen till 10/2 2020.
  • Seminarier och avhandlingsarbete - FHS0040 (7,5 hp) ges i Uppsala. Kursledare: Professor Christina Keller (UU & JU). Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. Anmälan är öppen till 10/1 2020.
  • Forskning inom informationssystem och informatik - FHS0091 (7,5 hp), ges i Uppsala 13-14/2, Lund 12-13/3, Visby  1-2/4 och i Lund 19-20/5. Kursledare: Pär Ågerfalk. Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. Här finns ett aktuellt schema. Anmälan är öppen till 10/1 2020.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2019:

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser:

  • Methods for Empirical Analysis I - PHD607 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 1 november 2019. Kursledare: Docent Richard Sandberg.
     
  • The Research Process - PHD200 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 17 december 2019. Kursledare: Professor Udo Zander.

Övriga kurser hösten 2019:

Doktorandkurser som erbjöds våren 2019:

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

  • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
  • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
  • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori