Doktorandkurser

Nya doktorander vid Företagsekonomiska institutionen följer en obligatorisk kursdel om 30 hp under det första året. Kurser ges inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies). SUBS-programmet  är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning. Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats.

Doktorandkurser som erbjuds våren 2024

Kursen ges på Campus Gotland 15-16/2, 29/3-1/3 och 14-15/3 2024.

Kursledare: Jenny Helin

Medverkande: Christine Mackay Tircomnicu, Doris C. Rusch, Olle Jansson

Kursen är nu fullsatt.

Doktorandkurser som erbjuds hösten 2023

I SUBS-programmet ingår följande obligatoriska kurser för doktorander från Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet:


Kursen ges i Uppsala 31/8-27/9 2023.

Kursledare: Professor Fredrik Tell.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Perspektiv på forskning och vetenskap här till och med 13 augusti.


Kursen ges i Uppsala 28/9-27/10 2023.

Kursledare: Professor Linda Wedlin.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Kvalitativa metoder här till och med 10 september.


Kursen ges i Uppsala 1-16/11 2023.

Kursledare: Professor James Sallis.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Introduktion till multivariat statistik här till och med 8 oktober.

  • The Research Process - PHD200 (7,5 hp)


Kursen ges på Handelshögskolan i Stockholm med start i december 2023 och under våren 2024.

Kursledare: Professor Udo Zander.

Var vänlig och kontakta Handelshögskolan i Stockholm för att anmäla dig.

Övriga kurser hösten 2023


Kursledare: Christina Keller

Datum för kursen är ej klara, men kursen ges preliminärt ca: 23/10-21/11 2023 i Uppsala.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Forskarskolan MIT, för vilka kursen är obligatorisk.

Du kan anmäla dig till Seminarier och avhandlingsarbete här till och med 24 september.


Kursen ges i Uppsala 13/10-8/12 2023.

Kursledare: Professor Stefan Arora-Jonsson.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Du kan anmäla dig till Att skapa och skriva teori här till och med 10 september.

Doktorandkurser som erbjuds våren 2023

Kursen ges på engelska i Uppsala 28-29/3, Stockholm 24-25/4, Karlstad 16-17/5 och online 14/6.

Kursledare: Docent Einar Iveroth (UU).

Medverkande: Jan Lindvall (UU), David Sörhammar (SU), Jan Löwstedt (SU), Peter Magnusson (KAU) m fl.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan Management och IT där kursen är obligatorisk.

Kursen ges i Uppsala 12/4-13/6 2023.

Kursledare: Professor emeritus Nils Brunsson

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Kursen ges på plats i Visby, Uppsala och Lund 19/1-24/3 2023.

Kursledare: Pär Ågerfalk.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan Management och IT där kursen är obligatorisk.

Doktorandkurshemsidor vid andra universitet

  • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
  • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
  • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori

Senast uppdaterad: 2023-11-17