Magisterprogram i entreprenörskap 2020/2021

Bild för Magisterprogram i entreprenörskap 2020/2021
Anmälan

Det ettåriga magisterprogrammet i entreprenörskap är till för dig som är kreativ och alltid känt på dig att du vill göra något utöver det vanliga i din framtida karriär. Här utvecklar du din förmåga att skapa och utveckla nya affärsidéer, antingen inom ditt egna företag eller som affärsutvecklare inom redan existerande företag och organisationer.

Allt vi gör syftar till att frigöra våra programdeltagares kreativa och entreprenöriella förmågor.

Om programmet

Magisterprogrammet i entreprenörskap vid Uppsala universitet förbereder dig för en framtid som grundare och utvecklare av egna företag eller som affärsutvecklare i redan etablerade företag och organisationer.

I programmet kommer du att utveckla din förmåga att tänka och arbeta affärsmässigt, och framför allt lära dig att förstå och klara av de utmaningar det innebär att lansera och vidareutveckla nya affärsidéer. Programmet låter dig omsätta de teorier och verktyg du lär dig i verklig praktik. Du kommer att skriva en fullständig affärsplan, antingen för din egna affärsidé eller för en entreprenöriell idé som tagits fram av en uppfinnare eller ett företag i Uppsalaregionen. Du kommer också att kunna genomföra en handledd praktik som låter dig arbeta aktivt med ett entreprenöriellt projekt i något utvalt företag eller organisation.

Vi tror att du kommer att gilla blandningen av programdeltagare med olika bakgrunder som samtidigt ger dig tillgång till de olika kompetenser som kan behövas för ditt eget uppstarts- eller utvecklingsprojekt. De kontakter och det nätverk med andra entreprenöriella personer du bygger i programmet kommer att vara mycket värdefulla för din framtida karriär.

Studentprofil för de som söker programmet

 • Jämn könsfördelning kvinnliga och manliga deltagare
 • Varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder
 • Entreprenöriell
 • Sökande från hela världen
Det är inget krav att du har läst ekonomi tidigare. Om du har den entreprenöriella talangen och viljan har vi programmet för dig.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde.

Upplägg

Under den första terminen lär du dig hur nya affärsidéer skapas och utvärderas, och hur de översätts och beskrivs i en affärsplan. Du tränas också i att hantera de utmaningar och avvägningar det innebär att ta ett företag från uppstartsfasen till ett etablerat och internationellt verksamt företag.

Under den andra terminen kommer du antingen fördjupa dig i kurser som handlar om intraprenörskap eller att arbeta aktivt och praktiskt med ett pågående entreprenöriellt eller utvecklingsprojekt. I det avslutande kursmomentet skriver du din magisteruppsats. Uppsatsen är ett akademiskt arbete som förväntas ge någon form av bidrag till den existerande forskningen eller praktisk verksamhet inom entreprenörskapsfältet.

Kurser inom programmet

Kurser termin 1:

 • ​Utveckling av affärsidéer
 • Lansering av företaget
 • Ledning av det växande företaget
 • Internationalisering av företaget
Kurser termin 2:
Alternativ 1:
 • Intraprenörskap
 • Strategiskt intraprenörskap
 • Magisteruppsats
Alternativ 2:
 • Affärsutveckling - katalysator
 • Magisteruppsats

Om undervisningen

Samtliga kurser ges i Uppsala och även de praktiska momenten är i huvudsak förlagda till Uppsalaregionen. Beroende på individuella förutsättningar och omständigheter kan en del av de praktiska momenten genomföras på annan plats.

Undervisningen består av föreläsningar, interaktiva seminarier och simuleringar, praktikfallsdiskussioner, projektpresentationer, rollspel, samt föredrag av gästande entreprenörer och affärsutvecklare. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Du behöver även vara förberedd på att studera en hel del på egen hand.

Dina kunskaper och färdigheter examineras i både skriftlig och muntlig form. Det kan handla om skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter där du löser problem tagna ur praktikfall från verkliga livet, utvärdering av muntligt deltagande i lektionerna, muntliga presentationer av affärsplaner och olika typer av projekt eller sammanfattningar av den vetenskapliga fronten inom olika områden av entreprenörskapsforskningen. Utvärderingen sker både individuellt och i grupp.

Undervisningen sker genomgående på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Samtliga lärare inom huvudområdet har forskningsbakgrund, med kompetens inom något eller några av områdena nyföretagande, affärsplans- och verksamhetsutveckling, entreprenörskap i etablerade företag och organisationer samt företagets tillväxt och internationella expansion.

Karriär

De affärsmässiga kunskaper och färdigheter du lär dig i programmet ger dig en unik profil oavsett vad du bestämmer dig för att satsa på i framtiden. Du kan välja vägen som grundare och byggare av ditt eget företag eller bli affärsutvecklare i redan etablerade företag och organisationer. Som företagsgrundare utvecklar du din egna affärsidé, ofta tillsammans med andra i ett entreprenöriellt team. Inom etablerade företag och organisationer utvecklar du den existerande verksamheten, antingen genom att driva dina egna idéer eller genom att organisera och leda företagets samlade utvecklingsarbete.

Läs en intervju med alumnen Annie Lindmark

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista kompletteringsdag.

Uppvisande av behörighet: Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart. Kandidatexamen styrks med ett officiellt examensbevis.

Magisterprogram i entreprenörskap

60 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2122 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) All undervisning sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier med särskild vikt på betyg och relevans av tidigare studier och ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se