Om ämnet handelsrätt

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. I ämnet handelsrätt ingår främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga sådana som berör företagens situation i samhället och sådana som reglerar nationell och internationell handel. Ämnet handelsrätt innebär ett annat metodologiskt betraktelsesätt än traditionell rättsdogmatik där målet är konfliktlösning, nämligen en metod som möjliggör en friare analys med ambitionen att beskriva strategier och rättsliga konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Kurser och examen inom handelsrätt

Inom ämnet handelsrätt kan du ta antingen en Filosofie kandidatexamen eller en Ekonomie kandidatexamen. Kraven för examina är olika och har vissa obligatoriska kurser som krävs för att du ska kunna ta ut just den examen. Gemensamt för de båda är dock att du måste läst 90 hp inom ämnet handelsrätt, varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats.

Kursutbud 

Nybörjarkurser

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp

 • Campus, period 1-2
 • Distans, period 1-2
 • Endast för registrerade på Ekonomie kandidatprogrammet, period 3-4

Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

 • Campus - endast höstterminer, period 3-4
 • Distans - endast vårterminer, period 1-2

Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp, period 1-2

Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp - ges endast vårterminer, period 1-2

Fortsättningskurser

Marknadsrätt och marknadsstrategier, 15 hp, period 1-4

Bolags- och obeståndsrätt, 15 hp, period 1-2

Arbetsrätt II, 15 hp, period 3-4

Beskattningsrätt, 15 hp, period 3-4

Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, 15 hp - ges endast vårterminer, period 3-4

Företagande, avtal och ansvar, 15 hp, period 3-4

Kandidatkurs

Handelsrätt C, 30 hp, period 1-4

Magisterprogram

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande 60 hp

Karriär

Dekorativ bild.

I vår alumnundersökning kan du läsa vad våra tidigare studenter gör efter en examen i ämnet handelsrätt.

Studiegång inom Ekonomie kandidatprogrammet

Handelsrätt är ett möjligt huvudområde inom Ekonomie kandidatprogrammet. För de som läser på programmet finns en rekommenderad studiegång att följa om man vill ha handelsrätt som sitt huvudområde.

 • Termin 1 - Företagsekonomi A
 • Termin 2 - Nationalekonomi A
 • Termin 3 - Statistik för ekonomer, 15 hp + Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
 • Termin 4 - Handelsrättsliga kurser om totalt 30 hp
 • Termin 5 - Handelsrättslig kurs om 15 hp + 15 hp valfri kurs
 • Termin 6 - Handelsrätt C, 30 hp

Revisorsbehörighet

Efter avslutade akademiska studier och några års praktik inom revisionsområdet kan du genomföra prov i Revisorsinspektionens regi för att erhålla revisorsbehörighet. Det är Revisorsinspektionen som granskar och ger sådan behörighet.

De handelsrättsliga kurser du kan läsa hos oss är visserligen inget formellt krav för revisorsbehörighet men för att få sådan examen måste du klara ett kunskapsprov där dessa ämnen ingår. Det handlar framför allt om de ämneskunskaper du får om du läser Handelsrättslig översiktskurs, Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt.

För vidare upplysningar om utbildningskrav och utbildningsbehov för att bli auktoriserad revisor rekommenderar vi att du tar del av den information som finns via Revisorsinspektionens hemsida samt deras föreskrift om revisorsexamen.

Senast uppdaterad: 2022-12-01