Doktorandkurser

Nya doktorander vid Företagsekonomiska institutionen följer en obligatorisk kursdel om 30 hp under det första året. Kurser ges inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies). SUBS-programmet  är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning. Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2020

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser:

 • Perspektiv på forskning och vetenskap - FHS0021 (7,5 hp), ges digitalt. Kursledare: Professor Fredrik Tell.
  Kursen är obligatorisk inom SUBS och inom Forskarskolan MIT.
   
 • Kvalitativa metoder - FHS0022 (7,5 hp), ges digitalt.
  Kursledare: Professor Linda Wedlin.
  Kursen är obligatorisk inom SUBS. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT. 
 • Methods for Empirical Analysis I - PHD607 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 30 oktober 2020.
  Kursledare: Docent Richard Sandberg.
   
 • The Research Process - PHD200 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 15 december 2020.
  Kursledare: Professor Udo Zander.

Övriga kurser hösten 2020:

Doktorandkurser som erbjuds våren 2020

 • Organisation utanför organisationer (7,5 hp) ges i Uppsala.
  Kursledare: Professor Emeritus Nils Brunsson.
  Detta kurstillfälle ställdes in på grund av Corona, men planeras att ges hösten 2020.
 • Seminarier och avhandlingsarbete - FHS0040 (7,5 hp) ges i Uppsala.
  Kursledare: Professor Christina Keller (UU & JU).
  Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. 
 • Forskning inom informationssystem och informatik - FHS0091 (7,5 hp).
  Kursdatum: Uppsala 13-14/2, Lund 12-13/3, Visby  1-2/4 och i Lund 19-20/5.
  Kursledare: Pär Ågerfalk.
  Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT. 

doktorandkurshemsidor vid andra universitet

 • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
 • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
 • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori