Doktorandkurser

Nya doktorander vid Företagsekonomiska institutionen följer en obligatorisk kursdel om 30 hp under det första året. Kurser ges inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies). SUBS-programmet  är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning. Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Doktorandkurser som erbjuds våren 2023

Kursen ges på engelska i Uppsala 28-29/3, Stockholm 24-25/4, Karlstad 16-17/5 och online 14/6.

Kursledare: Docent Einar Iveroth (UU).

Medverkande: Jan Lindvall (UU), David Sörhammar (SU), Jan Löwstedt (SU), Peter Magnusson (KAU) m fl.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan Management och IT där kursen är obligatorisk.

Kursen ges i Uppsala 12/4-13/6 2023.

Kursledare: Professor emeritus Nils Brunsson

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Du kan anmäla dig till Organisation utanför organisationer här fram till och med 21/3 2023.

Kursen ges på plats i Visby, Uppsala och Lund 19/1-24/3 2023.

Kursledare: Pär Ågerfalk.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan Management och IT där kursen är obligatorisk.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2022

I SUBS-programmet ingår följande obligatoriska kurser för doktorander från Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet:


Kursen ges i Uppsala 1/9-28/9 2022.

Kursledare: Professor Fredrik Tell.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Perspektiv på forskning och vetenskap här till och med 15 augusti.


Kursen ges i Uppsala 29/9-28/10 2022.

Kursledare: Professor Linda Wedlin.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.


Kursen ges i Uppsala 17/10-1/11 2022.

Kursledare: Professor James Sallis.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

  • The Research Process - PHD200 (7,5 hp)


Kursen ges på Handelshögskolan i Stockholm med start i december 2022.

Kursledare: Professor Udo Zander.

Var vänlig och kontakta Handelshögskolan i Stockholm för att anmäla dig.

Övriga kurser hösten 2022


Kursledare: Christina Keller

Kursen ges preliminärt: 20-21/10, 2-3/11, 17-18/11 2022 i Uppsala.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Forskarskolan MIT, för vilka kursen är obligatorisk.
 

Doktorandkurser som erbjuds våren 2022

Kursen ges i Uppsala, Köpenhamn och online 27/4-22/9.

Kursledare: Associate Professor Sabine Gebert Persson och Associate Professor Szilvia Gyimóthy.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander. Prioritet ges till doktorander från lärosäten anslutna till Nordiska företagsekonomiska föreningen, NFF.


Kursen ges i Uppsala 13/4-15/6 2022.

Kursledare: Professor Stefan Arora-Jonsson.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.


Kursen ställs in under vårterminen och planeras i stället att ges under hösten 2022.

Kursledare: Professor James Sallis.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.


Kursen ställs in och kommer inte att ges under 2022.

Kursledare: Professor James Sallis och Professor Fan Yang Wallentin.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.


Kursen ges i Uppsala 6/4-2/6 2022. 

Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU).

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom MIT.


Kursen ges online, via Zoom 10/2-22/4 2022.

Kursledare: Pär Ågerfalk.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan  då kursen är obligatorisk inom MIT.

Doktorandkurshemsidor vid andra universitet

  • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
  • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
  • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori

Senast uppdaterad: 2023-03-16