Studentservice på Företagsekonomiska institutionen

Studentexpeditionen, studievägledningen samt International Mobility Office finns alla på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, ingång C, entréplan. 

Hitta till Ekonomikum (Google Maps). Notera att markören står vid ingång A och vi finns vid ingång C.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar på frågor om kursinnehåll, examinationer, tentor och tillgodoräknande del av kurs. Vi hanterar också omregistreringar och skriver ut intyg. Skrivna tentor hämtas ut i Ekonomikums reception.

Kontakta IT-support för frågor om studentkonto och inloggning.

Helena
Bouveng
August
Breitholtz
Samuel
Flander
Johan
Linné
Emelie
Schmidt Wikborg
Andreas
Tillberg

Studievägledning grundnivå

Vi ger råd vid kursval inom företagsekonomi och handelsrätt samt svarar på frågor om Ekonomie kandidatprogrammet. Vi hanterar även frågor om behörighet, antagning, registrering och avbrott.

Maria Johansson
Malin Adermon

Studievägledning avancerad nivå

Näckrosblad i vatten

Här får du svar på frågor om våra magister- och masterutbildningar, antagning, programmens upplägg, behörighetsbedömningar, råd vid kursval med mera.

Lisa Gudinge
(f.d. Nyman)

International Mobility Office

Vi vägleder om utlandsstudier, allt ifrån vart du kan åka, hur ansökan går till, när det passar bäst för dig att åka samt vad som gäller för studier efter utbyte.

August Breitholtz
Emmelie Brun

Utlandsstudier

Senast uppdaterad: 2024-04-16