Magisterprogram i entreprenörskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Magisterprogram i entreprenörskap 2022/2023
Anmälan

Magisterprogrammet i entreprenörskap passar dig som är innovativ och som alltid känt på dig att du genom entreprenörskap vill åstadkomma något utöver det vanliga. Programmet utvecklar din förmåga att utveckla nya affärsidéer, antingen som entreprenör och grundare av ditt eget företag eller som intraprenör och affärsutvecklare inom redan existerande företag och organisationer. En period av praktik under programmets andra hälft låter dig praktisera dina lärdomar och idéer i entreprenörskap.

Om programmet

I programmet kommer du att utveckla din förmåga att tänka och arbeta entreprenöriellt, och framför allt lära dig att förutse och klara av de utmaningar det innebär att utveckla och lansera nya affärsidéer. Programmet låter dig i stor utsträckning omsätta de teorier och verktyg du lär dig i verklig praktik. Under programmets första hälft kommer du kunna testa av en affärsidé och skriva en fullständig affärsplan som du sedan kan omsätta i praktiken under programmets gång. Du kommer också att lära dig vad det innebär att organisera och växa ett startupföretag och ta det ut på internationella marknader.

Under programmets andra hälft kan du genomföra en handledd praktik som låter dig arbeta aktivt med din egna affärsidé eller med ett utvecklingsprojekt i något utvalt företag eller organisation. Om du istället väljer att fortsätta med kurser kommer du att kunna fördjupa dig inom intraprenörskap, vilket innebär entreprenörskap inom redan etablerade företag och organisationer. Här kommer du att lära dig om framgångsrikt intraprenörskap och arbetet som affärsutvecklare.

Oavsett vad du väljer kommer du att bli del av programmets alumnnätverk, Uppsala Entrepreneurship Master Alumni. Du kommer också bli introducerad till olika finansiärer och inkubatorer i Uppsalas ekosystem för startupföretag.

Studentprofil
Vi tror att du kommer att gilla blandningen av programdeltagare med olika bakgrunder, som samtidigt ger dig tillgång till de olika kompetenser som kan behövas för ditt eget startup- eller utvecklingsprojekt. Värdet av de kontakter och det nätverk med andra engagerade personer och organisationer du bygger i programmet kan knappast överskattas. Vi söker:

 • innovativa och entreprenöriella studenter
 • en jämn könsfördelning mellan kvinnliga och manliga deltagare
 • varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder
 • deltagare från hela världen.
Det är inget krav att du har läst ekonomi tidigare. Om du har den entreprenöriella talangen och viljan har vi programmet för dig. Vårt motto är: Allt vi gör syftar till att frigöra våra programdeltagares innovativa och entreprenöriella förmågor.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde.

Upplägg

Under den första terminen lär du dig hur nya affärsidéer skapas och utvärderas, och hur de översätts och beskrivs i en affärsplan. Du tränas också i att hantera de utmaningar och avvägningar det innebär att ta ett företag från startupfasen till ett etablerat och internationellt verksamt företag.

Under den andra terminen kommer du antingen att arbeta aktivt och praktiskt med ett pågående entreprenöriellt eller utvecklingsprojekt, eller fördjupa dig i kurser som handlar om intraprenörskap. I det avslutande kursmomentet skriver du din magisteruppsats. Uppsatsen är ett akademiskt arbete som förväntas ge någon form av bidrag till existerande forskning eller praktisk verksamhet inom entreprenörskapsfältet.

Kurser inom programmet

Termin 1:​
Developing Opportunities
Launching the Firm
Managing the Growing Firm
Internationalising the Firm

Termin 2:
Alternativ 1:
New Venture Catalyst
Master's Thesis in Entrepreneurship

Alternativ 2:
Corporate Entrepreneurship
Strategic Corporate Entrepreneurship
Master's Thesis in Entrepreneurship

Om undervisningen

Samtliga kurser ges i Uppsala och även de praktiska momenten är i huvudsak förlagda till Uppsalaregionen. Beroende på individuella förutsättningar och omständigheter kan en del av de praktiska momenten genomföras på annan plats.

Undervisningen består av föreläsningar, interaktiva seminarier och simuleringar, praktikfallsdiskussioner, projektpresentationer, rollspel, samt föredrag av gästande entreprenörer och affärsutvecklare. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Du behöver vara förberedd på att studera en hel del på egen hand.

Dina kunskaper och färdigheter examineras i både muntlig och skriftlig form. Det kan handla om muntliga eller skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter där du löser problem tagna ur praktikfall från verkligheten, utvärdering av muntligt deltagande i lektionerna, presentationer av affärsplaner och olika typer av projekt eller sammanfattningar av den vetenskapliga fronten inom olika områden av entreprenörskapsforskningen. Utvärderingen sker både individuellt och i grupp.

Undervisningen sker genomgående på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Samtliga lärare inom huvudområdet har forskningsbakgrund, med kompetens inom ett eller flera av områdena nyföretagande, affärsplans- och verksamhetsutveckling, företagets tillväxt och internationella expansion, samt entreprenörskap i etablerade företag och organisationer.

Karriär

De affärsmässiga kunskaper och färdigheter du lär dig i programmet ger dig en unik profil oavsett vad du bestämmer dig för att satsa på i framtiden. Du kan välja vägen som grundare och byggare av ditt eget företag eller bli intraprenör alternativt affärsutvecklare i redan etablerade företag och organisationer.

Tidigare programstudenter har också hittat andra roller inom både privata och offentliga företag, exempelvis som marknads eller produktchef, ekonomichef, managementkonsult, eller verksamhets- och utvecklingschef. Bland anställande företag och organisationer återfinns bland annat:

 • H&M
 • Hewlett Packard
 • LinkedIn
 • PWC
 • Spotify
 • Tesla
 • Vinnova.
Andra programstudenter har valt att fortsätta inom forskning och utbildning på avancerad nivå.

Läs en intervju med alumnen Annie Lindmark.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista kompletteringsdag.

Uppvisande av behörighet: Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart. Kandidatexamen styrks med ett officiellt examensbevis.

Magisterprogram i entreprenörskap

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2122 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) All undervisning sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Programstart och registrering

Registreringsperioden är 29 juli - 22 augusti i Ladok

Registrering antagna utan villkor

 1. Registrering görs via Ladok senast måndagen den 22 augusti. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering för antagna med villkor
 1. Skicka ett mejl till master@fek.uu.se där du meddelar att du har för avsikt att registrera dig, senast 22 augusti.
 2. Skicka ett mejl till master@fek.uu.se där du visar att du uppfyller behörigheten till programmet. Det styrks med studieintyg och/eller kandidatexamen. Deadline är 29 augusti, kl. 08.00.
Information till reserver
Information om vi kan kalla reserver eller ej publiceras på www.fek.uu.se/student under dagen den 24 Augusti. Om reserv kan erbjudas plats sker det via e-post, och mejlet kommer innehålla information om registrering samt deadline för detta.

Senast uppdaterad: 2022-02-24