Doktorandkurser

Kursstruktur 

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel (30hp) för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2019:

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser:

 • Methods for Empirical Analysis I - PHD607 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 1 november 2019. Kursledare: Docent Richard Sandberg.
   
 • The Research Process - PHD200 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 17 december 2019. Kursledare: Professor Udo Zander.

Övriga kurser hösten 2019:

Doktorandkurser som erbjuds våren 2020

 • Introduktion till Multivariat Statistik (7,5 hp), ges i Uppsala 2020V. Kursledare: Professor James Sallis.
 • Management, Organization and ICT (7.5 hp), ges i Uppsala/Stockholm.  Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU).
 • Det akademiska skrivandets konst och hantverk (7,5 hp) ges i Uppsala. Kursledare: Gundula Lücke.
 • Forskning inom informationssystem och informatik (7,5 hp) ges inom Forskarskolan MIT. Kursledare: Pär Ågerfalk.

Doktorandkurser som erbjöds våren 2019:

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats. Kursavgift tas ut för alla doktorander, förutom de som tillhör universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala (s k U6-nätverket), Forskarskolan Management och IT, och Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgiften är 5.000 kr/doktorand. Fyll i så fall i denna blankett: Anmälan till doktorandkurs

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

 • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
 • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
 • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori