Söka in till Ekonomie kandidatprogrammet om du har läst tidigare

Du kan söka till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp även om du har studerat tidigare. Du måste dock ha minst två år kvar att läsa då programmet inte kan bli kortare än fyra terminer. 

Du söker till programmet som vanligt på antagning.se och konkurrerar om en plats i de vanliga urvalsgrupperna. Det finns inte någon särskild urvalsgrupp för de med tidigare akademiska meriter. Vill du se antagningsstatistik för tidigare terminer söker du på "Ekonomie kandidatprogram Uppsala" på UHR:s statistiksida.  

Du som redan läst grundkurs i företagsekonomi 30 hp

Programmet inleds med en grundkurs i företagsekonomi 30 hp. Har du redan läst det kan vi istället ordna plats på Nationalekonomi A, 30 hp. Du bör inte ha läst grundkurs i både företagsekonomi och nationalekonomi innan du söker.

Det är först i samband med registreringen som du meddelar studievägledningen att du vill ha en plats på Nationalekonomi A. Registreringsperioden börjar när antagningsbesked 2 kommit och stänger ca 1 vecka före terminsstart. 

Företagsekonomi I, 30 hp på Stockholms universitet överlappar med delar av Företagsekonomi B, 30 hp vid Uppsala universitet. Har du för avsikt att läsa b-nivån hos oss är det viktigt att du pratar med studievägledningen för att få information om hur detta påverkar dina fortsatta studier.

Fortsatta studier på programmet

Har du läst någon av de obligatoriska kurser (30 hp företagsekonomi, 30 hp nationalekonomi samt 15 hp statistik) innan du blir antagen till programmet förkortar det antalet terminer du har rätt till.

 • De som endast läst en grundkurs i företagsekonomi om 30 hp kan inleda det med Nationalekonomi A, 30 hp. De fortsätter sedan att söka de resterande fyra terminerna enligt den rekommenderade studiegången. 
 • De som läst någon av de andra obligatoriska ämnena, 30 hp nationalekonomi eller 15 hp statistik, söker inför den terminen istället till nästkommande termins kurs.
 • Har du läst valfria kurser kan du inför den terminen välja om du vill läsa en ny kurs eller söka till nästkommande termins kurs istället.
 • Kandidatnivån i huvudområdet kan läsas tidigast termin 4. Man har endast rätt att läsa en kandidatnivå inom programmet. 

Fristående kurs istället för program

Beroende på vad och hur mycket du läst kanske inte Ekonomie kandidatprogrammet är för dig, utan det är bättre att du fortsätter dina studier genom fristående kurser. 

Om du har färre än fyra terminer kvar är det bättre att du söker och konkurrerar om en plats på någon av våra fristående kurser istället. En Ekonomie kandidatexamen kan man läsa sig till både genom att gå på programmet och läsa fristående kurser.

Vägledning inför ansökan

Planerar du att söka till Ekonomie kandidatprogrammet och har läst kurser tidigare rekommenderar vi alltid att du kontaktar studievägledningen innan ansökan. Detta är extra viktigt om du läst Företagsekonomi I, 30 hp vid Stockholms universitet eller om du läst både grundkurs i företagsekonomi 30 hp samt grundkurs i nationalekonomi 30 hp.

Sammanfattning

 1. Alla som söker konkurrerar om en plats med övriga sökande och urvalet baserat på gymnasiebetyg och högskoleprov.
 2. Det finns ingen sen ingång till programmet så det går inte att "hoppa in" på den termin du befinner dig.
 3. Programmet kan inte bli kortare än 4 terminer.
 4. Du bör inte ha läst både grundkurs i företagsekonomi, 30 hp och grundkurs i nationalekonomi, 30 hp när du söker eftersom vi inte kan ordna plats på någon annan kurs termin 1. 
 5. Du kan ta en Ekonomie kandidatexamen genom att läsa fristående kurser.
Prioritera ansökan

Exempel på hur du kan prioritera kurser vid din ansökan via antagning.se om du redan läst Företagsekonomi A. 

 1. Ekonomie kandidatprogrammet 
 2. ​Kurs om 30 hp (ex. valfritt biämne, Företagsekonomi B)
 3. Kurs om 30 hp (ex. valfritt biämne, Företagsekonomi B)

Har du läst fler kurser än Företagsekonomi A, 30 hp kontakta då studievägledningen innan du ansöker.

Senast uppdaterad: 2023-09-25